Müdürün Mesajı


Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, bilimsel ve mesleki yetkinliğe sahip akademik kadrosuyla, deneyim ve birikimiyle sağlık sektörünün önde gelen ilaç firmalarından birinin de desteğini alarak, eğitim ve öğretim faaliyeti yapmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ve her zaman yaşanması muhtemel olan salgın hastalık ve diğer sağlık sorunlarıyla mücadele ile sektördeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takibi; donanımlı, yetkin sağlık ekibini gerektirmektedir. Sağlık ekibinin önemli bir unsuru da sağlık teknikerleridir. Sağlık teknikerleri, sektör uygulamalarında olduğu kadar, toplumda sağlıklı ve güvenli yaşama bilincinin oluşturulması ve buna yönelik çalışmaların yürütülmesinde de önemli fonksiyona sahiptirler.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, dünya standartları ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda, sektördeki ihtiyacı karşılayabilecek nitelikte sağlık meslek elemanı yetiştirmeye uygun eğitim öğretim programı oluşturmuştur. Öğrencilerimiz önlisans eğitimi süresince teorik ve uygulamalı derslerini, yetkin öğretim kadromuzun yanı sıra üniversitemizin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin de desteğini alarak yürütmektedir. Yerinde uygulama ve staj süreçlerine yönelik eğitimleri, üniversitemizin donanımlı laboratuvarlarında, hastane ve sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz; bilimsel, teknolojik, mesleki ve sosyal gelişmelerle yakından ilgili, sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmenin bilincinde, mesleki ve bireysel yetkinliğe sahip, kendini doğru ifade eden, medeni cesareti olan, etik kurallara uygun davranış sergileyen meslek mensupları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca, üniversitemizin ulaşım kolaylığı sağlayan merkezi bir konumda bulunması, öğrencilerimize, İstanbul’un mesleki, sanatsal ve kültürel değerleri ve etkinliklerinden daha fazla yararlanma olanağı sunmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Muhsin ÖZTÜRK
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü

Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel