Benzerlik-İntihal Veri Tabanları

Turnitin Nedir?

Turnitin, benzerlik tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Öğrenci ödevleri, raporları, tezleri ve projelerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

Turnitin’i Kimler Kullanabilir?


Turnitin`i kullanmak isteyen akademisyenler için gereken şifre, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. Turnitin kullanımı için şifre almak isteyen akademik personelimizin isim, soy isim, unvan ve kurumsal e-posta adreslerini “kutuphane@istun.edu.tr” adresine bildirmeleri gerekmektedir. Bu hizmetten sadece öğretim üyeleri (Dr. Doç. Prof.) yararlanabilir.
Öğretim üyeleri eğer isterse, araştırma görevlileri veya öğrencileri için sınıf oluşturup onların da tez/ödev/rapor yüklemelerini sağlayabilmektedir. Doküman gönderiminde bulunacak araştırma görevlileri veya öğrenciler, öğretmenlerinden temin edebilecekleri Sınıf ID ve Şifre ile turnitin.com adresinden ödevlerini sisteme yükleyebilirler.

Turnitin Konusunda Bilinmesi Gerekenler

 • Kontrol sınıf oluşturulurken “İsteğe Bağlı Ayarlar” kısmında depo kayıt seçeneği belirlenmelidir. Güncellenecek veya tekrar yüklenecek çalışmalarda %100 benzerlik çıkmaması için mutlaka “Depo Yok / No Repository” seçeneği seçilmelidir.
 • Enstitüler haricinde yüklenecek dokümanların Turnitin kontrol depolarına kaydedilmemesi için “Depo Yok / No Repository” seçeneği seçilmelidir.
 • Sisteme yüklenecek dosya formatlarında koruma özelliği kapalı olmalı ve metin içi tarama yapılabilmelidir.
 • Sisteme yüklenecek dosyalar “Microsoft Word, Excel, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT) ve Hangul (HWP) formatlarına uygun olmalıdır.
 • Resim formatındaki dokümanlar ve dokümanlar içindeki resimler benzerlik taramalarına dahil değildir.
 • Yüklenecek dosya boyutu en fazla 100 Megabayt (MB) olmalıdır.
 • Yüklenecek Ödev/Tez uzunluğu en fazla 800 sayfa olmalıdır.
 • Turnitin deposuna kaydedilmiş bir dokümanın, kontrol sınıftan silinmesi ile Turnitin Deposundan silinmesi farklı işlemlerdir. Kontrol sınıfından silinen dosyaların Turnitin deposundan silinmeyeceği bilinmelidir. Bu sebeple yüklenen dokümanlar eğer depoya kaydedildiyse, kontrol sınıfından silinmemesi gerekmektedir.
  • Turnitin deposundan doküman silme işlem talepleri sadece Turnitin Yönetici hesabı vasıtasıyla yapılmaktadır. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi hesaplarından yüklenmiş dokümanların silinme talepleri için Paper ID/Ödev Numarası ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na başvurulmalıdır.
  • Paper ID/Ödev Numarası, kontrol sınıfı içerisinde yüklenen dosyanın karşısında yazmaktadır. Kontrol sınıfından silinen dosyaların Paper ID/Ödev Numarası için Turnitin veya Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı işlem yapamamaktadır.
 • Güncellenerek sisteme yüklenmesi gereken tez/ödev daha önce sisteme yüklenen belgeden en az 24 saat sonra sisteme eklenmelidir.
 • Turnitin Öğretmen ara yüzünde bulunan “Hızlı Gönder / Quick Submit” seçeneği seçilerek yapılan yüklemeler, otomatik olarak depoya gittiğinden bu seçeneğin kullanılmaması önem teşkil etmektedir.
 • Hesap bilgileri başka kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılmamalıdır.

Yardımcı Rehberler

Turnitin Öğretmen Kılavuzu
Turnitin Insturctor Guide
Turnitin Öğrenci Kılavuzu
Turnitin Student Guide

iThenticate Nedir?

iThenticate, benzerlik tespit hizmeti veren web tabanlı bir yazılımdır. Üniversitemizin öğretim üyeleri tarafından (Dr. Doç. Prof.) sadece “MAKALE” kontrollerini yapabilmeleri amacıyla kullanılmaktadır.

iThenticate’i Kimler Kullanabilir?

iThenticate’i kullanmak isteyen akademisyenler için gereken şifre, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır. iThenticate kullanımı için şifre almak isteyen akademik personelimizin isim, soy isim, unvan ve kurumsal e-posta adreslerini “kutuphane@istun.edu.tr” adresine bildirmeleri gerekmektedir. Bu hizmetten sadece öğretim üyeleri (Dr. Doç. Prof.) yararlanabilir.

iThenticate Konusunda Bilinmesi Gerekenler

 • Yüklenecek dosya formatlarında koruma özelliği kapalı olmalı ve metin içi tarama yapılabilmelidir.
 • Sisteme yüklenecek dosyalar “Word, Text, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Perfect WPD, OpenOffice ODT, RTF, Hangul HWP)” formatlarına uygun olmalıdır.
 • Resim formatındaki dokümanlar ve dokümanlar içindeki resimler benzerlik taramalarına dahil değildir.
 • Yüklenecek dosya boyutu en fazla 100 Megabayt (MB) olmalıdır.
 • Yüklenecek makale uzunluğu en fazla 800 sayfa olmalıdır.
 • Her makale sisteme sadece bir kez yüklenmelidir.
 • Hesap bilgileri başka kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılmamalıdır.

Usulsüz ve Yanlış Kullanım

iThenticate sisteminde Üniversitemiz için tanımlanmış özel “KOTA” bulunmaktadır. Öğretim üyelerinin kotayı usulsüz kullanmaları yasaktır. Usulsüz ve aşağıdaki yanlış kullanımların tespit edilmesi halinde hesaplar kullanıma kapatılacaktır.

 • Makale harici çalışmaları sisteme yüklemek.
 • Aynı makaleyi birden fazla kez sisteme yüklemek.
 • Öğrencilere ait ödev, tez veya projeleri sisteme yüklemek.
 • Farklı araştırmacılara ait yayınları sisteme yüklemek.
 • Dr. derecesinin altındaki akademisyenlerin çalışmalarını sisteme yüklemek.

Yardımcı Rehberler

iThenticate Doküman Yükleme ve Temel Ayarlar Kılavuzu
iThenticate Hızlı Başlangıç Kılavuzu

İntihal.net Nedir?
İntihal.net, benzerlik tespit hizmeti veren web tabanlı yerli bir yazılımdır. Makale, rapor, tez, proje, öğrenci ödevi gibi belgelerin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır.

İntihal.net’i Kimler Kullanabilir?
İntihal.net’i kullanmak isteyen akademisyen ve öğrenciler, erişim tanımlamaları ve hesap aktivasyon işlemleri için “@istun.edu.tr” uzantılı e-posta adresleri ile yeni kayıt oluşturmaları gerekmektedir. Oluşturulan kayıtlar Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın onayı ile aktif olmaktadır.
Öğretim üyeleri eğer isterse, öğrencileri için sınıf oluşturup onların da tez/ödev/rapor yüklemelerini sağlayabilmektedir. Doküman gönderiminde bulunacak öğrenciler, öğretmenlerinden temin edebilecekleri Klasör Kodu ile intihal.net adresinden ödevlerini sisteme yükleyebilirler.

İntihal.net Konusunda Bilinmesi Gerekenler

 • Klasör Kodu ile doküman yükleyen öğrenciler, klasör adı ve akademisyen bilgisine dikkat etmelidir.
 • Rapor görüntüleme ekranının öğrenci hesabında aktif olabilmesi için sınıf oluşturulurken “Öğrenci Doküman Yüklerse Raporunu Görsün” seçeneğinin seçili olması gerekmektedir.
 • Dokümanlarım ekranında bulunan “Özet Rapor” seçeneği ile kare kodu olan tek sayfalık bir rapor hazırlanabilmektedir.
 • Depoya yükle seçeneği seçilmediği sürece ilgili çalışmalar depoya kaydedilmemektedir. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi hesaplarından yüklenmiş dokümanların silinme talepleri için ID Numarası ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na başvurulmalıdır.
 • Sisteme yüklenecek dosya formatlarında koruma özelliği kapalı olmalı ve metin içi tarama yapılabilmelidir.
 • Hesap bilgileri başka kişi, kurum veya kuruluşlarla paylaşılmamalıdır.

Yardımcı Rehberler

Türkçe Kullanım Kılavuzu

English User Manual

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel