İSTÜN UZEM

Tarihçe

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli, 30425 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Bilgiç Vakfı önderliğinde kurulmuştur. Eğitim hayatına 2020- 2021 eğitim öğretim yılında iki enstitü, dört fakülte ve bir meslek yüksek okulu ile başlamıştır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun 7'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14'üncü maddesi uyarınca, 18/02/2021 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararıyla kurulmuştur.

 

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel