SKS

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olan öğrencilerimizi tedavi etmek veya ettirmek ayrıca onların barınma, beslenme, çalışma, dinlenme gibi ihtiyaçları için olanaklar sunmak başlıca amacımızdır. Bununla birlikte öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmeleri için yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmakla birlikte öğrencilerimizi ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak temel hedeflerimizdir.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel