Vizyon / Misyon

Misyon

Sahip olduğu farklı türden bilgi kaynaklarını (basılı ve elektronik kitaplar, basılı ve elektronik dergiler, online veri tabanları, akıllı cihazlar vb.) kullanarak, hizmet verdiği grupların zamanla değişen bilimsel, akademik, entelektüel ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran kaliteli bilgi hizmetleri üretmek ve kullanıcılarının hayat boyu öğrenme aktivitelerini desteklemektir.

Vizyon

Üniversitemizin eğitim/öğretim, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen, zaman ve mekân sınırı olmaksızın kullanıcılarımızın bilgi ihtiyaçlarını karşılayabilecek yenilikçi, akılcı ve akademik etik kuralları çerçevesinde kaliteli bilgi hizmetleri üreten, nitelikli materyalleri sağlayarak koleksiyonunu zenginleştiren, kaynak, teknolojik altyapı ve hizmetleriyle üniversitemizin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel mükemmeliyetçiliği yakalaması doğrultusunda saygın bir kütüphane olmaktır.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel