2022-2023 GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Başvuru

Değerlendirme

Sonuç İlan

Asil Kayıt

Yedek Kayıt

01- 15 Ağustos 2022

16- 26 Ağustos 2022

     29 Ağustos 2022

31 Ağustos-  02 Eylül 2022

05- 06 Eylül 2022

İSTÜN İngilizce Yeterlilik Sınavı (İSTÜNEPT) Tarihi

YÖK Yatay Geçiş Mevzuatı için tıklayınız.

Üniversitemizin Kurum içi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönergesi için tıklayınız.

Öğretim Dili İngilizce Olan Lisans Programlarına Yatay Geçiş İngilizce Yeterlilik Koşulları İçin tıklayınız.


 • Kurumlar Arası Yatay Geçiş

  Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumdan başka bir yükseköğretim kurumundaki eşdeğer programa geçiş yapabilmesine olanak sağlar.

  Başvuru Şartları:

  • Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya ders içeriklerinin %80 eşdeğer olması
  • Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu döneme kadar genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4’lük sistemde 2,29) olması
  • Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültelerine yapılacak başvurularda, başvuru yapan öğrencinin başvurduğu döneme kadar genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (4’lük sistemde 2,72) olması
  • Açıköğretim programlarından örgün öğretime geçişlerde ise genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4’lük sistemde 3,15) olması gerekir.

   

  • Başvuru Evrakları:
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • YKS yerleştirme sonuç belgesi
  • YKS sonuç belgesi
  • Öğrenci belgesi
  • Transkript
  • Ders içerikleri
  • Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
  • Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)
  • 2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
  • Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
  • Online başvuru yapmak için https://ois.istun.edu.tr/ogrenciler/yataygecisbasvuru/form tıklayınız.

  • Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjan ve Ücretler için tıklayınız.
  • Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya ders içeriklerinin %80 eşdeğer olması gerekmektedir.
 • Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Yatay Geçiş

  Öğrencinin eğitimine başladığı yılda girmiş olduğu ÖSYM sınav sonucundaki puanından eşit ve yüksek olan programlara başka hiçbir koşul aranmadan geçiş yapmasına olanak sağlar.

  Başvuru Şartları:

  Önlisans ve lisans programlarında merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş; öğrencinin kayıtlı olduğu programda bir yarıyıl öğrenim gördükten sonra hazırlık sınıfı ve son sınıf son dönem de dahil her döneme yapılabilir.
  - Diğer yatay geçiş yöntemlerinden farklı olarak normal öğrenim süresini aşmış, öğrencilik hakkı olan azami süresi içerisindeki öğrenci de bu geçiş yönteminden faydalanabilir. Ayrıca bu yatay geçiş türünde programlar arası eşdeğerlik aranmaz.
  - Daha önce bu geçiş türünden faydalanan öğrenci tekrar bu kapsamında yatay geçiş yapamaz.

  Başvuru Evrakları:

  • Öğrenci belgesi
  • YKS yerleştirme sonuç belgesi
  • YKS sonuç belgesi
  • Transkript
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Öğrencinin daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Öğrenci belgesinde kayıt türü yer alıyorsa ayrıca belge istenmemektedir.)
  • Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
  • Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)
  • 2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
  • Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
  • Ders içerikleri (Kesin kayıttan sonra muafiyet işlemleri için ilgili fakülte/yüksekokula verilmelidir.)

  Online başvuru yapmak için https://ois.istun.edu.tr/ogrenciler/yataygecisbasvuru/form tıklayınız.

  • Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Kontenjan ve Ücretler için tıklayınız.
 • Kurum İçi Yatay Geçiş

  Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda, eşdeğer programlar arasında geçiş yapabilmesine olanak sağlar.

  Başvuru şartları:

  Öğrencinin kayıtlı olduğu program ile başvuru yaptığı programın isimlerinin aynı veya içeriklerinin %80 eşdeğer olması,

  Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu döneme kadar genel not ortalamasının ön lisans programları için en az 100 üzerinden 65 (4’lük sistemde 2,5), lisans programları için en az 100 üzerinden 76,66 (4’lük sistemde 3,00) olması,

  Başvuru yapan öğrencinin başvurduğu programın puan türünde Türkiye’deki en küçük puana sahip olması gerekir.

  Başvuru Evrakları:

  YKS yerleştirme sonuç belgesi

  YKS sonuç belgesi

  Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)

  2 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

  Online başvuru yapmak için https://ois.istun.edu.tr/ogrenciler/yataygecisbasvuru/form tıklayınız.

  Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjan ve Ücretler için tıklayınız.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel