2021-2022 Güz Dönemi Yatay Geçiş Kayıt İçin Gerekli Evraklar

2021-2022 Güz Dönemi Yatay Geçiş Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Başvuru

Değerlendirme

Sonuç İlan

Asil Kayıt

Yedek Kayıt

26 Temmuz-15 Ağustos 2021

16-20 Ağustos 2021

20 Ağustos 2021

23 Ağustos -01 Eylül 2021

02-03 Eylül 2021

 

+ Kurumlar Arası Yatay Geçiş

 

Ø  Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ø  YKS yerleştirme sonuç belgesi

Ø  YKS sonuç belgesi

Ø  Öğrenci belgesi

Ø  Transkript

Ø  Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge

Ø  Ders içerikleri

Ø  Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

Ø  Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)

Ø  2 Adet fotoğraf

Ø  Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

 

+ Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Yatay Geçiş

 

Ø  Öğrenci belgesi

Ø  YKS yerleştirme sonuç belgesi

Ø  YKS sonuç belgesi

Ø  Transkript

Ø  Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ø  Öğrencinin daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Öğrenci belgesinde kayıt türü yer alıyorsa ayrıca belge istenmemektedir.)

Ø  Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)

Ø  Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)

Ø  2 Adet fotoğraf

Ø  Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge.

Ø  Ders içerikleri (Kesin kayıttan sonra muafiyet işlemleri için ilgili fakülte/yüksekokula verilmelidir.)

 

+ Yurtdışından Yurt İçine Yatay Geçiş

 

Ø  Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu tarihi de gösterir Öğrenci belgesi

Ø  YÖK’ten alınan denklik belgesi

Ø  YKS sonuç belgesi

Ø  Transkript

Ø  Ders içerikleri

Ø  Nüfus cüzdanı fotokopisi

Ø  Pasaport giriş – çıkış işlemlerini gösterir ilgili sayfanın fotokopisi

Ø  Lise diploması (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.) ve eğitim süresince aldığı notları gösterir transkripti (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)

Ø  2 Adet fotoğraf

 

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel