Eğitimde yeni enerji
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Bu Kampüste Arkadaşlık Var
Bu Kampüste Kariyer Var
Bu Kampüste Eğlence Var
Bu Kampüste Bilim Var
Bu Kampüste Teknoloji Var
Bu Kampüste Sağlık Var
Üniversite Hayatı İSTÜN kampüsünde yaşam, kütüphaneler ve akademik olanaklar için Üniversite Hayatı sayfamızı ziyaret edin
Sosyal Hayat Öğrenci kulüpleri, etkinlikler, organizasyonlar ve fazlası İSTÜN’de Sosyal Hayat sayfamızda
Akademik Takvim Kayıt tarihleri, öğretim dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerine Üniversite Takvimi sayfamızdan erişebilirsiniz
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Üniversite Hakkında

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 2018 yılında Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulmuş, eğitim hayatına 2020- 2021 eğitim öğretim yılında iki enstitü, dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile başlamıştır.

Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen deneyim ve sektör işbirliklerinin sağladığı bilgi birikimi ile kurulan üniversitemiz, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü ve Lisansüntü Eğitim Enstitüsü ile eğitim vermektedir.

4. nesil üniversite anlayışıyla eğitim veren İSTÜN, mesleki yeterliliğe sahip, kendi yetkinliklerini keşfederek topluma faydalı projeler üretebilen, araştırma odaklı, toplumlara küresel boyutta hizmet veren, tıp ve bilimin en ön saflarında yer alacak mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İSTÜN öğrencileri, çağdaş bir eğitim sistemi ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da bilinen üniversiteleri arasına girmeyi hedefleyen saygın bir akademik kadro ile eğitim görme fırsatına sahip olacaktır. Ayrıca, dünyanın ve ülkemizin savaştığı Covid- 19 tedavisi için geliştirme çalışmaları yapan Ar- Ge laboratuvarlarımızda görev alan deneyimli kadromuzun bilgi ve birikimlerinden de faydalanacaklardır.

Lisans eğitimi süresince araştırma kültürü yaratma, yaygınlaştırma ve yaratıcı öğrenciler yetiştirme amacı ile düzenlenen projelerle, bireysel ve grup olarak öğrencilerimizin bilimsel üretim çabaları teşvik edilerek geniş bir araştırmacı ufkuna sahip olmaları sağlanacaktır.

Öğrencilerimizi hayata hazırlamak adına staj ve kariyer olanakları sunmanın yanı sıra onlara kültür sanat, sosyal sorumluluk ve spor dallarında da gelişmelerini sağlayacak imkânlar da sunulacaktır. İSTÜN, bilim, kültür, sanat, spor gibi pek çok alanda yaşamı güzelleştiren bireyler yetiştirmeyi hedefleyen programları ile öğrencilerin sahip olduğu değerlerin tüm paydaşlara duyurulması ve çoğaltılmasını amaçlamaktadır.

 

 

 

Üniversite Hakkında
İSTÜN
Haberler/Duyular
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Güz Dönemi Final Sınav Tarihleri 12 Ocak, 2021
Eczacılık Fakültesi Güz Dönemi Final Sınav Tarihleri 12 Ocak, 2021
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ceyhan “Orta Avrupa’daki Akademisyenlerin Öjeni Hakkındaki Etik Görüşleri” başlıklı projesi ile Charles Üniversitesi tarafından kabul almıştır. 12 Ocak, 2021
İSTÜN Kurucu Vakfı Bilgiç Vakfı Mütevelli Heyeti Yeni Yıl Tebriği 31 Aralık, 2020
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Gökay Vardar 12 Aralık 2020 tarihinde ‘’4th International Asia Pacific Conference on Contemporary Sciences’’ kongresinden sözlü sunumunu gerçekleştirmiştir. 30 Aralık, 2020
SHMYO Dr. Öğr. Üyesi Arman Orguneser ve Dr. Öğr. Üyesi Emre Eti’nin birlikte hazırladığı yayın Current Health Studies During the Pandemic Process’ de yayınlanmıştır. 30 Aralık, 2020
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ’ nin Kitabı Yayınlandı. 28 Aralık, 2020
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ, Mısır 3. Gastro- Hepato Onkoloji Kongresine Konuk Oluyor. 25 Aralık, 2020
Hemşirelik Anabilim Dalı araştırma görevlimiz Vesile Adıgüzel, 19- 20 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresinde sunum yapmıştır. 19 Aralık, 2020
Sağlıktan Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Necati ÖRMECİ’ nin “Kist Hidatik Perkütan Tedavisinde Örmeci Yöntemi” ile ilgili makalesi MedCrave’ de yayınlanmıştır. 18 Aralık, 2020

Covid-19 Güncesi

Covid-19 ile ilgili araştırmalar ve makaleler Son güncelleme: 2021-01-17

Koronavirüs İlaç Araştırma Makaleleri
Tarih: 11/01/2021 Etken Madde: Moderna COVID-19 Aşısı

EMA, 18 yaşından büyük kişilerde Moderna COVID-19 Aşısı için koşullu ruhsat izni verilmesini önermiştir. Bu, EMA'nın izin için önerdiği ikinci COVID-19 aşısıdır.

Kaynak
Tarih: 11/01/2021 Etken Madde: Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı (BNT162b2)

BionTech, Pfizer ve University of Texas Medical Branch (UTMB) tarafından yürütülen in vitro çalışmada, Birleşik Krallık ve Güney Afrika'da ortaya çıkan SARS-CoV-2'nin hızla yayılan varyantları incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre Pfizer-BioNTech COVID-19 aşısı (BNT162b2) almış kişilerden alınan antikorların SARS-CoV-2'yi bulaşıcı yeni iki suşta da bulunan anahtar bir mutasyonla etkili bir şekilde nötralize ettiğini göstermiştir. Daha önce bildirilen mRNA bazlı COVID-19 aşısı BNT162b2 çalışmasına katılan 20 gönüllünün serumları, N501 ve Y501 virüslerine (yeni mutasyonlar) karşı eşdeğer nötrleştirme titrelerine sahip olduğu görülmüştür.

Kaynak
Tarih: 11/01/2021 Etken Madde: Propolis ürünü (EPP-AF)

"Hastanede yatan yetişkin COVID-19 hastalarında standart bir propolis ürünü (EPP-AF) ile randomize, kontrollü, açık etiketli, tek merkezli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Hastalar, yedi gün boyunca 400 mg / gün (n = 40) veya 800 mg / gün (n = 42) oral dozda standart bakım artı propolis veya tek başına standart bakım (n = 42) almıştır. Birincil sonlanım noktası, hastanede kalış süresi veya oksijen tedavisi bağımlılığı olarak tanımlanan klinik iyileşme süresi, ikincil sonlanım noktası akut böbrek hasarı ve yoğun bakım veya vazoaktif ilaçlara ihtiyaç olarak belirlenmiştir. Çalışma sonunda hastanede geçirilen süre, kontrollere göre her iki propolis grubunda da önemli ölçüde kısalmıştır

Kaynak
Tarih: 05/01/2021 Etken Madde: -

Yapılan çalışmada bir hibrit ilaç tarama prosedürü önerilmiştir ve RNA'ya bağımlı RNA polimeraz (RdRP) adı verilen bir viral proteini hedefleyen ve yeni tip koronavirüsün çoğalmasını azaltma potansiyeli olan bin 906 mevcut ilacı taranmıştır. Piyasada bulunan seçili dört ilaç adayından Pralatrexate ve Azithromycin'in sırasıyla 0,008μM ve 9,453 μM EC50 değerleri ile in vitro SARS-CoV-2 replikasyonunu etkili bir şekilde inhibe etmiştir. Çalışmada, Pralatrexate'in aynı deneysel koşullar içinde Remdesivir'den daha güçlü bir inhibitör aktivite ile SARS-CoV-2 replikasyonunu güçlü bir şekilde inhibe edebildiği görülmüştür.

Kaynak
Tarih: 05/01/2021 Etken Madde: -

COVID-19’un sinir sistemi tutulumu ve uzun vadede nörolojik klinik tablosunu değerlendirmek amacıyla daha önce hastanede yatmış 208 COVID-19 hastasından oluşan bir örneklemde, 165 hasta yapılandırılmış standart bir klinik protokole göre 6 ayda yeniden değerlendirilmiştir. COVID-19 hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonraki 6 aylık takipte, hastalar çok çeşitli nörolojik semptomlar, yorgunluk (%34), hafıza / dikkat (%31) bozuklukları ve uyku bozuklukları (%30) sergilemiştir. Nörolojik semptomları bildiren hastalar, hastanede kalış sırasında daha şiddetli solunumsal SARS-CoV-2 enfeksiyon parametrelerinden etkilenmiştir. Nörolojik muayenede, hastaların %37.4'ü bilişsel bozukluklar (% 17.5), hipozmi (%15.7) ve postural tremor (%13.8) olmak üzere nörolojik anormallikler göstermiştir. Çalışma sonuçlarına göre COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra uzun süreli nörolojik belirtiler hayatta kalanların üçte birini etkilemiştir. Hafif bilişsel bozukluk dahil olmak üzere birden çok nörolojik belirtiler, solunumsal SARS-CoV-2 enfeksiyonunun şiddeti ile ilişkili olduğu belirtilmiştir.

Kaynak
Tarih: 29/12/2020 Etken Madde: NVX-CoV2373 aşısı

NIH, Novavax firması tarafından geliştirilen bir aşı adayı olan NVX-CoV2373'ün güvenliğini ve etkililiğini değerlendirmek üzere Faz 3 çalışmasının başladığını duyurmuştur. Randomize, plasebo kontrollü çalışmaya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'daki 115 merkezde yaklaşık 30.000 kişinin dahil edilmesi planlanmaktadır. Gönüllüler, 18 ila 64 yaş arası ve 65 yaş ve üstü bireyler (tüm gönüllülerin en az %25’i olması planlanmakta) olarak 2 kohort halinde gruplandırılacaktır. Ayrıca çalışmaya etnik kökenleri nedeniyle şiddetli COVID-19 hastalığı riski daha yüksek olan kişilerin ve obezite, kronik böbrek hastalığı veya diyabet gibi altta yatan sağlık sorunlarına sahip kişilerin dahil edilmesi planlanmaktadır.

Kaynak
Tarih: 29/12/2020 Etken Madde: Montelukast

Prof. Dr. Serdar Durdağı ve ekibi tarafından yürütülen çalışmada lökotrien (D4) reseptör antagonisti montelukastın, SARS-CoV-2 üzerindeki nötralizasyon etkisi, çok ölçekli in silico simülasyonları ve kombine in vitro çalışmalarla incelenmiştir. Başlangıçta, çok ölçekli moleküler modelleme çalışmaları aracılığıyla montelukastın ikili inhibisyon profilini gösterilmiştir. Entegre siliko ve in vitro sonuçlarına göre, montelukastın hem konakçı hücreye virüs girişi (Spike / ACE2) hem de ana proteaz enzim inhibisyonu üzerindeki ikili potansiyel etkisini doğrulanmıştır. Virüs nötralizasyon sonuçları, 12 mikro-molar konsantrasyonda montelukastın sitotoksisitesi gözlenmezken hücre indeksi süresi 50 (CIT50) değerinin 12 saat geciktiğini göstermiştir. Ayrıca, COVID-19 tedavisinde kullanılan favipiravirin, montelukast ile aynı etkiye sahip olması için montelukasttan 16 kat daha yüksek konsantrasyonlarda kullanılması gerektiği de gösterilmiştir. Yazarlar montelukastın klinik çalışmalarının acilen tamamlanmasını ve etkisi klinik çalışmalar ile ispatlanırsa COVID-19 tedavisinde kullanılması gerektiğini belirtmiştir.

Kaynak
Tarih: 23/12/2020 Etken Madde: Moderna aşısı

EMA, Moderna aşısı ile ilgili onay sürecinin 6 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü toplantıda sonuçlandırılabileceğini açıklamıştır.

Kaynak
Tarih: 23/12/2020 Etken Madde: Sulu meyan kökü ekstraktı (glisirizin)

Yapılan çalışmada, sulu meyan kökü ekstraktının (aktif bileşiği glisirizin) SARS-CoV-2'ye karşı nötralize edici aktivitesi için in vitro olarak araştırılmıştır. Aktif bileşik glisirizinin viral nötralizasyon mekanizmasını ortaya çıkarılmıştır. Meyan kökünün (glisirizinin) viral ana proteazı inhibe ederek, SARS-CoV-2'yi güçlü bir şekilde nötralize ettiği görülmüştür.

Kaynak
Tarih: 22/12/2020 Etken Madde: Setilpiridinyum klorürür

Yayınlanan pre-print makalede, birçok ağız gargarasında bulunan kuaterner bir amonyum bileşiği olan setilpiridinyum klorürün (CPC), hedef hücrelerle viral füzyonu inhibe ederek SARS-CoV-2 enfeksiyonunu azalttığını gösterilmiştir. CPC ve CPC içeren ağız gargaraları in vitro SARS-CoV-2'nin bulaşıcılığını bin kat azaltmıştır. CPC içeren ağız gargaraları, tükürükte SARS-CoV-2 enfeksiyonunu azaltmak için uygun maliyetli bir önlem olabileceği ve enfekte kişilerden viral bulaşmayı azaltmaya yardımcı olabileceği belirtilmiştir.

Kaynak
Tarih: 22/12/2020 Etken Madde: Biontech/Pfizer COVID-19 aşısı

EMA 21 Aralık 2020 tarihinde BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen “Comirnaty” isimli COVID-19 aşısı için şartlı onay vermiştir. Bu aşı EMA tarafından onaylanan ilk COVID-19 aşısı olmuştur. Aşının 16 yaş üstü kişilere uygulanabileceği ve şartlı onay kapsamında etkililik/güvenlilik verilerinin toplanmaya ve analiz etmeye devam edileceği açıklanmıştır.

Kaynak
Yeni Koronavirüs (COVID-19) Güncesi Covid-19 Rehberi
Günlük Koronavirüs Tablosu
156.792

Bugünkü Test Sayısı

7.550

Bugünkü Vaka Sayısı

168

Bugünkü Vefat Sayısı

8.005

Bugünkü İyileşen Sayısı


Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel