13 MAYIS 2020 TARİHLİ VE 31126 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN AKADEMİK PERSONEL KADRO İLANI HK.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında öğretim üyeleri alınacaktır.

 

İlk Başvuru        :  13.05.2020

Son Başvuru      :  27.05.2020

 

 

Akademik Birim

Anabilim Dalı veya

Bölüm/Program

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili alanda doktorasını veya uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili alanda doktorasını veya uzmanlığını almış olmak

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

1

İlgili alanda doktorasını veya uzmanlığını almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

2

Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi

1

Psikiyatri hemşireliği alanında doktora yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak.

 

 

Başvuru Belgeleri:

  1. Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi ile başvurulması gerekmektedir.
  2. Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.
  3. Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.

 

Başvuru Süresi ve Şekli:

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemize şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir:

 

Başvuru Adresi:

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85

Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye

Tel: 0505 174 79 00


Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel