Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sevgili Gençler;

Günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda sağlık, enerji, malzeme, sürdürülebilirlik gibi disiplinler arası alanlarda birbirleri ile iletişim kurabilen mühendisler yetiştirmek temel hedefimizdir. Bu ilke çerçevesinde kurulan ve bu güçlü ilişkiyi eğitim programında ve isminde taşıyan İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamasıyla birlikte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesini kurmuş ve ilk öğrencilerini 2021-2022 eğitim- öğretim yılında kabul etmiştir.

Bilindiği üzere, teorik derslerin yanı sıra mühendislik eğitiminin ayrılmaz bir parçası da uygulamalı derslerdir. Uygulamaya dayalı eğitim öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirdiği gibi gerekli beceri ve kabiliyetlerin kazanılmasında da büyük bir katkı sağlamaktadır. Bu gerçekten yola çıkarak Fakültemiz derslikler dışında öğrencilerimizin uygulamalı eğitimleri için gerekli olan laboratuvar alt yapılarını da barındırmaktadır.

Fakültemizin sahip olduğu imkânlar sayesinde eğitimlerinin ilk yılından itibaren öğrencilerimize; bilgisayar destekli teknik çizim eğitimleri, modelleme faaliyetleri ve farklı yazılımlar ile programlama uygulamaları, bilgisayar donanımları ile ilgili uygulamalı eğitimler, mikroişlemciler laboratuvarımızda arduino setleri ile robotik uygulamaları gibi pek çok farklı eğitimler verilmiş, atölye alanlarında üç boyutlu tasarım çalışmaları yapabilmeleri için imkân sağlanmış, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarında ise temel hücre biyolojisi ve genetik deneyleri gerçekleştirilebilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerimizin seçtikleri bu yolda kendileri için en iyi kariyer planlarını oluşturmalarına yardımcı olmak adına farklı sektör temsilcileri ile söyleşiler de eğitim-öğretim faaliyetlerimizin bir parçası olarak gerçekleştirilmektedir.

Güçlü ve sektör deneyimli akademik kadrosu, sanayi iş birlikleri ve laboratuvar alt yapı imkânlarıyla Fakültemiz geleceğin bilim insanı ve girişimci mühendislerini yetiştirmek üzere öğrencilerini beklemektedir.

Prof. Dr. Mehmet Ali GÜRKAYNAK
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel