Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sevgili Öğrenciler,

Üniversiteler, toplumun her alanında kaliteli ve üstün özellikli toplumsal hizmetleri verebilecek insanları yetiştiren ve bilimsel çalışmalarıyla ülkelerin gelişmesinde önemli rol oynayan kurumlardır.
Sağlık Bilimleri alanındaki branşlarda çalışanlar “Koruyucu sağlık ve tedavi hizmetlerine” önemli destek sağlayan meslek sahipleridirler. Günümüzde artan nüfus, teknolojinin hızla gelişmesi ve çevre kirliliği sağlık sorunlarını artırmaktadır. Sağlık sorunlarının çözümü için de kaliteli ve yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Yaşadığımız salgın hastalıklar ülkeleri ve insanları; sağlık, ekonomik ve sosyal yönden olumsuz etkilemektedir. Küresel ve ulusal düzeydeki sağlık sorunlarının gerçekçi çözümü de ancak iyi yetiştirilmiş sağlık personeli ile olacaktır.
“Sağlık ve teknoloji ana temalarını” ön plana almış olan Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık meslek mensuplarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz multidisipliner sağlık anlayışı ve ekip çalışması ile başarılı birer sağlık mensubu olarak toplum sağlığına önemli katkılar sağlayacaklardır. Fakültemizin deneyimli, alanında uzman öğretim üye ve elemanları öğrencilerimizin lisans eğitimleri süresi ve sonrasında her zaman için rehberleri olacaktır. Fakültemizde meslek derslerinin yanı sıra verilen kültür ve sosyal içerikli dersler de öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerinin artmasına, kendilerini daha doğru ifade etmelerine önemli bir destek sağlayacaktır.
Nihayetinde bilmenizi isterim ki, tüm gayretlerimiz siz değerli öğrencilerimizin eğitimleri süresince ve mezuniyetleri sonrasında; toplumsal ve kültürel değerlere önem veren, teorik bilgileri uygulayabilen, eleştirel düşünüp çözüm üretebilen, araştırıcı, gelişmelere açık ve mesleki etik kurallar çerçevesinde hareket eden meslek sahibi bireyler olarak yetiştirebilmek içindir.

Selam, sevgi ve başarı dileklerimle...

Prof. Dr. Saadet Yazıcı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel