Komisyonlar ve Kurullar


AFET ve ACİL DURUM (AFAD) KOMİSYONU

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ 

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Celale TANGÜL ÖZCAN 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nevin KÜÇÜKÇALLI 

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Caner Selami GÜNER 

Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Serdar Sinan GÜNEŞ

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYAZ 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Hicran GÜLER

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Mete ÖZGÜN 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Hakan KAVAK

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Hazal Yaren YALIRSU 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Nefise DEMİR

Öğrenci Temsilcisi

AKADEMİK DERSLİKLERİN PLANLAMASI KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi-Komisyon Bşk.

Dr. Öğr. Üyesi Büşra CEYHAN

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Fatma Kübra ATA

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör.  Betül ÖZDEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Ayşe Begüm CEVİZ

Tıp Fakültesi 

Arş. Gör. Celile DERVİŞOĞLU 

Eczacılık Fakültesi

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Sercan AKPINAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Arş. Gör. Esra SOLAK

Yabancı Diller Yüksekokulu

Handan IŞIKLAR

Rektörlük Özel Kalem

AKADEMİK TEŞVİK ÜST DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Saadet YAZICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Sumru ÖZKIRIMLI

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Evrim TEKKELİ

 Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Özalp VAYVAY

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V./

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜNALAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Burak DELİBAŞ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Saadet YAZICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Buğra ÖZEN

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Özalp VAYVAY

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şükrü Alp BARAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet ALTINEL

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Cem ÖNAL

İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdür V.

Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Merve BİLGİN

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebuzer KALYONCU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Aslı GÖKSOY

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğr. Üyesi

Öğr. Gör. Fatma Kübra ATA

Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Öğr. Gör. Beyza Nur SÜCÜLLÜLÜ

Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Tuğba AKTAŞ

Erasmus Kurum Koordinatörü

Mithat Can MET

Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

Rumeysa DEMİREL

Öğrenci Temsilcisi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU

Ana Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN

Eczacılık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şükrü Alp BARAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Saadet YAZICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Özalp VAYVAY

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Fatma Canan ALATLI

Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Şerife Evrim TEKKELİ

Eczacılık Fakültesi 

Prof. Dr. Işık TUĞLULAR Tıp Fakültesi 
Prof. Dr. Bora BAĞIŞ Diş Hekimliği Fakültesi
Tıp Alanı Proje Değerlendirme Grubu
Prof. Dr. Mustafa Derya AYDIN Tıp Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Gülden BUDAK Tıp Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan PARMAKSIZ Tıp Fakültesi 
Eczacılık Alanı Proje Değerlendirme Grubu
Dr. Öğr. Üyesi Merve BİLGİN Eczacılık Fakültesi 
Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZDEMİR Eczacılık Fakültesi 
Diş Hekimliği Alanı Proje Değerlendirme Grubu
Prof. Dr. Mehmet Baybora KAYAHAN Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Çağla ŞAR Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Umut ÇAKAN Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bilimleri Alanı Proje Değerlendirme Grubu
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Önder ÖNDER Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin MUTLU Sağlık Bilimleri Fakültesi
Doç. Dr. Elif GÜNALAN Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Meslek Yüksekokulu Alanı Proje Değerlendirme Grubu
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÖZEVCİ Sağlık Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Büşra CEYHAN Sağlık Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Arman ORGUNESER Sağlık Meslek Yüksekokulu
Mühendislik Alanı Proje Değerlendirme Grubu
Prof. Dr. Halis ALTUN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜNİSTER Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Soner AKSU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Alanı Proje Değerlendirme Grubu
Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Nabi KÜÇÜKGERGERLİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Irmak BAKİOĞLU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ KURULU 

Prof.Dr. Mehmet Baybora KAYAHAN

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi - Başkan

Prof. Dr. Volkan TURAN

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Soner AKSU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi- Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Selen TÜTÜNCÜ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza AYDOĞDU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr.  Öğr. Üyesi Büşra CEYHAN

Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Ayça ÖZDEMİR OLGUN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Koray ALTINTAŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş Ayça ÖZDEMİR OLGUN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

 Avukat Çağatay KILINÇ

Hukukçu Üye

Neslihan EROL

Fakülte Sekreteri, Sivil

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Baybora KAYAHAN

Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Dr. Saadet YAZICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Cem ÖNAL

Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DAŞTAN

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden BUDAK

Tıp Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Soner AKSU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur Aslı GÖKSOY

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan SEZER

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÖZEVCİ

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Hicran GÜLER

Sağlık Meslek Yüksekokulu

COVID-19 PANDEMİSİ ÇALIŞMA KURULU

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ 

Başkan

Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DAŞTAN

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Merve BİLGİN

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Tayfun DEMİREL 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Soner AKSU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Arda KIPÇAK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Büşra CEYHAN

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Kübra SEVİMLİ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Burak DELİBAŞ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

ERASMUS KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ebru GÜNİSTER

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Ana Luiza FERREIRA AYDOĞDU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DAŞTAN

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Serpil KILIÇ

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Irmak BAKİOĞLU

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (Yedek Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ebuzer KALYONCU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Yedek Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TOKATLI

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Yedek Üye)

Tuba AKTAŞ

Erasmus Kurum Koordinatörü

EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ

Komisyon Başkanı/ Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Adnan ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Umut ÇAKAN

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Prof. Dr. Saadet YAZICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Cem ÖNAL

İlaç AR- GE Enstitüsü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BERKİTEN

Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Merve BİLGİN

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin MUTLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YILDIRIM

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan SERBEST

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Soner AKSU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Pınar COHEN

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hasan SEZER

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Serpil KILIÇ

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÖZEVCİ

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Beyza Nur SÜCÜLLÜLÜ

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Betül ÖZDEMİR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Neslihan EROL

Raportör

ENGELSİZ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ

Rektör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Gülce ESENTÜRK

Diş Hekimliği Fakültesi

Doç. Dr. Asiye YURTTAŞ

Eczacılık Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan SERBEST

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Öğr. Gör. Hicran GÜLER

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Beyza DAL

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Hazal Yaren YALIRSU 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Kübra SEVİMLİ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kübra AKDEMİR

Öğrenci Temsilcisi


KADIN HAKLARI KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Evrim TEKKELİ

Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Dr. Saadet YAZICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Doç Dr. Fatma Aylin AKIN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Zeynep COHEN

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül HANİKOĞLU

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Buket ERDEM

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülten SADULLAHOĞLU

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Büşra CEYHAN

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Rumeysa DEMİREL

Öğrenci Konseyi Başkanı

KALİTE GÜVENCE KOMİSYONU

Prof. Dr. Ahmet ALTINEL

Başkan

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN

Eczacılık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Buğra ÖZEN

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şükrü Alp BARAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Özalp VAYVAY

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Saadet YAZICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Fatma Canan ALATLI

Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.

Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Doç. Dr. Cem ÖNAL

İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Melih ŞENGÜL 

Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İkbal Süheyla ALTAY 

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Zeynep GÜNDOĞDU ÖZDEMİR 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammad Mohsen LIAQAT 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Öğr. Gör. Fatma Kübra ATA  

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Mesut İMAMOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

Pınar TUNA

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı

Tuba AKTAŞ

Erasmus Kurum Koordinatörü

Sedat ŞAHİN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Kübra SEVİMLİ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı V.

Burak DELİBAŞ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Mithat Can MET

Öğrenci İşleri Daire Başkan V.

Deniz YENİ

Rektör Özel Kalem

Yasemin AYDEMİR

Genel Sekreterlik/ Uzman

Gülseher GÜLER

Eczacılık Fakülte Sekreteri

Yasemin KÜÇÜKTORUN

Fakülte Sekreteri

Enes DAĞLI

Fakülte Sekreteri

Begüm SAYIM

Hemşire

Dilek TÜRKKAN

Yazı İşleri Müdürü

Kübra SEVİMLİ

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Yöneticisi

Nisanur SELLER

Hemşire

Rumeysa DEMİREL

Öğrenci Temsilcisi

KURUMSAL İLETİŞİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet Baybora KAYAHAN

Diş Hekimliği Fakültesi 

Prof. Dr. Umut ÇAKAN

Diş Hekimliği Fakültesi 

Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DAŞTAN

Tıp Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gülden BUDAK

Tıp Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZDEMİR

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Pınar COHEN

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimleri Fakültesi

Öğr. Gör. Hicran GÜLER

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Pınar TUNA

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığı

LABORATUVAR ÇALIŞMA KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Nükte TOPRAKSEVER 

Başkan

Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN

Üye

Doç. Dr. Elif GÜNALAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gülden BUDAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BERKİTEN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZDEMİR

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ebuzer KALYONCU

Üye

Öğr. Gör. Fatma Kübra ATA

Üye

Arş. Gör. Gülperi KIRAL

Üye

STAJ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÖZEVCİ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Nabi KÜÇÜKGERGELLİ

Başkan Yardımcısı-  İİSBF

Öğr. Gör. Fatma Kübra ATA

Başkan Yardımcısı- SMYO

Prof. Dr. Yeşim ÜNLÜÇERÇİ

Tıp Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BERKİTEN

Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZDEMİR

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Hakan SERBEST

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKBULAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Nilgül KURŞUN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

SINAV KOMİSYONU

Doç. Dr. Fatma ŞENSOY

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Fatih COŞKUNSES

Diş Hekimliği Fakültesi

Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN 

Yabancı Diller Yüksekokulu

Dr. Öğr. Üyesi Gülden BUDAK

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Asiye YURTTAŞ

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZDEMİR

Eczacılık Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYAZ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Nükte TOPRAKSEVER 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan ÖZENEN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Büşra CEYHAN

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Öğr. Gör. Şeyda YILDIZ

Sağlık Bilimleri Fakütesi

Öğr. Gör. Beyza NUR SÜCÜLLÜLÜ

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Ayşe Begüm CEVİZ 

Tıp Fakültesi

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU

Prof. Dr. Buğra ÖZEN

Rektör V./ Başkan

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Çiğdem KAYACAN

Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Buğra ÖZEN

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet Oğul ARAMAN

Eczacılık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Saadet YAZICI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şükrü Alp BARAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Özalp VAYVAY

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Fatma Canan ALATLI

Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Doç. Dr. Fatma Aylin AKIN

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. Celale TANGÜL ÖZCAN

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dilek Türkkan

Yazı İşleri Müdürü

Strateji Planlama Ekibi

Prof. Dr. Necati ÖRMECİ

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Buğra ÖZEN

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Şükrü Alp BARAY

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Ahmet ALTINEL

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Umut ÇAKAN

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Cem ÖNAL

İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Kadir DAŞTAN

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden BUDAK

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Samet ÖZDEMİR

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKBULAK

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Nabi KÜÇÜKGERGERLİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğr.Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Arda KIPÇAK

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğr. Öğr. Fatma Kübra ATA

Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Mesut İMAMOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı

Burak DELİBAŞ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Pınar TUNA

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanı

Sedat ŞAHİN

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Kübra SEVİMLİ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkan V.

Tuba AKTAŞ

Erasmus Kurum Koordinatörü

Handan IŞIKLAR

Genel Sekreterlik Asistanı

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV KOMİSYONU 

Doç. Dr. Hatice Esra ÖZKAN UÇAR

Uzaktan Eğitim Merkezi 

Doç. Dr. Cem ÖNAL 

Eczacılık Fakültesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BERKİTEN

Diş Hekimliği Fakültesi

Öğr. Gör. Hicran GÜLER

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Arş. Gör. Okan ŞAHİN

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Kübra OKTA

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel