12 MAYIS 2020 TARİHLİ VE 31125 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN AKADEMİK PERSONEL KADRO İLANI HK.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanları alınacaktır.

 

Akademik Birim

Anabilim Dalı veya

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

Tıp Fakültesi

Anatomi

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim Üyesi

2

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Histoloji ve Embriyoloji

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim Üyesi

2

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyokimya

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim Üyesi

2

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Adli Tıp

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim Üyesi

2

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Genetik

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim Üyesi

2

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Tıbbi Patoloji

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim Üyesi

2

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak

Tıp Fakültesi

Biyoistatistik

Prof. Dr. / Doç. Dr. / Dr. Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Araştırma Görevlisi

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Araştırma Görevlisi

2

Beslenme ve Diyetetik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Araştırma Görevlisi

2

Hemşirelik veya Ebelik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Odyoloji

Araştırma Görevlisi

2

Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak veya Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını yapıyor olmak

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ergoterapi

Araştırma Görevlisi

2

Ergoterapi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

 

Öğretim Üyesi Kadrosu için Yapılacak Başvurular Hakkında Bilgilendirme

Başvuru Belgeleri:

 • Başvuru yapılan birimi belirten dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş (YÖK formatında), lisans/lisansüstü diploma fotokopilerinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi ile başvurulması gerekmektedir.
 • Profesör kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.
 • Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak kişilerin, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak teslim etmesi gerekmektedir.

 

Öğretim Görevlisi veya Araştırma Görevlisi Kadrosu için Yapılacak Başvurular Hakkında Bilgilendirme

Genel Şartlar

ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 

Muafiyet

 “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesine göre; doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmamaktadır.

 

Başvuru Belgeleri:

 • Başvuru Dilekçesi
 • Özgeçmiş (YÖK formatında)
 • Kimlik fotokopisi
 • 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf
 • Lisans transkript belgesi
 • Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi
 • Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli öğrenci belgesi ve transkripti
 • ALES sonuç belgesi
 • Yabancı dil sonuç belgesi veya Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Dil Belgesi
 • Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge
 • Askerlik belgesi, diplomalar ve öğrenci belgeleri başvuru sırasında “E-Devlet” çıktısı kabul edilmektedir.
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru ve Sınav Takvimi:

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemize şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir:

 

Duyuru Başlama Tarihi               : 12.05.2020

Son Başvuru Tarihi                       : 26.05.2020

Ön Değerlendirme Tarihi            : 27.05.2020

Giriş Sınavı Tarihi                         : 28.05.2020

Sonuç Açıklama Tarihi                 : 29.05.2020

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: www.istun.edu.tr

 

Başvuru Adresi:

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85

Zeytinburnu- İstanbul / Türkiye

Tel: 0505 174 79 00


Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel