Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kuruluş
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı Beslenme ve
Diyeetik Tezli Yüksek Lisans programı 2021-2022 eğitim-öğretim yılı itibarı ile öğretime
başlayacaktır. Program gerek alanında uzman akademik kadrosu gerekse lisansüstü program
içeriği ile diyetisyenlere ileri bir beslenme bilgisi kazandırmayı amaçlar.

Kazanılan Derece: Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları
En az lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim kurumunun Beslenme ve Diyetetik
bölümünden mezun olmak
• Lisans derecesi yurt dışından alınmış ise Yüksek Öğretim Kurulu’ndan Denklik Belgesi’ni
almış olmak • ALES’ten sayısal puan türünde en az 55 puan almış olmak.
Öğrenci kabulünde Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğrencilerin
ALES sınavındaki Sayısal (SAY) puanı dikkate alınır.
Adayların başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ortalamasının %25’i ve giriş sınavın
% 25’i alınarak hesaplanır. Başarı sıralaması en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır.
Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri,
ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar
Programa başka bir üniversitenin Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans programında kayıtlı
öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin bir başka üniversitenin
lisansüstü programına kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü
programa kaydolması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve
ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir.

Kontenjan Sayısı: 10

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün koşulları geçerlidir.

Program Profili
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı; toplum sağlığının korunması,
iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik Beslenme ve Diyetetik alanında
ileri düzeyde bilgi vererek, araştırma, uygulama yaptırarak değişen sağlık gereksinimlerine uygun
beslenme ve diyetetik alanındaki araştırmaları planlayacak, yürütecek ve sonuçlarını yorumlayarak
bilimsel platforma katkı sağlayacak; beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek, yaratıcı
düşünceyi ön plana çıkaran, toplumun beslenme - sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek yeterliliğe
sahip, alanında bilgili ve donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
• Tedavi kurumları (özel ve kamuya bağlı hastaneler, poliklinikler, sağlık merkezleri, diyaliz
üniteleri...),
• Toplu beslenme sistemleri ve hizmet alanları (yemek fabrikaları, otel yiyecek ve içecek
bölümleri, toplu beslenme yapılan tüm özel ve kamu kuruluşları),
• Halk sağlığı hizmeti verilen kurumlar (ana-çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları, çocuk ve
yaşlı bakımevleri, spor okulları...)
• Besin/gıda sanayi,

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu
almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla kendi alanlarında doktora
programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme yazılı sınav, dönem / proje ödevi ve klinik çalışmalar yoluyla
yapılmaktadır. Makale ve seminer sunumunun yanı sıra beraber yapılan klinik beceri
değerlendirme sınavları ölçme ve değerlendirme amacıyla kullanılmaktadır. Başarı notu 100
puan üzerinden en az 65’tir.

Mezuniyet Koşulları
Program boyunca 21 krediden az olmamak kaydıyla alınan dersleri ve hastane uygulamalarını
başarıyla tamamlamak, hazırlanan yüksek lisans tezini akademik jüri önünde başarı ile
savunmak en az 2.75 not ortalamasını sağlamak.

Gerekli Belgeler
1.Lisans diplomasının aslı ve fotokopisi 2 adet (yabancı uyruklu öğrencilerden 1 yıl içinde
denklik belgesi)
2.Nüfus cüzdanı fotokopisi 2 adet
3.Transkriptin aslı ve fotokopisi 2 adet
4.2 adet ALES sınav sonuç belgesi (son üç yıl içerisinde alınmış, sayısal en az 55 puan
5.Yabancı uyruklu öğrenciler için, GRE ya da ALES istenmemektedir.
6.Yabancı uyruklu öğrenciler için, TÖMER C1Orta 4 Seviyesi Türkçe sertifikası ve diploma
denklik belgesi
7.Vesikalık fotoğraf (4 Adet) biyometrik fotoğraf kabul edilmemektedir.
8. İkametgâh Belgesi 2 Adet (E-devletten alınabilir).
9.Askerlik Durum Belgesi aslı ve fotokopisi (sadece askerliğini yapan adaylar E-devletten
alabilir).

Program Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin MUTLU
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı
Mail : hayrettin.mutlu@istun.edu.tr

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel