Öğrenci Konseyi

 • Öğrenci Konseyinin Hedefleri Nelerdir?

  Öncelikli hedefi, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne kayıtlı her bir öğrencinin katılımları, görüş ve önerileriyle üniversite hayatını daha verimli geçirmeleri adına projeler üretip bunları hayata geçirmektir. En önemlisi de yaptığı ve yapacağı etkinlik ve projelere gücünün asıl kaynağı olan değerli öğrencilerimizin aktif katılımını sağlamaktır. Bunun yanında öğrencilerimizin üniversitedeki sesi olarak yaşadıkları problemlere çözümler bularak ilgili birimlere sunmaktır.

 • Öğrenci Konseyinin Amacı Nedir?

  İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim- öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamaktır.

 • Öğrenci Konseyi Ne Gibi Faaliyetler Yapar?

  Öğrencilerin geleceklerini inşa ettikleri üniversite eğitimi sürecinde sosyal, kültürel ve mesleki anlamda yapılan etkinliklerle kendilerini geliştirebilecekleri alanlar oluşturmak ve bu alanlara katılımlarını sağlamak için faaliyetler düzenler. Aynı zamanda üniversite bünyesindeki kulüplerin etkinliklerine katılarak hem destekçileri olmak hem de birden fazla kulübü bir araya getirerek farklı etkinlikler oluşturur.

 • Öğrenci Konseyi Başkanı Nasıl Seçilir?

  Öncelikle üniversitede bulunan her bir bölüm ve program öğrencileri kendi bölüm/ program temsilcilerini seçerler. Daha sonra bölüm/ program temsilcilerinin arasından fakülte ve meslek yüksekokulu temsilcileri belirlenir. En son olarak seçilen fakülte ve meslek yüksekokulu temsilcileri bir araya gelerek Öğrenci Konseyi Başkanı'nı seçerler.

 • Kulüp kurmak için hangi formlara ihtiyaç vardır?

  Üniversitemizin web sitesinde yer alan Öğrenci Kulüpleri sayfasında bulunan formlar gereklidir.

  https://www.istun.edu.tr/tr/ogrenci-kulupleri
 • Öğrenci Konseyi Başkanı’nın Görevleri Nelerdir?

  Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak alınan kararların duyurulmasını sağlar. Bunun yanında öğrencilerin yaşadıkları problemleri ilgili birimlere ileterek bunların çözümü için çalışır. Aynı zamanda seçilmiş olduğu İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil eder.

 • Nasıl Temsilci Olunur?

  Rektörlük tarafından belirlenen seçim takvimine göre Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na adaylık başvurusu yaptıktan sonra fakülte içerisinde yapılan seçimleri kazanarak temsilci olabilirsiniz.

 • Seçimler Kaç Yılda Bir Yapılır?

  Seçimler iki yılda bir yapılır. Konsey başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi ve herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir.

 • Öğrenci Konseyine Nasıl Ulaşabilir?

  Konseyimize İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi resmi internet sitesinde bulunan “Öğrenci Konseyi” bölümünde bulunan iletişim adreslerinden ulaşabilirsiniz.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel