Yatay Geçiş Kayıt Başvuruları ve Koşulları


Online başvuru için tıklayınız
Yatay Geçiş Başvuru Formu için tıklayınız

Genel not ortalamasına göre (GANO) yatay geçiş yapılabilmesi için adayların,
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 'te belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartları sağlamayan adayların başvuruları iptal edilerek, değerlendirmeye alınmamaktadır.

Genel başvuru şartları için tıklayınız.

YIL

BAŞVURU

DEĞERLENDİRME

SONUÇ

KESİN KAYIT

YEDEK KAYIT

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

2023 – 2024

29.01.2024

02.02.2024

08.02.2024

12.02.2024

12.02.2024

12.02.2024

16.02.2024

19.02.2024

21.02.2024

 

Yükseköğretim Kurulu Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.

Yıllara göre başarı sıralaması şartı aranan programlar için tıklayınız.

 • Yatay Geçiş Taban Puanları (Lisans – Ön Lisans)
 • Değerlendirme ve Sonuçlar

  Başvuru tarihleri ve değerlendirme sonuçları kurumsal web sayfamız duyurularında yayınlanmaktadır.

 • Ders Saydırma ve Akademik İşlemler

  Yatay geçiş ile gelen öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından alıp başarılı oldukları dersler, yatay geçişinin kabulü sırasında değerlendirileceği için ayrıca muafiyet başvurusunda bulunmasına gerek yoktur. Bu konudaki işlemler, YÖK'ün; "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

 • Kurum İçi Yatay Geçiş AGNO Başvuru Koşulları

  1. Öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu derslerin ders içeriklerinin, geçmek istediği programdaki derslerin başvuru yaptığı döneme kadarki ders içeriklerine en az yüzde seksen eşdeğer olması,
  2. Kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin geçiş yapmak istediği eşdeğer diploma programın sınava girdiği yıldaki Türkiye’deki en küçük puanına sahip olması,
  3. Kurum içi yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait AGNO’sunun 4 üzerinden en az 2,29 (100 üzerinden 60) olması şartı aranır.
  4. ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz.
  5. İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10 dilimine girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

 • Kurum Dışı Yatay Geçiş AGNO Başvuru Koşulları

  1. Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği döneme kadar aldığı tüm derslerini başarmış olması, ayrıca öğrencinin kayıtlı olduğu programda almış olduğu derslerin ders içeriklerinin, geçmek istediği programdaki derslerin başvuru yaptığı döneme kadarki ders içeriklerine en az yüzde seksen eşdeğer olması şartı aranır.
  2. Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültelerine yapılan başvurularda adayın AGNO’ sunun 2.70 (100 üzerinden 69,66) ve üstü, diğer tüm programlarda ise 2.29 (100 üzerinden 60.00) ve üstü olması gerekir.
  3. İkinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10 dilimine girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
  4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

 • Merkezi Puan (Ek Madde-1) Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

  1. Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçiş yapmak istedikleri diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere ön lisans veya lisans programlarına geçiş yapabilirler.
  2. Merkezi yerleştirme puanına göre geçiş yapmak isteyen öğrenciden ilave şart ve eşdeğerlik aranmaz.
  3. Öğrenciler merkezi yerleştirme puanı ile sadece bir defa yatay geçiş yapabilir, ilgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamazlar. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS/YKS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
  4. Merkezi yerleştirme puanı kapsamında eğitim gördüğü programdan farklı bir programa yatay geçiş yapan öğrencilerin azami süreleri, programın azami süresinden kabul edildiği sınıf çıkartılarak hesaplanır.

 • Yurtdışından Yurt İçine Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

  1. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvurusu yapacak tüm öğrencilerin, yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdığı yıldaki ÖSYS/YKS kılavuzunda yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir.
  2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yılda YKS sınavına girmiş olması ve geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.
  3. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıkları yılda YKS sınavına girmemiş ise; kayıtlı olduğu üniversitenin kayıtlı olduğu yıldaki Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen sıralama kuruluşlarında ilgili yıl için ÖSYS/YKS kılavuzunda yayınlanan dilim içinde yer alması gerekir.
  4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez.
  5. Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş hakkı güz yarılında verilmiş olup, bahar yarıyılında yatay geçiş yapamazlar.

 • Kurum içi Yatay Geçiş Kaydı İçin Gerekli Evraklar

  • YKS yerleştirme belgesi
  • YKS sonuç belgesi

 • Kurum Dışı ve Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş Kaydı İçin Gerekli Evraklar

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • YKS yerleştirme belgesi
  • YKS sonuç belgesi
  • Öğrenci belgesi
  • Transkript
  • Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
  • Ders içerikleri
  • Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
  • Lise mezuniyet belgesi (e-devletten alınabilir)
  • 2 Adet fotoğraf
  • Öğrencinin yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınacak belge (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)

 • Yurtdışından Yurt İçine Yatay Geçiş Kaydı İçin Gerekli Evraklar

  • Yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt tarihini gösterir Yeminli Tercüman Türkçe Çeviri Öğrenci Belgesi
  • YKS sonuç belgesi
  • Yeni tarihli YÖK’ten alınan denklik belgesi
  • Yeminli Tercüman Türkçe Çeviri Transkript
  • Yeminli Tercüman Türkçe Çeviri Disiplin Durum Belgesi 
  • Ders içerikleri
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Pasaport giriş – çıkış işlemlerini gösterir ilgili sayfanın fotokopisi
  • Hudut Giriş-Çıkış Belgesi (Emniyet Genel Müdürlüğü’nden veya e-devlet üzerinden alınmalıdır.)
  • Lise diploması ve eğitim süresince aldığı notları gösterir transkripti (Kesin kayıt esnasında aslının öğrencinin yanında bulunması gerekmektedir.)
  • 2 Adet fotoğraf

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel