"Yazılım Mühendisliğine Giriş" Dersi Kapsamında, Öğrencilerimize Yönelik Düzenlenen Kariyer Planlama Söyleşi Serisinde "Yazılım Mühendisliği Finans Sektör Uygulamaları: Fintech Dünü Bugünü ve Geleceği" Başlıklı Etkinlik Gerçekleştirildi

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halis Altun tarafından yürütülen "Yazılım Mühendisliğine Giriş" dersi kapsamında, Yazılım Mühendisliği 1. sınıf öğrencilerimize yönelik kariyer planlamasında sektör çalışanlarından deneyim ve tecrübe aktarımı, sektörel tanıtım, bilgisayar ve yazılım mühendisliğinde yaşanan değişimler, trendler ve bunların kariyer planlamasına etkilerinin ele alınacağı söyleşi serisinde bu hafta Yazılım Mühendisliği Finans Sektör Uygulamaları: Fintech Dünü Bugünü ve Geleceği konu başlığı ile Architecht Bilim Sistemleri, Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Müdürü Ömer Yanar'ı ağırladık.

Kuveyt Türk Katılım Bankasının %100 iştiraki olarak 2015 yılında kurulan ve 600’den fazla mühendis ve uzmanın çalıştığı Architecht, Türkiye başta olmak üzere MENA, Avrupa, ve Asya’da var olan global iş hacmiyle zenginleşen müşteri portföyüne, finansal teknolojiler konusunda yenilikçi teknolojileri kullanarak rekabetçi ve piyasa şartlarında etkin ürünler geliştiren ve global seviyede ürün/hizmet sunan bir marka olarak Kuwait Finance House Grubunun tüm bankalarına ve teknoloji şirketlerine hizmet vererek, 60'dan fazla bankanın finans, teknoloji ve güvenlik gereksinimlerini karşılayacak ürünler geliştirmektedir.


Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel