Misyon - Vizyon


Misyon
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, bilimsel çalışmaları ile teknolojiyi üreten ve kullanan, sanayi ile işbirliğini öne çıkaran, ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına katkıda bulunan, uluslararası işbirliklerine dahil olan, sorumluluk ve liderlik yönü güçlü, girişimci ve etik değerlere sahip öğrenciler yetiştiren, ülke ve dünya sorunlarına çözüm üreten bir üniversite olarak yapılacak bilimsel araştırmaların destek ve denetleyicisi olmak üzere kurulmuştur.

Vizyon
Teknoloji kullanan ve ürüne dönüştürebilen öğrencileri yetiştiren eğitim programları ile ön plana çıkan, dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olmak.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel