Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Program Hakkında

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı; her türlü görüntüleme cihazını kullanma beceri ve yetkisinin yanı sıra alanla ilgili mesleki bilgi ve kültüre de sahip tıbbi görüntüleme teknikerleri yetiştiren programdır.

Programın amacı; tüm görüntüleme cihazlarıyla ilgili yeterli bilgi ve tecrübeye sahip, bilişsel yeterlilik ve teknik beceri koordinasyonunu son derece etkili bir şekilde kullanan, mesleki bilgi ve becerinin yanında insani ve vicdani özellikleri üst seviyede olan, her türlü tanı ve tedavi aşamasında diğer sağlık personeli ile uyumlu çalışabilecek teknikerler yetiştirmektir.

Yeterli teorik ve mesleki uygulamalı eğitimin yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Etiği, Kariyer Planlama ve İletişim Becerileri gibi ek derslerle öğrencilerin sosyal ve kültürel alanlarda da gelişmeleri amaçlanmaktadır.

Mezun olan öğrencilerimiz röntgen cihazından en gelişmiş MR, BT ve Anjiografi cihazları ile donatılmış görüntüleme sistemlerinin bulunduğu tüm hastane, görüntüleme merkezleri ve görüntüleme cihazlarının kullanıldığı tedavi merkezlerinde çalışma hak ve yetkisine sahip olmaktadır.

Genel olarak tanı aşamasında rol almakla beraber özellikle kardiyoloji ve girişimsel radyoloji gibi branşlarda tıbbi görüntüleme teknikerleri endovasküler tedavi prosedürlerinin önemli bir çözüm ortağıdır.

Üniversitemiz 30 yıldır sağlık alanında hizmet veren ve bu alanda büyük tecrübeye sahip bir kurumun desteği ile kurulmuştur.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, sağlık ve teknoloji temalarına uygun alanlarda her türlü yeniliğe açık olarak merkezi konumu nedeniyle ulaşım ve erişim kolaylığına sahip, gelişmiş laboratuvarları, uygun staj imkanları, tıp fakültesi hastanesi ve eğitim öğretim hayatında öğrencileri ile bir bütün olabilen, tecrübeli ve yetkin eğitim kadrosu ile ön plana çıkmaktadır.

TGT Ön Lisans Programı’nı bitiren mezunlarımız DGS ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi gibi bölümlerde lisans tamamlama hakkından yararlanabilmektedir.

Ayrıca üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel ya da kamu sağlık kuruluşları ile görüntüleme merkezlerinde (radyoloji ya da nükleer tıp departmanlarında) yaygın iş olanakları mevcuttur.

Tıbbi Görüntüleme Cihazlarının modernizasyonu büyük ölçüde teknolojik gelişmelerle paralellik göstermektedir. Bu nedenle geniş teorik ders ve uygulama imkanları ile eğitim süresi boyunca her türlü teorik ve uygulama bilgisine sahip olarak yetişen öğrencilerimiz, her türlü görüntüleme cihazını kullanabilecekleri gibi alanla ilgili teknolojik gelişmelere ayak uydurabilecek, yüksek adaptasyon kapasitesine sahip olabileceklerdir.

Bilim ve teknolojinin çok hızlı gelişmesi göz önüne alındığında gelişmiş yeni görüntüleme cihazlarının kullanıma girmesi söz konusudur. Bu durum yeterli ve etkin eğitim görmüş becerikli teknisyen açığının sürekliliğini ifade etmektedir.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel