Not Dönüşüm Tablosu


Not Dönüşüm Tablosu – Tıp Fakültesi Dışındaki Akademik Birimler

Başarı Puanı        Başarı Katsayısı        Harf Notu 

90-100                        4,00                         AA 

85-89                          3,50                         BA 

80-84                          3,00                         BB 

70-79                          2,50                         CB 

60-69                          2,00                         CC 

55-59                          1,50                         DC 

50-54                          1,00                         DD 

0-49                            0,00                          FF 

Kısaltmalar 

G            Geçti  

T             Transfer   

ERA        Erasmus  

R             Tekrar alınan ders  

K             Kaldı  

P             Sınav olmayan dersten geçti 

Tıp Fakültesi Not Dönüşüm Tablosu 

Başarı Puanı        Başarı Katsayısı        Harf Notu 

90-100                        4,00                         AA 

80-89                           3,5                           BA 

70-79                           3,0                           BB 

65-69                           2,5                           CB 

60-64                           2,0                           CC 

0-59                               0                             FF 

Kısaltmalar 

VF          Devamsızlıktan kaldı 

P             Sınavı olmayan dersten geçti 

T             Transfer 

ÖD          Öğrenci Değişim 

ERA         Erasmus 

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel