İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Başvuru için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.

Kişisel Bilgiler
Adınız:
Soyadınız:
Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
T.C. Kimlik No:
Uyruğu:
Askerlik Durumu:
E-posta Adresi:
Cep Telefonu:
Program Seçimi
Program Seçimi:
Sınav / Öğrenim Bilgileri
Mezun Olduğu Üniversite:
Mezun Olduğu Bölüm:
Mezuniyet Yılı:
ALES Puanı:
YDS Puanı:
YÖKDİL Puanı:

Başvuru Koşulları

İlaçta AR- GE Tezli Yüksek Lisans Programı

Yükseköğretim Kurumlarının Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği veya Akademik Kurulca uygun görülen en az 4 yıllık bir bölümünden mezun olmak.
Lisans derecesi yurt dışından alınmış ise Yüksek Öğretim Kurulu’ndan Denklik Belgesi’ni almış olmak.

ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmak.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az bu puan muadilinde bir puan almış olmak.
Bahsi geçen mevcut koşullara ek olarak Üniversitemizce yazılı sınav ve sözlü mülakat ayrıca uygulanması ve final değerlendirmeye dâhil edilmesi planlanmaktadır.

İlaçta AR- GE Doktora Programı

Yükseköğretim Kurumlarının 10 yarıyıllık Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi veya Veteriner Fakültelerinden mezun olmak veya Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği veya Akademik Kurulca uygun görülen bir bilim alanında tezli yüksek lisans derecesi mezun olmak.
Lisans derecesi yurt dışından alınmış ise Yüksek Öğretim Kurulu’ndan Denklik Belgesi’ni almış olmak.
ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmak.
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az bu puan muadilinde bir puan almış olmak.

Bahsi geçen mevcut koşullara ek olarak Üniversitemizce yazılı sınav ve sözlü mülakat ayrıca uygulanması ve final değerlendirmeye dâhil edilmesi planlanmaktadır.

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği alanında lisans derecesiyle doktora programına başvurulabilmesi yönünde karar alınması durumunda, adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları, ALES' den en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir.
Bahsi geçen mevcut koşullara ek olarak Üniversitemizce yazılı sınav ve sözlü mülakat ayrıca uygulanması ve final değerlendirmeye dâhil edilmesi planlanmaktadır.