AKTS


AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) HAKKINDA

AKTS, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir. Ülkeler arasındaki eğitim ve notlandırma sistemlerindeki farklılıklar nedeniyle, öğrencilerin ders yüklerinin belirlenmesinde ve aldığı notların transferinde bir çeşit ortak dil kullanılması zorunludur. Bu amaçla her ders için AKTS kredisi belirlenir, alınan notlar ise AKTS notlandırma sistemi yardımıyla harf notunadönüştürülür.
AKTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) ifade eden bir birimdir. AKTS'de bir akademik yıllık eğitime 60 AKTS kredisi, bir dönemlik eğitime ise 30 AKTS kredisi verilir. AKTS notlandırma sistemininana amacı öğrencinin performansı hakkında yüksek öğretim kurumlarına ek bilgi verecek şeffaflığı sağlamaktır.


AKTS hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki web sitesinde yer alan rehberden yararlanabilirsiniz:

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ects_en.htm

Değişim Öğrencileri için Önemli Bilgiler

YURTDIŞINDA ERASMUS EĞİTİMİ İÇİN TANIMA PROSEDÜRLERİ

Gelen öğrencinin bulunduğu kurum, Öğrenci Başvuru Formu, Öğrenim Sözleşmesi ve Transkript'ini İSTÜN'e gönderir. Uluslararası İlişkiler Komitesi ile koordineli olarak, bölüm Erasmus koordinatörü, Bölüm ile görüşerek başvuruyu kabul eder. Uluslararası İlişkiler Kurulu kararı gönderen kuruma onaylar ve değişim öğrencisi için “Kabul Mektubu” düzenler.

Değişim öğrencisi İSTÜN'e geldiğinde bölüm koordinatörü ile öğrenim sözleşmesini kontrol eder ve gerekli gördüğü değişiklikleri yapar. Herhangi bir değişiklik varsa, onay için öğrencinin kendi kurumuna değiştirilmiş bir öğrenme sözleşmesi gönderilir.

Değişim süresi sona erdiğinde öğrenciye İSTÜN'de tamamladığı çalışmaları uygulayan Transkript verilir. Transkript, alınan ders birimlerini, kazanılan kredileri, verilen yerel notları ve ilgili AKTS notlarını listeler. Değişim süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde öğrenciye ve gönderen kuruma “Katılım Onayı” da gönderilir. Öğrencinin kendi kurumu, akademik tanınma için Transkript Kayıtlarını da kullanır.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel