Başvuruyla İlgili Sorular


 • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesine nasıl başvurabilirim?

  İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne hem online hem de şahsen başvurabilirsiniz. Online Başvuru İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne aşağıdaki linkten başvurabilirsiniz: https://www.istun.edu.tr/tr/international-office/apply Lütfen çevrimiçi başvurunuz sırasında gerekli tüm belgeleri taramanız ve yüklemeniz gerektiğini unutmayın. Başvuruyla ilgili herhangi bir sorunuz için lütfen internationaloffice@istun.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçin. Şahsen Başvuru İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne ana yerleşkemizde yer alan Uluslararası Ofisimizi ziyaret ederek başvurabilirsiniz. Konumla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı takip edin: https://www.istun.edu.tr/tr/iletisim Kişisel başvurunuz sırasında gerekli tüm belgelerin kopyalarını ibraz etmeniz gerektiğini lütfen unutmayın. Daha fazla soru için: internationaloffice@istun.edu.tr

 • Aynı anda birden fazla programa başvuru yapabilir miyim?

  Evet, başvuru kriterlerini sağlıyorsanız aynı anda birden fazla programa başvurabilirsiniz.

 • Programların öğrenci kontenjanları nelerdir?

  Programlar için öğrenci kontenjanları yıllık olarak değişiklik gösterebilir. Güncellemeler için lütfen web sitemizi ziyaret edin.

 • Başvurular hangi tarihte yapılır?

  Başvurular her yıl Ekim ayında yapılır

 • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne “uluslararası öğrenci” statüsüyle kimler başvurabilir?

  Lise mezunları veya lise son sınıf öğrencileri: Yabancı uyruklular, Doğumla Türk vatandaşı olan ve Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgesine sahip olan ve Türk vatandaşlığını sona erdirmek için reşit olmayan çocukları ile bu kişilerin gurbetçilik belgesine kayıtlı olan ve bu kişilerin Türk mevzuatına uygun olarak düzenlenen tapuya sahip olduklarını gösteren belgeler. Kanuni Hakların Kullanılmasına Dair Vatandaşlık Kanunu (Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türkiye'de veya yurt dışında Türk uyruklu anne ve babasından evlilik birliği içinde doğanlar doğumla Türk vatandaşıdır. Dolayısıyla yurtdışından başvuru yapacak Türk vatandaşlarının yukarıda belirtilen yasayı okumaları tavsiye edilir), Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çift uyruklular, 01/02/2013 tarihine kadar yurt dışında ortaöğrenimine devam eden Türk vatandaşları ile ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğrenimini (lise) Türk okullarında tamamlayanlar dahil) KKTC dışında yabancı bir ülkede MEB'in himayesinde kurulmuş olanlar), 01/02/2013 tarihinden sonra ortaöğretime başlayan ve ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretimin (lise) tamamını bakımda kurulan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) MEB'in KKTC hariç yabancı bir ülkede bulunması) KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden, ortaöğrenimini KKTC'de tamamlayan ve GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar, 2005-2010 yılları arasında başka ülkelerde bir kolej veya liseye kayıt yaptıran ve GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklular, *İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne başvurmak için yukarıdaki kriterlerden en az birini sağlamanız gerektiğini lütfen unutmayın.

 • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne kimler “uluslararası öğrenci” statüsüyle başvuramaz?

  TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç), KKTC vatandaşları (ortaöğretimin tamamını KKTC'de tamamlayıp GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç), 5 inci maddenin birinci fıkrasının b bendinde tanımlanan doğumla aslen TC uyruklu olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar ile ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç). KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okulları), Uyruğundan biri KKTC uyruklu olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile yüksekokul ve liselere kayıt yaptırarak ve eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç) 2005 ve 2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki okullar), 5 inci maddenin birinci fıkrasının b bendinde tanımlanan ve Türkiye'deki Büyükelçiliklerin okullarında ve Türkiye'deki yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu veya aslen TC uyruklu olan çift uyruklular İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne “uluslararası öğrenci” statüsüyle başvuramazlar.

 • Programların dil gereklilikleri nedir?

  İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde hem Türkçe hem de İngilizce programlar mevcuttur.  Türkçe programlar  İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki Türkçe programlar için Türkçe yeterlik belgesi istenmektedir. Türkçe programlara başvurmak için TÖMER veya Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik Sınavından C1 ve üzeri puan sağlamanız gerekmektedir. Başvurulan program mesleki programlardan biri ise B2 veya üzeri bir puan sağlamanız gerekir.  İngilizce programlar  İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki İngilizce programları için İngilizce yeterlilik belgesi istenmektedir. Lisenizdeki eğitim dili İngilizce ise, kurumunuzdan resmi (imzalı ve mühürlü) bir mektup vermeniz koşuluyla yeterli kabul edilebileceğinizi lütfen unutmayın. Aksi takdirde, aşağıdaki sonuçlardan birini göndermeniz gerekir  İngilizce Yeterlilik Sınavları  Sadece İngilizce Programlar İçin  TOEFL IBT  En az 75, TWE 19  TOEFL CBT  En az 203, TWE 4.0     TOEFL PBT  En az 537, TWE 4.0     Certificate of Extended Education (CEE)  Seviye I-II  ACT (American College Testing)  En az 24/36  International Baccalaurate (IB)  A1 Syllabus; A2 Syllabus  QF Level: en az 517    

 • Programların giriş şartları nelerdir?

  Başvurunuz aşağıdaki tablolarda verilen puanlara ve sertifika derecelerine göre değerlendirilir.  Uluslararası Sınavlar        Tıp (Tr/İng)     Diğerleri     Türkçe Programlar     İngilizce Programlar  ACT  27/36  20/36  22/36  SAT (2016 öncesi)  Toplam puan: 1830/2400  (matematik puanı en az 600)     Toplam puan: 1110/2400     Toplam puan: 1500/2400     SAT (2016 sonrası)  Toplam puan: 1300/1600  (matematik puanı en az 650)     Toplam puan: 830/1600     Toplam puan: 1100/1600              Uluslararası Diploma        Eczacılık Programı  (Tr/İng)  Other Programs     Türkçe Programlar     İnglizce Programlar  Matura  85%  70%  80%  French Baccalaureat  14/20  12/20  ABITUR  2,3/6  3,5/6  3,3/6  GCE (A Level)  2 İleri Seviye ders için en düşük B   2 İleri Seviye ders için en düşük D    2 İleri Seviye ders için en düşük C  IB (International Baccalaureate)        30/45     28/45    Tüm sınav sonuçları, gerekli sertifikalar ve belgeler, çevrimiçi başvuru sırasında taranacak ve yüklenecektir (veya şahsen başvuru tercih edilirse Uluslararası Ofis'e teslim edilebilir). Başvuru süresince herhangi bir resmi belge göndermenize gerek yoktur. Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda gerekli belgeleri göndermeniz istenecektir. 

 • Başvurumu tamamladım. Şimdi ne olacak?

  Başvurunuz alındıktan sonra, öncelikle ekibimizin başvurunuzu gözden geçirerek geçerliliğine karar vereceği bir eleme süreci olacaktır. İkinci olarak, eleme sürecini başarıyla geçmeniz halinde, başvurunuzun ilgili Yüksekokul Dekanlığından oluşan Kabul Komitesi tarafından akademik başarı açısından değerlendirildiği bir değerlendirme süreci olacaktır. Kabul Komitesi, başvurunuzu değerlendirmek için sertifikalarınızı, sınav sonuçlarınızı ve diğer gerekli belgeleri gözden geçirecektir. Gerektiğinde adayla Blackboard veya telefon aracılığıyla mülakat yapılabilir.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel