Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Protetik Diş Tedavisi Doktora Programı

Kuruluş

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Protetik Diş Tedavisi Doktora programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlayacaktır. Program ülkemizde protetik diş tedavisi hizmetlerinin uzman hekimler tarafından yapılması ve dolayısıyla gelişmekte olan tedavi yöntemlerinin takip edilerek ideal klinik sonuçlar sağlanması amacıyla nitelikli protetik diş tedavisi uzmanları ve öğretim üyeleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Kazanılan Derece: Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önerilen programa öğrenci kabulünde Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınacaktır. Buna göre;

Doktora programlarına başvurabilmek için adayların; Diş Hekimliği lisans diplomasına sahip olması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünde, yüksek lisans mezunları en az 55 standart puan, ve lisans mezuniyet not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.60 veya muadili bir puana sahip olması gerekir. GRE veya GMAT sınavlarından Üniversite Senatosunca kabul edilen eşdeğer puanı alması ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) ve YÖK Dil’den en az 55 puan veya bu sınavlara eşdeğerliliği kabul edilen; Uluslararası bir yabancı dil sınavı olan "Test of English as a Foreign Language"i (TOEFL) veya YÖK tarafından eşdeğeri sınavlarından birinin tam puanının en az %55’ini alması gerekir

Adayların başarı notu;

 1. a) Lisans diplomasına sahip olanlar, ALES puanının %50’si, lisans diploma notunun %25’i, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavın %15’i alınarak hesaplanır.
 2. b) Yüksek Lisans diplomasına sahip olanlar, ALES Puanının %50’si, lisans diploma notunun %15’i, yüksek lisans diploma notunun %10’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavın %15’i alınarak hesaplanır.

Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Doktora programlarına ilan edilen kontenjan dahilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Programa başka bir üniversitenin Protetik Diş Tedavisi Doktora programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kaydolması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün koşulları geçerlidir.

Program Profili

Protetik Diş Tedavisi doktora programı; temel diş hekimliği bilimleri yanısıra maddeler bilgisi, çiğneme sistematiği ve kinesiyoloji, gnatolojik ilkeler, estetik diş hekimliği protetik uygulamaları, oral implantoloji uygulamaları gibi çok disiplinli bilim alanlarını kapsamaktadır. Programa başlayacak olan öğrencilerin diş hekimliği fakültesi mezunu olmaları ön koşuldur. Protetik Diş Tedavisi doktora programı eğitim-öğretimi çerçevesinde mezun olan diş hekimleri ‘’Bilim Doktoru’’ unvanı kazanırlar. Akademisyen olarak meslek yaşamlarını sürdürebilirler ya da özel veya tüzel bir sağlık kuruluşunda ‘’Protetik Diş Tedavisi Doktoru’’ unvanı ile diş hekimi olarak çalışabilirler. Program ülkemizde protetik diş tedavisi hizmetlerinin uzman hekimler tarafından yapılması ve dolayısıyla gelişmekte olan tedavi yöntemlerinin takip edilerek ideal klinik sonuçlar sağlanması amacıyla nitelikli protetik diş tedavisi uzmanları ve protetik diş tedavisi dalında akademisyenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde protetik diş tedavisi uzmanı kadrosunda, serbest muayenehanelerde, özel diş polikliniklerinde, araştırma ve geliştirme endüstrisinde ve Üniversitelerde Öğretim Üyesi olarak çalışabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yazılı sınav, dönem / proje ödevi ve klinik çalışmalar yoluyla yapılmaktadır. Makale ve seminer sunumunun yanı sıra beraber yapılan klinik beceri değerlendirme sınavları ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Başarı notu 100 puan üzerinden en az 65’tir.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca alınan dersleri ve doktora mezuniyeti için gerekli asgari krediyi başarıyla tamamlamak, hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan doktora tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak.

LİSANS SONRASI DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 1. Özgeçmiş
 2. 4 Adet Fotoğraf
 3. Nüfuz Cüzdan Fotokopisi
 4. Askerlik Durum Belgesinin Orijinali
 5. Diploma (Lisans diplomasının orijinali veya noter onaylı sureti ya da lisans geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) onaylı sureti ile lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 6. Lisans Transkriptinin Orijinali veya Noter Onaylı Sureti (Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.)
 7. YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL – TOEFL (Geçerlilik Süresi İki Yıldır) Dil Belgeleri
 8. Yabancı uyruklu öğrenciler için, TÖMER C1Orta 4 Seviyesi Türkçe sertifikası ve diploma denklik belgesi
 9. ALES Sonuç Belgesi (5 yılı aşmamış ve başvurduğu puan türünden en az 80 standart puana sahip olduklarına dair belge.)
 10. En az iki tane referans mektubu.
 11. 1 tane niyet mektubu

YÜKSEK LİSANS SONRASI DOKTORA PROGRAMINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

 1. Özgeçmiş
 2. 4 Adet Fotoğraf
 3. Nüfuz Cüzdan Fotokopisi
 4. Askerlik Durum Belgesinin Orijinali
 5. Diploma (Lisans ve yüksek lisans diplomasının orijinali veya noter onaylı sureti ya da lisans geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı sureti. Yabancı üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınacak tanınırlık belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için), denklik belgesi (Türk uyruklu öğrenciler için) onaylı sureti ile lisans diploma ve transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.
 6. Lisans Transkriptinin Orijinali veya Noter Onaylı Sureti (Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir.)
 7. YDS, KPDS, ÜDS, YÖKDİL – TOEFL (Geçerlilik Süresi İki Yıldır) Dil Belgeleri
 8. Yabancı uyruklu öğrenciler için, TÖMER C1Orta 4 Seviyesi Türkçe sertifikası ve diploma denklik belgesi
 9. ALES Sonuç Belgesi (5 yılı aşmamış ve başvurduğu puan türünden en az 55 standart puana sahip olduklarına dair belge.)
 10. En az iki tane referans mektubu.
 11. 1 tane niyet mektubu

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Coşkun YILDIZ

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı

Mail : coskun.yildiz@istun.edu.tr

 

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel