Uluslararası Ofis

Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları ile eğitim görmek isteyen adaylar, aşağıdaki başvuru koşullarını sağlamaları durumunda, belirtilen sınav/diploma minimum skorlarından en az birini sağlamak koşuluyla), Üniversitemiz lisans programlarına başvuruda bulunabilirler.

A. KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular [5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu'nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.]

4)
a) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında orta öğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden, orta öğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil]

b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında orta öğretime başlayan T.C. uyruklu öğrencilerden, orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [orta öğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil]
5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de orta öğrenimini (lise) tamamlayan öğrencilerden, GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar
başvurabilir.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel