Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Ortodonti Tezli Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Ortodonti Tezli Yüksek Lisans programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime başlayacaktır. Program ülkemizde Ortodonti hizmetlerinin uzman hekimler tarafından yapılması ve dolayısıyla gelişmekte olan tedavi yöntemlerinin takip edilerek ideal klinik sonuçlar sağlanması amacıyla nitelikli Ortodonti uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece: Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye'de diş hekimliği mesleğini yapmaya yetkili olmak, diş hekimliği lisans derecesine sahip olmak, Ortodonti Anabilim Dalında yapılan mülakat, lisans başarı notu ve ALES puanı dikkate alınarak seçilmektedir.

Öğrenci kabulünde Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencilerin ALES sınavındaki Sayısal (SAY) puanı dikkate alınır.

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sayısal puan türünde 55 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %25’i ve giriş sınavın         %25’i alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Programa başka bir üniversitenin Ortodonti tezli yüksek lisans programında kayıtlı öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kaydolması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün koşulları geçerlidir.

Program Profili

Ortodonti tezli yüksek lisans programının amacı, diş diziliminde ve kapanışında ve çenelerin iskelet yapılarında bozukluğu olan hastaların teşhis ve tedavisinde bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Ortodonti master programı olarak hedefimiz; ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen mezunları yetiştirmek; mezunlarımız ve bilimsel çalışmalarımızla toplum sağlığına katkı getirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde Ortodonti uzmanı kadrosunda, serbest muayenehanelerde, özel diş polikliniklerinde, araştırma ve geliştirme endüstrisinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yazılı sınav, dönem / proje ödevi ve klinik çalışmalar yoluyla yapılmaktadır. Makale ve seminer sunumunun yanı sıra beraber yapılan klinik beceri değerlendirme sınavları ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Başarı notu 100 puan üzerinden en az 65’tir.

Mezuniyet Koşulları

Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile savunmak en az 2.5 not ortalamasını sağlamak.

Gerekli Belgeler

1.Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi 2 adet (yabancı uyruklu öğrencilerden 1 yıl içinde denklik belgesi)

2.Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 adet

3.Transkriptin aslı ve fotokopisi 2 adet

4.2 adet ALES sınav sonuç belgesi (son üç yıl içerisinde alınmış, sayısal en az 55 puan 

5.Yabancı uyruklu öğrenciler için, GRE ya da ALES istenmemektedir.

6.Yabancı uyruklu öğrenciler için, TÖMER C1Orta 4 Seviyesi Türkçe sertifikası ve diploma denklik belgesi

7.Vesikalık fotoğraf (4 Adet) biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.

8.İkametgâh Belgesi 2 Adet (E-devletten alınabilir).

9.Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi (sadece askerliğini yapan adaylar E-devletten alabilir).

Program Sorumlusu

Prof. Dr. Çağla ŞAR

Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı

Mail : cagla.sar@istun.edu.tr

 

 

 

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel