Haberler

İİSBF İşletme Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy'un Yazarlarından Olduğu Çalışma 21 Ağustos, 2023
İİSBF İşletme Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy'un Yazarlarından Olduğu Makale International Journal of Ethics and Systems Dergisinde Yayımlanmıştır 21 Ağustos, 2023
İİSBF İşletme Bölümü Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy'un Yazarlarından Olduğu 21 Ağustos, 2023
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Araştırma Görevlimiz Beyza Dal Koyuncuoğlu'nun Araştırmacısı Olduğu Projesi TÜSEB Tarafından Desteklenmeye Hak Kazanmıştır 16 Ağustos, 2023
Kimya Mühendisliği Öğretim Üyemiz Dr. Hakan Serbest'in Yayını CLEAN – Soil, Air, Water Dergisi'nde Yayımlanmıştır 10 Ağustos, 2023
Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Gülden Budak’ın Danışman Olarak Yer Aldığı TÜBİTAK-1001 Projesi Desteklenmeye Hak Kazanmıştır 08 Ağustos, 2023
Tıp Fakültesi Öğr. Üyemiz Dr. Gülden Budak’ın TÜBİTAK- 1001 Projesi Desteklenmeye Hak Kazanmıştır 07 Ağustos, 2023
Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Çağla Şar Turkish Journal of Orthodontics Dergisi’nin Baş Editörü Olmuştur 16 Haziran, 2023
SMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyemiz Büşra Ceyhan 16 Haziran, 2023
Makine Mühendisliği Bölümü Arş. Görevlimiz Sümeyya Ayça'nın Bildirisi 11th Global Conference on Global Warming (GCGW – 2023)" İsimli Konferansa Kabul Edildi 14 Haziran, 2023
Eczacılık Fakültesi 2. Sınıf Öğrencilerimiz Prof. Dr. Abdülkerim Alpınar Hocamız Eşliğinde Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'ne Bilimsel Bir Gezi Gerçekleştirdi 05 Haziran, 2023
Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Gülden Budak Uluslararası Nükleom Konsorsiyumu Aksiyonuna Çalışma Grubu Üyesi (WG) Olarak Seçilmiştir 01 Haziran, 2023
İşletme Bölümü Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy'un Makalesi "Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast" Dergisinde Yayımlanmıştır. 16 Mayıs, 2023
İşletme Bölümü Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy'un Makalesi INTERDICIPLINARY ETHICS: APPROACHES Kitabında Yayımlanmıştır 15 Mayıs, 2023
2023 Avrupa Müzeler Gecesi 12 Mayıs, 2023
Tasarımcılara Buluşma Noktası: İSTÜN OpenAtelier 12 Mayıs, 2023
İİSBF Dekan Yardımcımız ve Psikoloji Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Pınar Cohen’in yazarlNarsisistik Kişilik Bozukluğu Psikoterapisinde Aktarım ve Karşı Aktarımın İncelenmesi: Bir Gözden Geçirme” isimli makalesi yayımlanmıştır. 25 Nisan, 2023
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlimiz Fatma Sevim’in “Turkish Adaptation of the Blood Donation Fears Inventory: A Study on Validity and Reliability” isimli makalesi yayımlanmıştır. 25 Nisan, 2023
Kimya Mühendisliği Dr. Öğr. Üyemiz Nükte Topraksever’in Kitap Bölümü 17 Nisan, 2023
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk’ün EBSCO, Sobiad, TR Dizin indeksli makalesi yayımlanmıştır. 06 Nisan, 2023
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk’ün “Sinema Eserlerinde Tasarım Kimlik İlişkisi: Yüzüklerin Efendisi Örneği” başlıklı makalesi yayımlanmıştır. 05 Nisan, 2023
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyemiz Ayşegül Hanikoğlu, Dr. Öğr. Üyemiz Şinasi Bayram ve Arş. Görevlimiz Elif Delen’in Yazarlarından Olduğu Kitap Bölümü “Sağlık Bilimleri Araştırmaları: Temel Tıp” Adlı Kitapta Yayımlandı. 30 Mart, 2023
Makine Mühendisliği Bölümü Arş. Görevlimiz Sümeyya Ayça, öğrencilerimiz Cansu Arkun ve Fulya İpek'in Projesi "TÜBİTAK–2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı" Değerlendirme Sonucunda Destek Almaya Hak Kazanmıştır. 30 Mart, 2023
SMYO Dr. Öğr. Üyemiz Gökay Vardar’ın yazarlarından olduğu ‘’ Multi-Layered Graphene based Gas Sensor Platform for Volatile Organic Compounds Discrimination via Differential Intercalation’’ adlı makalesi yayımlanmıştır. 16 Mart, 2023
Hemşirelik Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Celale Tangül Özcan ve Anestezi Programı Öğr. Görevlimiz Vesile Adıgüzel’ün Makalesi ’İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi'nde Yayımlandı 10 Mart, 2023
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Tokatlı ve Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Halis Altun'un Oluşturduğu Bildiri 14th Congress of Turkish Medical Informatics Association Kongresinde Sunulmak Üzere Kabul Almıştır 08 Mart, 2023
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Şerife Evrim Tekkeli’nin makalesi” Journal of Chromatographic Science” dergisinde yayımlanmıştır. 02 Mart, 2023
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk'ün Makalesi Street Art & Urban Creativity Dergisinde Yayımlandı 03 Şubat, 2023
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesimiz Prof. Dr. M. İhsan Karaman’ın Editörlerinden ve Bölüm Yazarlarından Olduğu “Yapay Zeka Etiği” İsimli Kitap İSAR Yayınları Tarafından Yayımlanmıştır. 03 Şubat, 2023
Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Halis ALTUN'un Makalesi International Online Journal of Primary Education (IOJPE) Dergisinde Yayımlanmak Üzere Kabul Edilmiştir 25 Ocak, 2023
Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyemiz Ebru Günister’in Yazarlarından Olduğu Makale Web of Science SCI-EXPANDED ve Scopus indeksli “Metals Dergisinde” yayımlandı. 12 Ocak, 2023
Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyemiz Ebru Günister’in Yazarlarından Olduğu Makale “Journal of Applied Polymer Science” Dergisinde Yayımlandı 12 Ocak, 2023
Mimarlık Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Özlem Geylani'nin Makalesi "The Journal of Academic Social Science Studies" İsimli Dergide Yayımlanmıştır.  10 Ocak, 2023
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk’ün Makalesi Journal of Art History Dergisinde Yayımlandı. 10 Ocak, 2023
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyemiz Ayşegül Hanikoğlu, SMYO Dr. Öğr. Üyemiz Gökay Vardar ve Tıp Fakültesi Arş. Görevlimiz Elif Delen’in Kitap Bölümü “Sağlık Bilimlerinde Uluslararası Araştırmalar- 3” Kitabında Yayımlandı. 06 Ocak, 2023
İSTÜN Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Personel İlanı 05 Ocak, 2023
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerimiz İrem Nur Aslan, Kader Çelik ve Ceren Bilgin, Dr. Öğretim Üyemiz Gökay Vardar'ın Danışmanlığında 15-17 Aralık Tarihlerinde Ankara’da Gerçekleştirilen ‘’4. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu’na" Katılım Sağladılar. 03 Ocak, 2023
Acland’s Video Atlas of Human Anatomy Veri Tabanı Zengin Koleksiyonu ile İSTÜN Kütüphanesi’nde! 03 Ocak, 2023
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız Burak Delibaş'ın Yazarlarından Olduğu Makale Arşiv Dünyası Dergisinde Yayımlandı 02 Ocak, 2023
Kimya Mühendisliği Dr. Öğr. Üyemiz Hakan Serbest’in makalesi Web of Science, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) ve Scopus indeksli Analytical Methods dergisinde yayımlanmıştır. 02 Ocak, 2023
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk’ün Makalesi Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi’nde Yayımlandı. 02 Ocak, 2023
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk’ün Kitap Bölümü Mimarlık Bilimlerinde Güncel Konular- 2022 kitabında Yayımlandı 02 Ocak, 2023
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Halis ALTUN'un Makalesi International Journal of Engineering and Technology Innovation Dergisinde Yayımlanmıştır. 02 Ocak, 2023
SMYO Dr. Öğr. Üyemiz Büşra Ceyhan ve Dr. Öğr. Üyemiz Gülçin Özevci’nin Yazarlarından Olduğu Makale “DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi’nde” Yayımlanmıştır. 29 Aralık, 2022
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyemiz Ayşegül Hanikoğlu, SMYO Dr. Öğr. Üyemiz Gökay Vardar ve Tıp Fakültesi Arş. Görevlimiz Elif Delen’in Yazarlarından Olduğu Kitap Bölümü “Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Güncel Tartışmalar” Adlı Kitapta Yayımlanmıştır. 28 Aralık, 2022
Mimarlık Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Özlem Geylani’nin yazarı olduğu “Sağlık Yapıları Proje Yaşam Döngüsünde Yenilikçi Bir Yaklaşım Olarak BIM” başlıklı kitap bölümü yayımlanmıştır. 28 Aralık, 2022
SBF Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Özer Ergün’ün “Her Sene yaşanan Dram: Mantar Zehirlenmeleri” başlıklı yazısı “Gıda ve Gelecek Haber” sitesine yayımlandı. 26 Aralık, 2022
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Şerife Evrim Tekkeli’nin Sorumlu Yazar Olduğu Makale Analytical Letters Dergisinde Yayımlanmıştır. 26 Aralık, 2022
İİSBF İşletme Bölümü Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy’un Makalesi “International Journal of Energy Economics and Policy" Dergisinde Yayımlanmıştır. 22 Aralık, 2022
İİSBF İşletme Bölümü Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy’un yazarlarından olduğu The relationship between growth and exports: what if the impact is negative? Evidence from Turkey” Başlıklı Makalesi Yayımlanmıştır. 22 Aralık, 2022
İİSBF Dekanımız Prof. Dr. Özalp Vayvay’ın Makalesi Sustainability Dergisi’nde Yayımlanmıştır. 19 Aralık, 2022
"Yazılım Mühendisliğine Giriş" Dersi Kapsamında, Öğrencilerimize Yönelik Düzenlenen Kariyer Planlama Söyleşi Serisinde "Yazılım Proje Süreçleri ve Yazılım Proje Yönetimi" Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi 19 Aralık, 2022
Sağlık Meslek Yüksekokulu 1. Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi 15 Aralık, 2022
İİSBF İşletme Bölümü Öğr. Üyemiz, Doç. Dr. Fatma Şensoy’un Makalesi “International Journal of Energy Economics and Policy” dergisinde yayımlanmıştır. 13 Aralık, 2022
İSTÜN Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen "Endüstri Mühendisi Ne İş Yapar?" konulu etkinlikte, LC Waikiki Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ümit Özen'i ağırladık. 12 Aralık, 2022
"Yazılım Mühendisliğine Giriş" Dersi Kapsamında, Öğrencilerimize Yönelik Düzenlenen Kariyer Planlama Söyleşi Serisinde "Bilgisayar Oyun Yazılımları Sektörü ve Yazılım Mühendisliği" Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi 05 Aralık, 2022
Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Tuba Günebak'ın Hazırladığı "Detoks Nedir? Ne Değildir?" Başlıklı Yazısı Sözcü Gazetesinde Yayımlandı 30 Kasım, 2022
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halis ALTUN'unun Makalesi Yayımlanmıştır 28 Kasım, 2022
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencilerimizden Kader ÇELİK, Bengi Su TUNCER ve Dr. Öğr. Üyesi. Elif GÜNALAN’ı tebrik ederiz. 24 Kasım, 2022
Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf öğrencilerimizden Esma ALAKUŞ, Berivan ERİKLİ ve Dr. Öğr. Üyesi. Elif GÜNALAN’ı tebrik ederiz. 23 Kasım, 2022
"Yazılım Mühendisliğine Giriş" Dersi Kapsamında, Öğrencilerimize Yönelik Düzenlenen Kariyer Planlama Söyleşi Serisinde "Yazılım Mühendisliği Finans Sektör Uygulamaları: Fintech Dünü Bugünü ve Geleceği" Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi 22 Kasım, 2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökay Vardar ve Beslenme Diyetetik Bölümü Öğrencilerimiz 18 Kasım, 2022
İSTÜN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özalp Vayvay'ın Makalesi Web of Science Social Sciences Citation (SSCI) İndeksinde Taranan "Systems" Dergisinde Yayımlanmıştır 08 Kasım, 2022
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk'ün Makalesi "The Journal of Academic Social Science Studies" Dergisinde Yayımlanmıştır 07 Kasım, 2022
"Yazılım Mühendisliğine Giriş" Dersi Kapsamında, Öğrencilerimize Yönelik Düzenlenen Kariyer Planlama Söyleşi Serisinde "E-Ticaret Teması ve Yazılım Teknolojileri ve E-Ticaretin Dünü, Bugünü, Yarını" Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi. 28 Ekim, 2022
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyemiz Gökay Vardar’ın Yazmış Olduğu “Biyosensörler ve Biyokimya Alanındaki Uygulamaları” Başlıklı Bölüm Yazısı "Güncel Biyokimya Çalışmaları IV" Kitabında Yayımlanmıştır. 24 Ekim, 2022
Şişli Kolan International Hospital ve Beylikdüzü Kolan Üniversite Hastanelerimiz Hizmet Vermeye Başlamıştır. 21 Ekim, 2022
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özevci ve Öğr. Gör. Fatma Kübra Ata'nın Hazırlamış Oldukları Bildiri 10th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2022) Sempozyumda Sözlü 21 Ekim, 2022
Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyemiz Hakan Serbest'in Hazırlamış Olduğu Bildiri "4th Internatioal Enviromental Chemistry Congress" Konferansında Sözlü Bildiri Kabulü Almıştır. 21 Ekim, 2022
"Yazılım Mühendisliğine Giriş" Dersi Kapsamında, Yazılım Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencilerimize Yönelik Düzenlenen Kariyer Planlama Söyleşi Serisinin İlki Gerçekleştirildi. 19 Ekim, 2022
Uzm. Dyt. Handan Işıklar Arıca'nın Yazarı Olduğu Kitap Bölümü "Pratik Aile Hekimliği Serisi- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" İsimli Kitapta Yayımlamıştır. 18 Ekim, 2022
15 Ekim Dünya Anatomi Günü 15 Ekim, 2022
İkili İş Birliklerinin Artırılması Kapsamında "Litvanya Vilnius Teknik Üniversitesi (Vilnius Gediminas Technical University)" Heyeti Kurumumuzu Ziyaret Etmiştir 13 Ekim, 2022
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gamze Özgül Artuç'un Makalesi "Dyes and Pigments" Dergisinde Yayımlanmıştır 12 Ekim, 2022
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Geylani'nin Makalesi "Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi"nde Yayımlanmıştır 18 Eylül, 2022
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Nükte Topraksever'in Makalesi "Journal of AOAC International"da Yayımlanmıştır 06 Eylül, 2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özer Ergün'ün Hazırladığı "Dondurmanın Dayanılmaz Hafifliği" Başlıklı Yazısı "Gıda ve Gelecek" Haber Sitesinde Yayımlandı 03 Eylül, 2022
ISIF 2022 Uluslararası Buluş Fuarı’nda Jüri Değerlendirmeleri Sonrasında Türkiye Patent Ve Marka Kurumu Tarafından Sergilenmek Üzere Davet Edilen Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Halis Altun'un Buluşu Altın Madalya Ödülüne Layık Görüldü 02 Eylül, 2022
Beslenme ve Diyetetik Bölümünden Dr. Tuba Günebak'ın Hazırladığı "Gıdalardaki Beyaz Zehir; Çin Tuzu" Başlıklı Yazısı Sözcü Gazetesinde Yayımlandı 18 Ağustos, 2022
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Serbest'in Makalesi "Journal of Food Composition and Analysis" Dergisinde Yayımlanmıştır 14 Ağustos, 2022
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Arş Gör. Cansu Kardaş'ın Makalesi "International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry" Dergisinde Yayımlanmıştır 12 Ağustos, 2022
Ağız ve Diş Sağlığı Programı Dr. Öğr. Üyemiz Emre Eti'nin Yazmış Olduğu Yazı "Türkiye Klinikleri Endodonti" Kitabında Yayımlanmıştır 11 Ağustos, 2022
Ergoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emel Ur Özçelik'in Makalesi "Neurophysiologie Clinique" Dergisinde Yayımlanmıştır 08 Ağustos, 2022
SBF Akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Elif Günalan, Arş. Gör. Betül Yıldırım Çavak ve Arş. Gör. Saadet Turhan'ın Makalesi MDPI Yayın Grubunun En Prestijli Dergisinden "Nutrients (IF:6.7)"de Yayımlanmıştır 05 Ağustos, 2022
SMYO Öğretim Üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi Kadir Atakır, Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özevci ve Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ceyhan'ın Yazarlığını Yaptığı Makale "Environmental Toxicology and Ecology" Dergisinde Yayımlanmıştır 17 Temmuz, 2022
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi "Journal of Nursing and Health" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 05 Temmuz, 2022
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Necati Örmeci'nin Makalesi "Portal Hypertension & Cirrhosis (PH&C)" Dergisinde Yayımlanmıştır 30 Haziran, 2022
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi "Revista Espaço Ciência & Saúde" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 28 Haziran, 2022
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Necati Örmeci'nin Makalesi "Journal of Health Sciences and Medicine" Dergisinde Yayımlanmıştır 18 Haziran, 2022
SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi Gökay Vardar'ın Makalesi "Eurasian Journal of Medical Investigation" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 17 Haziran, 2022
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Yazdığı "Influence of Nursing Management On The Quality of Care" Başlıklı Bölüm "Enfermagem Em Pauta: Promoção, Prevenção e Recuperação Da Saúde" Kitabında Yayımlanmıştır 17 Haziran, 2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özer Ergün'ün Hazırladığı " Tatilde Zehirlenmeyelim!" Başlıklı Yazısı "News 4 Mind" Haber Sitesinde Yayımlandı 15 Haziran, 2022
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Nükte Topraksever'in Makalesi "Journal of Food Composition and Anaylsis (SCI)" Dergisinde Yayımlanmıştır 15 Haziran, 2022
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerimizin TÜBİTAK Başarısı 01 Haziran, 2022
Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Necati Örmeci'nin Makalesi "Portal Hypertension & Cirrhosis (PH&C)" Dergisinde Yayımlanmıştır 31 Mayıs, 2022
İİSBF Dekanımız Prof. Dr. Özalp Vayvay'ın Makalesi "International Journal of Industrial Engineering: Theory, Applications, and Practice" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 25 Mayıs, 2022
İİSBF Dekanımız Prof. Dr. Özalp Vayvay'ın Makalesi "Scientific Reports SCI Expanded" Dergisinde Yayımlanmıştır 25 Mayıs, 2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Özer Ergün, Yüzlerce Tüketicinin Meyve Suyu Kutularında İstenmeyen Durumlarla Karşılaştığını Ve İnternette Şikâyet Formları Oluşturduğunu Belirtti 22 Mayıs, 2022
Tıp Fakültesi Öğr. Üyemiz Prof. Dr. M. İhsan Karaman'ın Makalesi "Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 18 Mayıs, 2022
Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Parmaksız'ın Makalesi "ScienceDirect" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 15 Mayıs, 2022
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Yazısı "Ciências da Saúde" Kitabında Yayımlanmıştır 11 Mayıs, 2022
İİSBF Psikoloji Bölümü Arş. Görevlimiz Betül Gülcan'ın Makalesi "Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik" Dergisinde Yayımlanmıştır 07 Mayıs, 2022
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Akbulak'ın Makalesi "EXPLORE" (SCI-Expanded) Dergisi Tarafından Yayımlanmıştıe 28 Nisan, 2022
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk'ün Makalesi "İdil Dergisi" Tarafından Kabul Almıştır 14 Nisan, 2022
SMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikliği Programı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ceyhan'ın Yazısı "Contemporary Educational Researches Journal" Dergisinde Yayımlanmıştır 11 Mart, 2022
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi "Journal of Nursing Management" (SSCI) Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 10 Mart, 2022
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyemiz Meryem Uzun-Per "IEEE BigData 2021" Konferansına Konuşmacı Olarak Katılmıştır 01 Mart, 2022
Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlimiz Betül Gülcan'ın Yazarlarından Olduğu Sunumu "3. İstanbul ACT Günleri" Kongresinde Sunulmuştur 01 Mart, 2022
İşletme Bölümü Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy "Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmalarına" Danışman Olarak Seçilmiştir. 28 Şubat, 2022
Türkiye'nin En Çok Atıf Alan Ve H Index’i En Yüksek Akademisyenler Listesinde 4 Akademisyenimiz Yer Aldı 22 Şubat, 2022
SHMYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Dr. Öğr. Üyesi Gökay Vardar'ın Makalesi "Cureus" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 17 Şubat, 2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özer Ergün'ün Hazırladığı "Sakatat... Yiyelim mi Yemeyelim mi?" Başlıklı Yazısı "Gıda ve Gelecek" Haber Sitesinde Yayımlandı 10 Şubat, 2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi "Journal of Nursing and Health" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 08 Şubat, 2022
Tıp Fakültesi Öğr. Üyemiz Prof. Dr. M. İhsan Karaman'ın Makalesi "Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 07 Şubat, 2022
Dr. Öğr. Üyemiz Gökay Vardar'ın Makalesi "Medicine Science" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 06 Şubat, 2022
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Günalan'ın Makalesi Tübitak Yayın Teşviki Almaya Hak Kazanmıştır 03 Şubat, 2022
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi "Revista Científica de Enfermería (Lima, En Lineai Peru)" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 28 Ocak, 2022
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyemiz Meryem Uzun Per'in Makalesi "Concurrency and Computation: Practice and Experience" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 20 Ocak, 2022
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ekrem Sezik'in yazısı "Doğal Kaynaklı İlaçlar (Türkiye Klinikleri)" Kitabında Yayımlanmıştır 17 Ocak, 2022
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özevci, Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ceyhan ve Dr. Öğr. Üyesi Kadir Atakır'ın makalesi DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi'nde Yayımlanmıştır 11 Ocak, 2022
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özevci, Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ceyhan ve Dr. Öğr. Üyesi Kadir Atakır'ın makalesi DÜSTAD Dünya Sağlık ve Tabiat Bilimleri Dergisi'nde Yayımlanmıştır 11 Ocak, 2022
SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Arş. Görevlimiz Okan Şahin'in Makalesi "IJDSHS" Dergisinde Yayımlanmıştır 07 Ocak, 2022
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk'ün Makalesi "OJAD-Online Journal of Art and Design"a Kabul Almıştır 06 Ocak, 2022
Rektör Yardımcımız Ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati Örmeci Hocamızın Röportajı Medimagazin’de Yayınlandı. Röportajında Üniversitemizin Fark Yaratan Özelliklerini Anlatan Hocamız, Geleceğe Yönelik Çalışmalarımızdan Ve Hedeflerimizden Bahsetti 05 Ocak, 2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi "Journal of Transcultural Nursing" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 03 Ocak, 2022
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi "Journal of Transcultural Nursing" dergisi tarafından yayımlanmıştır 03 Ocak, 2022
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özer Ergün, Yılbaşında Hindi Zehirlenmelerine Karşı Korunma Yollarını Açıkladı. 31 Aralık, 2021
Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati Örmeci'nin Makalesi Scientific Research and Community Dergisinde Yayımlanmıştır 23 Aralık, 2021
Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanımız Dr. Necati Örmeci'nin Yazarlarından Olduğu "Development and Multicenter Validation of FIB-6: A Novel, Machine Learning, Simple Bedside Score to Rule Out Cirrhosis and Compensated Advanced Chronic Liver Disease 23 Aralık, 2021
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nükte Topraksever'in Kitabı Yayımlanmıştır 16 Aralık, 2021
Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Coşkun Yıldız'ın Makalesi "Selcuk Dental Journal" Dergisinde Yayımlanmıştır 29 Kasım, 2021
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi Brezilya'daki "Revista de Enfermafem UFJF" Dergisinde Yayımlanmıştır 24 Kasım, 2021
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi Brezilya'daki "Revista de Ciências da Saúde Nova Esperança" Dergisi Tarafından Yayımlanmıştır 24 Kasım, 2021
SBF Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza Ferreira Aydoğdu'nun Makalesi "Sağlık Akademisi Kastamonu" Dergisi Tarafından Kabul Edilmiştir 24 Kasım, 2021
İşletme Bölümü Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Fatma Şensoy "Uluslararası Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş Sempozyumu'na" Konuşmacı Olarak Katıldı. 23 Kasım, 2021
Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Çağla Şar'ın "Ortodontide Modern Kavramlar" İsimli Kitabı Yayımlanmıştır 22 Kasım, 2021
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özer Ergün, İnternetten Yapılan Gıda Alışverişlerinde Karşımıza Çıkabilecek Sorunlara Dikkat Çekti 18 Kasım, 2021
Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. E. Sinem İplik'in Yüksek Lisans Tezi Medical Oncology Dergisinde Yayımlanmıştır 12 Kasım, 2021
10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni 10 Kasım, 2021
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Arzu Özbey'in Çalışması "MSCA Tübitak Eşik Üstü Ödülü"ne Layık Görülmüştür 04 Kasım, 2021
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyemiz Büşra Ceyhan'ın Makalesi "Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi" Dergisi Tarafından Kabul Almıştır 14 Ekim, 2021
Tıp Fakültesi Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Güler Temizkan'ın "Genetik: Temel İlkeler ve Kavramlar" Kitabı Yayınlanmıştır. 10 Ekim, 2021
Diş Hekimliği Fakültesi Öğr. Öğr. Üyemiz Mustafa Berkiten'in Yazarlarından Olduğu "Periodontoloji Akıl Notları" İsimli Kitap Yayınlanmıştır. 10 Ekim, 2021
Tıp Fakültesi Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Güler Temizkan'ın Editörlüğünü Yaptığı "Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri" İsimli Kitap Yayınlanmıştır. 10 Ekim, 2021
Tıp Fakültesi Öğr. Üyemiz Prof. Dr. Güler Temizkan'ın Editörlüğünü ve İki Bölümünün Yazarlığını Yaptığı "Temel ve İleri Moleküler Biyoloji Yöntemleri: Genomik ve Proteomik Analizler" Adlı Kitabın 2. Baskısı Yayımlanmıştır 24 Eylül, 2021
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Öğr. Görevlimiz Yasemin Gider, "3rd International Cancer and Ion Channels" Kongresinde Yapmış Olduğu "High miR-142-3p Expression in Peripheral Blood of Patients With Ovarian Carcinoma" Konulu Sunumda Birincilik Ödülü Almıştır 23 Eylül, 2021
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özer Ergün'ün Hazırladığı "Ne yediğimizi biliyor muyuz?" Başlıklı Yazısı "Gıda ve Gelecek" Haber Sitesinde Yayımlandı 17 Eylül, 2021
Öğretim Üyemiz Dr. Abbas Memiş'in Doktora Tezi Yıldız Teknik Üniversitesi Tarafından Verilen Doktora Tez Ödülleri Kapsamında Son 3 Seneki Doktora Tezi Çalışmaları Arasında BİRİNCİLİK Ödülüne Layık Görülmüştür 27 Ağustos, 2021
15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne Doğru 05 Temmuz, 2021
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özer Ergün Yaz Mevsiminde Artan Gıda Zehirlenmelerine Dikkat Çekerek, Gıda Zehirlenmelerinin Nedenlerini Ve Korunma Yöntemlerini Açıkladı 02 Temmuz, 2021
İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üniversitemiz Arasında Ortak Projeler ve Eğitim İş Birlikleri Geliştirmek Amacıyla Protokol İmzalandı 23 Haziran, 2021
Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati Örmeci’nin Makalesi Nutrition and Health dergisinde yayınlanmıştır. 23 Haziran, 2021
Rektör Yardımcımız ve Tıp Fakültesi Dekanımız Dr. Necati Örmeci'nin Makalesi Nutrition and Health Dergisinde Yayımlanmıştır 22 Haziran, 2021
Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç.Dr. Volkan Turan'ın Çalışması Amerika Kanser Derneği'nin Resmi Dergisi JCO'da Yayımlanmıştır 15 Haziran, 2021
Tıp Fakültesi Öğr. Üyemiz Doç. Dr. Volkan Turan'ın Çalışması Amerika Kanser Derneği'nin Resmi Dergisi "JCO"da Yayımlanmıştır 15 Haziran, 2021
Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Yeşim Özarda’nın Makalesi "Clinica Chimica Acta’ya" Kabul Edildi. 11 Haziran, 2021
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Özer Ergün'ün Dünya Gıda Güvenliği Günü’ne Özel Olarak Hazırladığı "Dünya Gıda Güvenliği Günü ve ‘Ülkemizde Gıda Güvenliğinin Sağlanması ve Geliştirilmesinde Önem Taşıyan Konular’" Başlıklı Yazısı "News 4 Min 08 Haziran, 2021
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özer Ergün'ün 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne Özel Olarak Hazırladığı "Dünya Çevre Günü’nde Bir Kez Daha Yineleyelim: Ne Ekersen Onu Biçersin!" Başlıklı Yazısı "News 4 Mind" Haber Sitesinde Yayımlandı 05 Haziran, 2021
İSTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Açıldı 18 Mayıs, 2021
İSTÜN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Açıldı 18 Mayıs, 2021
Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Anadolu Ajansı'na COVID-19 Aşı Patentleri Hakkında Konuştu 11 Mayıs, 2021
Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Volkan Turan'ın Çalışması Amerika Kanser Derneğinin Resmi Dergisi JCO' da Yayımlandı 02 Mayıs, 2021
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ "Dekompanse Hepatit B Sirozunun Antiviral Tedavi ile Rekompasyonu" konulu sempozyumun konuğu olmuştur 12 Nisan, 2021
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Strateji ve Geliştirme Birimi Kampüsümüzü Ziyaret Etti 08 Nisan, 2021
2020- 2021 Bahar Dönemi İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programı Başvuruları Başladı 30 Mart, 2021
İSTÜN Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü Öğrencilerimizden Çatalca Çakıl İlkokulu'na Anlamlı Ziyaret 28 Mart, 2021
Araştırma Görevlisi Nihai Değerlendirme Sonuçları (Resmi Gazetede 24/02/2021 Tarih 31405 Sayı ile Yayımlanan) 18 Mart, 2021
İSTÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Araştırma Görevlisi Vesile Adıgüzel'in Makalesi Psikiyatri Hemşireliği Dergisi'nde Yayımlandı. 16 Mart, 2021
Üniversitemizin 24.02.2021 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları 12 Mart, 2021
İSTÜN Akademik Kadro İlanı 12 Mart, 2021
İSTÜN Akademik Kadro İlanı 22 Şubat, 2021
Türkiye’nin En Çok Atıf Alan ve H Index'i en Yüksek Akademisyenler Listesinde 4 Akademisyenimiz Yer Aldı 08 Şubat, 2021
Eczacılık Fakültesi Güz Dönemi Bütünleme Sınav Tarihleri 06 Şubat, 2021
Sağlık Bilimleri Fakültesi Güz Dönemi Bütünleme Sınav Tarihleri 06 Şubat, 2021
Odyoloji Bölümü 2020-2021 Güz Dönemi Final Sınav Tarihleri 19 Ocak, 2021
18 Ocak 2021 Pazartesi Tarihli 31368 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 18 Ocak, 2021
18 Ocak 2021 Pazartesi Tarihli 31368 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 18 Ocak, 2021
18 Ocak 2021 Pazartesi Tarihli 31368 Sayılı Resmî Gazetede Yayınlanan - İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 18 Ocak, 2021
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ceyhan “Orta Avrupa’daki Akademisyenlerin Öjeni Hakkındaki Etik Görüşleri” başlıklı projesi ile Charles Üniversitesi tarafından kabul almıştır. 12 Ocak, 2021
İSTÜN Kurucu Vakfı Bilgiç Vakfı Mütevelli Heyeti Yeni Yıl Tebriği 31 Aralık, 2020
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Gökay Vardar 12 Aralık 2020 tarihinde ‘’4th International Asia Pacific Conference on Contemporary Sciences’’ kongresinden sözlü sunumunu gerçekleştirmiştir. 30 Aralık, 2020
SHMYO Dr. Öğr. Üyesi Arman Orguneser ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Eti’nin birlikte hazırladığı yayın Current Health Studies During the Pandemic Process’ de yayınlanmıştır. 30 Aralık, 2020
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ’ nin Kitabı Yayınlandı. 28 Aralık, 2020
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ, Mısır 3. Gastro- Hepato Onkoloji Kongresine Konuk Oluyor. 25 Aralık, 2020
Hemşirelik Anabilim Dalı araştırma görevlimiz Vesile Adıgüzel, 19- 20 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresinde sunum yapmıştır. 19 Aralık, 2020
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ’ nin “Kist Hidatik Perkütan Tedavisinde Örmeci Yöntemi” ile ilgili makalesi MedCrave’ de yayınlanmıştır. 18 Aralık, 2020
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ, yaklaşık 70 Asya ülkesinin katılacağı Asya Pacific Asociation Study of Liver (APASL) Konferansının konuğu oluyor. 16 Aralık, 2020
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ Pakistan Ulusal Gastroenteroloji Kongresine Konuk Oluyor 12 Aralık, 2020
İSTÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNALAN’ın bildirileri 18. Dünya İnsülin Direnci, Diyabet ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresinde poster olarak sunulmuştur. 12 Aralık, 2020
25.11.2020 tarih 2020/6 sayılı Senato kararına istinaden Uzaktan Eğitim, Sınav, Derse Katılım Usul ve Esasları güncellenmiştir. 25 Kasım, 2020
İSTÜN Covid- 19 Rehberi 23 Kasım, 2020
İSTÜN 1. Ulusal Dünya Diyabet Günü Sempozyumu 16 Kasım, 2020
2020- 2021 Akademik Açılış Töreni - 19 Ekim 2020 saat 09.00 19 Ekim, 2020
2020 - 2021 Akademik Yılı Oryantasyon Programı 12 Ekim, 2020
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk'ün Makalesi "Kesit Akademi Dergisi"nde Yayımlanmıştır 21 Eylül, 2023
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk'ün Makalesi "The Journal of Academic Social Science Studies" (EBSCO) Dergisinde Yayımlanmıştır 21 Eylül, 2023
SBF Ergoterapi Bölümü Dr. Öğr. Üyemiz Emel Ur Özçelik 13. Ulusal Epilepsi Kongresi'nde "Sözel Bildiri Birincilik Ödülü" ve "Kenan Tükel Epilepsi Klinik Bilimleri Ödülü"ne Layık Görülmüştür 21 Eylül, 2023
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Özevci ve Öğr. Gör. Fatma Kübra Ata'nın Hazırlamış Olduğu Bildiri 21-23 Ekim 2022 Tarihinde Bursa'da Yapılacak Olan "10th International Symposium on Innovative Technologies in Engine 21 Eylül, 2023
Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel