Abone Veri Tabanları

Veritabanı Adı İçeriği Bağlantılar
Academic Search Ultimate Academic Search Ultimate veri tabanı eczacılık, tıp, sağlık bilimleri, kimya, fizik, astronomi, mimarlık, mühendislik, müzik, sosyal bilimler, hukuk ve işletme konularını kapsayan özetleri ile indekslenen 17.000’den fazla dergiye ve 11.900’den fazla tam metin dergilere erişim sağlar.
Applied Science & Business Periodicals Retrospective Applied Science & Business Periodicals Retrospective veri tabanı 1913 – 1983 yıllarında yayımlanmış eczacılık, kimyasal maddeler, havacılık ve uzay, iletişim ve bilgi teknolojileri, mühendislik, finans, iş sağlığı ve güvenliği konularında 2.000’den fazla indeks yayınına erişim sağlar.
Bioline International Gelişmekte olan ülkelerde yayınlanan kaliteli araştırma dergilerine açık erişim sağlayan veri tabanıdır.
BioMed Central BioMed Central veri tabanı tıp, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında yaklaşık 300 açık erişimli dergiye erişim sağlar.
Büyük İstanbul Tarihi Ansiklopedisi Tematik olarak hazırlanan ve topografya, mimari, dinî ve sosyal hayat, yönetim, iktisat gibi farklı alanlara dair 270 ilim adamının kaleme aldığı 363 makaleden oluşan esere erişim sağlamaktadır. Büyük İstanbul Tarihi; İstanbul’un Emperyal Dönüşümleri, Dünya Ölçeğinde İstanbul, Topografya ve Yerleşme, Siyaset ve Yönetim, Demografi, Toplum, Din, İktisat, Ulaşım ve Haberleşme, Edebiyat-Sanat ve Kültür, Mimari, Eğitim-Bilim ve Teknoloji, Hafızalardaki İstanbul bölümlerinden oluşmaktadır.
Central & Eastern European Academic Source Central & Eastern European Academic Source veri tabanı tıp, sağlık bilimleri, fen bilimleri, edebiyat, hukuk, kütüphane ve bilgi bilimleri, işletme ve hukuk alanında Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde yayınlanan 660’tan fazla dergiye tam metin erişim sağlar.
Dergipark Türkiye'de yayımlanan 2.000'den fazla dergi ve 472.500'den fazla makaleye erişim sunmaktadır.
Directory of Open Access Books (DOAB) 375'ten fazla yayıncıdan 27.500'den fazla açık erişimli kitaba erişim sağlamaktadır.
Directory of Open Access Journals (DOAJ) Editoryal süreçlerden geçmiş, açık erişimli olan, bilimsel makaleleri içermektedir. Bu veri tabanında 14.548'den fazla dergi ve 4.852.000'den fazla makale bulunmaktadır.
Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) ISSN International Centre kayıtlarında açık erişim bilimsel kaynaklar olarak tanımlanan dergiler, monograf serileri, konferans bildirileri ve bilimsel kaynakların bibliyografik kayıtlarını içerir.
DynaMed DynaMed veri tabanı hekimler tarafından hazırlanan kanıta dayalı referans kaynağıdır. 500 tıp ve sağlık bilimleri dergisi incelenir, özetler hazırlanır ve bilgi olarak sunulur.
Emerald Premier eJournal Emerald Premier eJournal veri tabanı sağlık, işletme, bilgi yönetimi, kamu yönetimi, eğitim, mühendislik ve kütüphanecilik konu alanlarında 305 dergiye tam metin erişim sağlar.
EThOS EThOS veri tabanı İngiltere’nin ulusal tez merkezidir. 500.000’den fazla doktora tezine erişim sağlar.
Google Akademik Google tarafından hizmete alınan ve sadece akademik makaleler ve konularda arama yapan bir arama motorudur.
Hindawi Open Access Journals Hindawi Open Access Journals veri tabanı tıp, biyolojik bilimler, fizik, matematik ve bilgisayar bilimleri alanındaki açık erişimli dergilere erişim sağlar.
IEEE Explore Digital Library Bilgi teknolojisi, elektrik-elektronik mühendisliği, biyomedikal, bilgisayar bilimleri, iletişim, multimedya, müzik, nanoteknoloji, sibernetik, teknoloji ve toplum gibi konularda 413 dergi, 1.220 konferans serisi, 3.341 standart dahil 4 milyondan fazla kaynağa erişim sağlamaktadır.
İKSAD E-Kitap Veri Tabanı İKSAD Uluslararası Yayınevi tarafından çeşitli dillerde ve eğitim bilimleri, fen bilimleri ve matematik, filoloji, güzel sanatlar, hukuk, ilahiyat, mimari planlama ve tasarım, mühendislik, sağlık bilimleri, sosyal, beşerî ve idari bilimler, spor bilimleri, ziraat, orman ve su ürünleri konularında oluşturulmuş 900'den fazla açık erişimli e-kitabı içermektedir.
JSTOR JSTOR veri tabanı bilim, teknoloji, ekoloji, botanik, sağlık, sanat, matematik, tarih, eğitim, sosyal ve beşerî bilimler gibi 70’ten fazla disiplini kapsayan 3.938 dergiye erişim sağlar.
KoreaMed Kore Tıp Dergisi Editörleri Birliği'nin (KAMJE) tarafından hazırlanan bu platform ile tıp, dişçilik, hemşirelik, beslenme ve veterinerlik konularında 303.000'den fazla makaleye erişim sağlayabilirsiniz.
KoreaScience Korea Institute of Science and Technology Information (KISTI) tarafından 1997 yılından beri geliştirilen KoreaScience veri tabanı ile sağlık bilimleri, matematik, fizik, kimya, mühendislik, elektrik, elektronik, teknoloji, tarih, felsefe, edebiyat, siyaset, ekonomi ve tarım konu alanlarında 1.5 milyondan fazla makaleye erişim sağlayabilirsiniz.
Library, Information Science & Technology Abstracts Library, Information Science & Technology Abstracts kütüphane, bilgi ve belge yönetimi ve bilgi bilimleri ile ilgili araştırmalara yardımcı olan indeks veri tabanıdır. 610’dan fazla derginin özetleriyle birlikte indekslerine erişim sağlayabilirsiniz.
MasterFILE Complete MasterFILE Complete veri tabanı sağlık, spor, kültürel çalışmalar, bilim, eğitim gibi konu alanlarında yayımlanmış 2.300’den fazla tam metin popüler dergiye, 870’nin üzerinde referans kitaba ve 1.8 milyondan fazla harita, fotoğraf gibi görsellere erişim sağlar. Dergilerin içeriği 1922 yılından günümüze kadar uzanmaktadır.
MasterFILE Reference eBook Collection MasterFILE Reference eBook Collection veri tabanı sağlık bilimleri, bilim, bilgisayar, spor gibi konu alanlarında Abdo Publishing, Cambridge Scholars Publishing, Cornell University Press, Nomad Press, The University of North Carolina Press gibi önemli yayınevlerinden gelen 800’den fazla elektronik kitaba erişim sağlar.
Medline Medline veri tabanı tıp, genetik, kimya, biyoloji, sağlık ve yaşam bilimleri konularında 5.600’den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla makale özetlerinin indekslerine erişim sağlar.
Newspaper Source Plus Newspaper Source Plus veri tabanı 1.200’den fazla tam metin gazeteye, 130 haber bültenine ve 80 milyondan fazla tam metin makaleye erişim sağlar. The Times (UK), Toronto Star, USA Today, The Washington Post içerisinde bulunan gazeteler arasındadır.
Newswires Newswires veri tabanı başlıca dünya haberlerine 30 günlük arşivi ile erişim sağlar. AP Financial News, AP Top News, AP WorldStream, AP U.S. Politics & Government, AP 50 State Reports, UPI Security Industry, UPI Emerging Threats, UPI Business, UPI Entertainment, UPI Sports, UPI Top News ve daha birçok haber kaynağından haberleri içerir.
Open Access Theses and Dissertations Open Access Theses and Dissertations veri tabanı 5 milyondan fazla dünyada yayımlanmış yüksek lisans ve doktora tezine erişim sağlamaktadır.
OpenAIRE 39 milyondan fazla yayın, 620.000’den fazla veri seti, 11.000’den fazla açık erişim kaynağı ve diğer açık erişimli dergileri kullanıma sunmaktadır. Ayrıca, Avrupa açık erişim politikaları ilgili rehber ve kılavuzlar da bulunmaktadır.
OpenDissertations OpenDissertations veri tabanı 1902 yılından günümüze kadar Amerika’da yayımlanmış 1.2 milyondan fazla doktora tezine erişim sağlar.
OVID LWW OVID LWW veri tabanı tıp ve sağlık uzmanlık alanlarında özel konu başlıklarıyla 519 dergiye tam metin erişim sağlar.
PLOS PLOS, araştırma iletişiminde bir dönüşüme öncülük ederek araştırmacıları bilim ve tıpta ilerlemeyi hızlandırmaları için güçlendiren, kâr amacı gütmeyen bir Açık Erişim yayıncısıdır. PLOS veri tabanı biyoloji, genetik, tıp alanındaki açık erişimli dergilere erişim sağlamaktadır.
Proquest Dissertations & Theses Proquest Dissertations &T heses veri tabanı dünyada yayımlanan 2.6 milyondan fazla yüksek lisans ve doktora tezine tam metin erişim sağlar.
PubChem PubChem, kimyasal moleküllerin bilgi tabanıdır. Sistem ABD Ulusal Sağlık Dairesine bağlı Ulusal Tıp Kütüphanesi kuruluşu olan Ulusal Biyoteknoloji Merkezi tarafından işletilir.
Pubmed Tıp, sağlık ve yaşam bilimleri alanları için temel danışma kaynağıdır. Ağaç diyagramı şeklinde ve hiyerarşik bir yapı sunan MeSH kullanılarak Arşiv sayıları 1809’a kadar uzanan 5,600’den fazla PubMed dergisinde yer alan 25 milyondan fazla makale özetleri ile indekslenir.
Science Direct Science Direct veri tabanı kimya ve kimya mühendisliği, klinik tıp, bilgisayar bilimi, yer ve gök bilimi, ekonomi, işletme ve yönetim, mühendislik, enerji ve teknoloji, çevre bilimleri ve teknoloji, yaşam bilimi, madde bilimi, matematik, fizik ve astronomi, sosyal bilimler gibi farklı disiplinlerde 2.293 dergiye erişim sağlar.
Scopus 5.000’den fazla yayıncıdan, 22.000’den fazla hakemli dergiyi indeksleyen ve bilimsel yayınların performansını ölçmeye dayalı bir değerlendirme sistemidir.
Springer Nature - Academic Journals Springer Nature - Academic Journals veri tabanı sağlık bilimleri, fen bilimleri ve biyoloji bilimleri alanında 38 dergiye erişim sağlar.
Springer Nature – Adis Springer Nature – Adis veri tabanı sağlık bilimleri alanında 22 dergiye erişim sağlar.
Springer Nature – Nature Journals All Springer Nature – Nature Journals All veri tabanı sağlık bilimleri, biyoloji bilimleri, fizik ve çevre bilimleri alanında 46 dergiye erişim sağlar.
Springer Nature – Palgrave Macmillian Journals Springer Nature – Palgrave Macmillian Journals veri tabanı işletme, ekonomi, sosyal ve beşerî bilimler ve uluslararası ilişkiler konu alanında 47 dergiye tam metin erişim sağlar.
SpringerLink SpringerLink veri tabanı tıp, halk sağlığı, biyotıp, eczacılık, kimya, fizik, psikoloji, eğitim, mühendislik, matematik ve daha birçok konu alanını içeren 2.281 tam metin dergiye erişim sağlar.
SpringerOpen SpringerOpen veri tabanı tıp, sağlık, diş hekimliği, kimya, matematik, mühendislik, teknoloji, ekonomi, eğitim ve daha birçok konu alanını içeren 185’ten fazla açık erişimli dergiye erişim sağlar.
Taylor & Francis Taylor & Francis veri tabanı pek çok konu alanında 2.187 dergiye erişim sağlamaktadır. Taylor & Francis dergileri içerisinde tıp, diş hekimliği, hemşirelik, eğitim, ekonomi, bilgisayar bilimleri, matematik, sosyal bilimler ve hukuk konu alanında 600.000’den fazla makaleye erişim sağlayabilirsiniz.
TDV İslâm Ansiklopedisi TDV İslâm Ansiklopedisi dünyada Müslümanlar tarafından hazırlanmış ve tamamlanmış hem madde listesi hem de içerik ve üslûp açısından özgün, telif niteliği taşıyan ilk ansiklopedidir. TDV İslâm Ansiklopedisi; Arap Dili ve Edebiyatı, Coğrafya, Dinler Tarihi, Fars ve Urdu Edebiyatları, Fıkıh, Hat, Hadis, İslâm Düşüncesi ve Ahlâk, İlimler Tarihi, İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Mimari, Mûsiki, Tefsir, Tasavvuf, Türk Dili ve Edebiyatı ve Türk Tarihi ve Medeniyeti konularından oluşmaktadır.
The National Academies Press The National Academies Press ile bilim, mühendislik, eğitim, teknoloji, matematik, kimya, fizik, beslenme ve tıp konularında 9.900’den fazla rapor ve e-kitaba erişim sağlayabilirsiniz.
The National Cancer Institute Kanser araştırmaları için en önemli kuruluşlardan birisi olan National Cancer Institute tarafından, kanser hakkında hazırlanan yayınlara, sözlüklere, doğru ve güncel bilgilere, araştırmacılar için sunulan özel kaynaklara ve linklerine erişim sağlayabilirsiniz.
TR Dizin TR Dizin veri tabanı Türkiye Akademik Ağ ve Bilimsel Merkezi (ULAKBİM) tarafından oluşturulan, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanında Türkiye’de yayımlanan bilimsel dergilere erişim sağlar.
Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri tabanı Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri tabanı, Türkiye'de yayınlanan bilimsel ve süreli sağlık bilimleri dergilerinde yer alan makalelerin ortak bir alandan erişilmesini ve indekslenmesi hedefleyen veri tabanıdır.
Türk Psikiyatri Dizini Türk Psikiyatri Dizini 2000 yılından bu yana ağırlıklı olarak Türkçe yayınlanan Psikiyatri ve ilişkili bilimlerle ilgili dergilerin tümünün içeriğini kapsamayı amaçlayan bilimsel bir çalışmadır.
Türkiye Akademik Arşivi Türkiye Akademik Arşivi (Harman), ulusal arşivler, dergiler (veri sağlayıcılar) ile arama motoru servisleri (servis sağlayıcılar) arasında ilişki kurarak, uluslararası standartlara uygun olarak gereksinim duyulan içeriğe erişim sağlayan üst veri harmanlama yazılımıdır. Ulusal Kurumsal Açık Arşiv içeriklerinin üst verilerinin harmanlanması ve yayınlara Harman adresi üzerinden erişimin sağlanması amaçlanmaktadır.
Ulusal Gıda Kompozisyon Veri tabanı TürKomp’ta 14 gıda grubundan 580 gıdaya ait 100 gıda bileşeni için yaklaşık 63.000 gıda bileşeni ve enerji değeri verisi bulunmaktadır.
Web News Web News veri tabanı farklı konularda 14.000’den fazla dünya haberlerine tam metin erişim sağlar.
Web of Science - Art & Humanities Citation Index Web of Science - Art & Humanities Citation Index veri tabanı sanat ve insani bilimler alanında 1.800 derginin atıf indeksine erişim sağlar. 1975’ten günümüze 33.4 milyon atıf yapılan referans ve 4.9 milyondan fazla kayıt içerir.
Web of Science - Book Citaiton Index Web of Science - Book Citaiton Index veri tabanı bilim, sosyal bilimler, sanat ve insani bilimler alanında 104.500’den fazla kitabın atıf indeksini erişim sağlar. 2005’ten günümüze 53 milyon atıf yapılan referansı kapsar.
Web of Science - Conference Proceedings Citation Index Web of Science - Conference Proceedings Citation Index veri tabanı biyokimya, bilgisayar bilimleri, sosyal bilimler, mühendislik, tıp konu alanlarındaki konferans bildirileri atıf indeksine erişim sağlar. 1990’den günümüze 205.900’den fazla konferansın bildirisini, 70 milyon atıf yapılan referansı içerir.
Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI) Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI) veri tabanı bilgisayar, sosyal ve beşeri bilimler alanında 7.800’den fazla kaynağın atıf indeksine erişim sağlar. 2005’ten günümüze 74.4 milyon atıf yapılan referans ve 3 milyondan fazla kayıt mevcuttur.
Web of Science - Social Science Citation Index Web of Science - Social Science Citation Index veri tabanı sosyal bilimler alanında 3.400 derginin atıf indeksine erişim sağlar. 1900’den günümüze 122 milyon atıf yapılan referans ve 9 milyondan fazla kayıt içerir.
Web of Science – Science Citation Index Web of Science – Science Citation Index veri tabanı tıp, doğa ve uygulamaları bilimler konularında 9.200 derginin atıf indeksine erişim sağlar. 1900’den günümüze 1.18 milyar atıf yapılan referans ve 53 milyon kayıt içerir.
Wiley Online Library Wiley Online Library veri tabanı tıp, diş hekimliği, eczacılık, biyoloji ve pek çok disiplindeki 1.497 tam metin dergiye erişim sağlar.
YÖK Tez Merkezi Lisansüstü tezlerin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinde toplanması, düzenlenmesi ve elektronik ortamda erişime açılmasıyla oluşan tez platformudur.
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel