Uluslararası Ofis

Kimler başvurabilir?

Lise mezunları veya lise son sınıf öğrencileri: 

Yabancı uluslar, 

  • Doğumla Türk vatandaşı olan ve Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan izin belgesine sahip olan ve Türk vatandaşlığını sona erdirmek için reşit olmayan çocukları ile bu kişilerin gurbetçilik belgesine kayıtlı olan ve bu kişilerin kendilerine ait olduğunu gösteren belgeye göre düzenlenen belgeyi ibraz ederler. Türk Vatandaşlığı Hukuki Hakların Kullanılmasına Dair Kanun (Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türkiye'de veya yurt dışında Türk uyruklu anne ve babasından evlilik birliği içinde doğanlar doğumla Türk vatandaşıdır. Bu nedenle başvuru yapacak Türk uyruklular yurt dışından yukarıda belirtilen yasayı okumaları tavsiye edilir),
  • Doğumda yabancı uyruklu olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan çift uyruklular,
  • 01/02/2013 tarihinden önce TC uyruklu olup, ortaöğrenimini (lise) KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC'de tamamlayanlar dahil) KKTC hariç yabancı bir ülkede MEB'in himayesinde kurulan okullar),
  • 01/02/2013 tarihinden sonra ortaöğretime başlayıp, ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretimin (lise) tamamını KKTC'de kurulan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) MEB'in KKTC hariç yabancı bir ülkede bakımı)
  • KKTC uyruklu olup KKTC'de ikamet eden, ortaöğrenimini KKTC'de tamamlayan ve GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar,
  • 2005-2010 yılları arasında başka ülkelerde bir kolej veya liseye kayıt yaptıran ve GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak KKTC uyruklular,

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne başvurabilir. 

*İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'ne başvurmak için yukarıdaki kriterlerden en az birini sağlamanız gerektiğini lütfen unutmayın. 

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel