Tıp Fakültesi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak 2020-2021 eğitim - öğretim yılında ilk öğrencilerimiz ile buluşacak olmaktan büyük heyecan duymaktayız.

Tıp Eğitimi, geleneksel eğitim modelinden çıkarak günümüzde entegre eğitim modeline dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü hekimlerde olması gereken özellikleri; yüksek nitelikte bakım sağlayan, sadece hastalığın iyileştirilmesi değil, sağlığın korunmasına da hizmet eden, iletişim yetenekleri güçlü, güvenilir ve ekibi ile uyum içinde çalışan adil yönetici olarak belirtir. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde hedefimiz bu sıfatları taşıyan hekimler yetiştirmektir.

Tıp Eğitimi programımız, Tıp Dekanlar Konseyi tarafından oluşturulan uluslararası tıp eğitimi ilke ve yaklaşımları doğrultusunda belirlenen Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ve Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği’nin (TEGED) hazırlamış olduğu Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (MOTE)  ulusal standartları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Fakültemizde kanıta dayalı tıp, probleme dayalı öğretim, iyi hekimlik uygulamalarını kapsayan entegre tıp eğitim modeli uygulanacaktır.

Birinci sınıfta öğrencilerimiz hücre bilimleri ve tıbbi bilimlere giriş ile iletişim becerileri derslerini; ikinci sınıfta organ sistemleri, yoğun laboratuvar uygulamaları derslerini; üçüncü sınıfta klinik bilimler dersleri ile birlikte araştırma dersini alacaklar. Araştırma dersi sürecinde araştırma yöntemleri ve istatistik teorik dersleri ardından, araştırma konusunun seçimi, etik kurul başvurusu, kongre tebliği ve yayına dönüştürme aşamalarının tamamı öğrenciler tarafından yürütülecektir. Bu şekilde öğrencilerimizin, henüz öğrenciyken araştırma ve yayın faaliyetlerine başlayarak ilk bilimsel yayınlarına sahip olmaları hedeflenmektedir. İlk üç sınıfta mesleki derslerin yanı sıra, öğrencilerimiz kişisel gelişimlerine yönelik ilgi alanlarını geliştirebilecekleri seçmeli dersler de görecekler.

Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik stajlar ise teorik dersler ve 3-5 kişilik küçük gruplarla hasta başı uygulamaları şeklinde üniversitemize ait hastanede yapılacaktır.

Altıncı sınıf ise (intörnlük), birebir hasta takibinin yapıldığı dönem olacaktır.

Bu eğitimi yürütmek üzere tıp fakültemiz, alanında yetkin, araştırma performansı ve bilimsel yayın verimliliği yüksek yurtdışı tecrübesi ve evrensel vizyonu olan bir akademik kadroya sahiptir.

Hekim daima öğrencidir. Hekimlik bir meslek değil yaşam biçimidir. Hekimliğe yaşamını adayacak meslektaşlarımızı üniversitemize bekliyoruz.

Eğitim Dili: Türkçe

 


Kontenjanlar

Program Puan Türü Burs / İndirim Oranı Kontenjan
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi SAY Tam Burslu 15
Tıp Fakültesi SAY %50 İndirimli 22
Tıp Fakültesi SAY Ücretli 23
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel