Mimarlık

Sizi Arayalım!

Bölüm Hakkında

Mimarlık; fiziksel çevre koşulları, teknoloji ve toplum yapısını dikkate alarak tekil yapıdan kentsel ölçeğe kadar uzanan yerleşmenin tasarlama ve uygulama etkinliğidir. 21. yüzyıl çağdaş mimarlık ortamı diğer birçok alanda olduğu gibi disiplinler arası yaklaşıma sahip hale gelmiştir. Bu doğrultuda Mimarlık programımızda farklı disiplinlerin tasarım çatısı altında birleştirildiği bir eğitim biçimi kurgulanmıştır. Üniversitemizin İstanbul’da kent içinde yaşayan bir konumda yer alıyor olması öğrenimleri süresince öğrencilerimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayan bir ortam sunmaktadır.

İSTÜN Mimarlık  Bölümü’nün amacı; yaratıcı, eleştirel düşünen, çevresel sorunlara duyarlı, koruma bilincine sahip, meslek etiği bilinciyle yetişmiş, sosyal ilkeleri göz önünde bulunduran, yasalara ve insan haklarına saygılı, evrensel bilgi ve beceriyle donatılmış, tasarım- planlama- uygulama- yönetim süreçlerinde kamu yararını koruyan ve katkı sağlayan, sektörün günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde yetkin mimarlar yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar

Bölümümüzün ilk iki ders döneminde mimarlık bilgisi, temel tasarım eğitimi, teknik çizim, mimarlık tarihi, sunum teknikleri ve genel matematik dersleri gibi mimarlık eğitiminin temelini oluşturan dersler işlenecektir. Sonraki dönemlerde öğrencilerimiz tasarım stüdyoları ile yaratıcı düşünme yaklaşımını öğrenecekler, anlatım ve sunum becerilerini geliştireceklerdir. Öğrencilerimizin eğitimleri, farklı yeteneklerini keşfedebilmeleri ve ilgi alanlarını yönlendirmek amacıyla teknik seçmeli dersler, modern eğitim araç gereçleri ve laboratuvar imkânları ile desteklenecektir. Bu süreçte öğrencilerimize dijital teknolojileri tanıma ve doğru kullanabilme kabiliyeti kazandırılması hedeflenmektedir.

%SLIDE%

Kariyer Olanakları

Mimarlık programından “Mimar” unvanı ile mezun olan öğrenciler kamu veya özel sektör bünyesinde çalışabilecekleri gibi kendi mimarlık ofislerini kurabilirler. Mimarlar kamuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri ve belediyelerde çalışabilirler. Özel sektörde ise tasarımcı ve uygulamacı olarak, yapı denetim görevinde, şantiyelerde, yapı sektörüyle ilişkili malzeme tasarımında üretim ve pazarlama sürecinde görev alabilirler. Ayrıca bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederken üniversitelerde akademisyen olarak da görev yapabilirler.

Puan Türü: SAY

Öğrenim Süresi: 4 Yıl

Eğitim Dili: Türkçe

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel