Ödünç, İade ve Üyelik

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi mensupları kütüphane materyallerini ödünç alabilir veya kütüphane içinde kullanabilirler. İşlem yapılmadan hiçbir kaynak ödünç verilmez.

İSTÜN Kütüphanesinde kullanıcı türleri çeşitlilik göstermektedir. Kitaplar ve diğer kütüphane kaynakları (kulaklık, hesap makinesi vb.) kullanıcı türlerine göre değişik sürelerle ödünç verilmektedir. Her türde kullanıcının ödünç alacağı kaynak sayısı ve süreleri aşağıda belirtilmiştir.

Kaynaklar

Kitap

Kitap Dışı

Rezerve

Kullanıclar

Adet

Süresi (Gün)

Uzatma Hakkı

Adet

Süresi (Gün)

Adet

Süresi (Saat)

Akademik Personel

14

30

1 Kez-15 Gün

1

1

3

3

Doktora Öğrencisi

10

20

1 Kez-10 Gün

1

1

2

3

Yüksek Lisans Öğrencisi

10

20

1 Kez-10 Gün

1

1

2

3

Lisans Öğrencisi

7

15

1 Kez-7 Gün

1

1

2

3

Önlisans Öğrencisi

7

15

1 Kez-7 Gün

1

1

2

3

İdari Personel

7

15

1 Kez-7 Gün

1

1

-

-

 1. Ödünç verilen materyalin iadesine kadar her türlü sorumluluğu ödünç alan kullanıcıya aittir.
 2. Kullanıcılar e-posta adreslerini ve telefon bilgilerini personelle paylaşmak zorundadır. Yanlış veya başkasına ait e-posta bildirimlerinden doğacak sonuçlar kullanıcıya aittir.
 3. Ödünç / İade işlemlerinde kullanıcı üniversite kimlik kartını göstermekle yükümlüdür.
 4. Ödünç alınan bütün kaynakların zamanında iade edilmesi veya iade sürelerinin uzatılması gerekmektedir. Ödünç alınan materyal, başka bir kullanıcı tarafından talep edildiği zaman, iade süresi uzatılamaz. Başka bir kullanıcı tarafından talep edilmeyen her materyalin iade süresi, 1 kereye mahsus olmak üzere uzatılabilir. Telefonla uzatma işlemi yapılmamaktadır.
 5. Kullanıcılar ellerinde bulunan ve iade tarihi geçmiş materyali iade etmedikleri müddetçe yeni bir materyal alamazlar.
 6. Gerektiğinde Daire Başkanlığı ödünç verilen materyali geri isteme/çağırma hakkına sahiptir. Geri istenilen materyalin 3 gün içerisinde iade edilmesi gerekmektedir.

Ödünç Verilmeyen Materyaller

Aşağıda yazılan kütüphane materyalleri ödünç verilemez:

 • Referans kaynaklar (Ansiklopedi, sözlük, bibliyografyalar, el kitapları vb.)
 • Süreli Yayınlar
 • Tezler
 • Atlas, harita vb.
 • Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışarısına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller

Kullanıcılar bu gibi materyallerden sadece kütüphane içerisinde yararlanabilirler.

Geciken, Yıpratılan ve Kaybedilen Materyaller

Kütüphanede bulunan kaynakların tamamının belirtilen süreler içinde mümkün olduğunca çok kullanıcının hizmetine sunulması esastır. Kütüphane kullanıcılarının kaynakları verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla yaptırım / ceza uygulanması zorunludur.

Gününde İade Edilmeyen Materyaller

 • İade tarihinde kütüphaneye getirilmeyen materyallere günlük gecikme cezası uygulanır. Ödünç verilen rezerve materyaller için zamanında getirilmeyen her saat için gecikme cezası uygulanır.
 • Gecikme cezası kütüphanenin açık olduğu günler için uygulanır.
 • Gecikme cezaları iptal edilemez. Gecikme cezasının iptali veya ertelenmesi konusunda danışma hizmetlerinden görevli personelin veya diğer kütüphane personelinin herhangi bir yetkisi yoktur.
 • Gecikme cezası uygulanmaya başlanmış ve gecikme cezasını ödemeyen kullanıcılar kütüphaneden ödünç kitap alamazlar.
 • Genel Koleksiyon materyalleri için iadesi geciken her kaynağa gün başına 1 TL, Rezerv Koleksiyondaki materyaller için iadesi geciken her kaynağa saat başına 1 TL ceza uygulanır.

Yıpratılan ve Kaybedilen Materyaller

 • Ödünç alınan materyallerin kaybedilmesi ya da zarar görmesi durumunda aynı yayının kullanıcı tarafından temin edilerek Kütüphaneye teslim edilmesi esastır.
 • Kütüphaneye teslim edilen bu tür yayınlar için barkod, güvenlik bandı vb. işlemler nedeniyle her bir yayın başına olmak üzere 20 TL işlem ücreti tahsil edilir.
 • Kullanıcı tarafından kaybedilen bir yayın baskısının tükenmesi, satışta olmaması vb. nedenlerle temin edilemiyorsa kullanıcı tarafından bu yayının güncel fiyatının iki katı Kütüphaneye ödenir. Kullanıcı tarafından temin edilmeyen materyaller için;
  • Materyalin iade tarihi geçmemiş ise: Materyal fiyatının iki katı + İşlem bedeli (20 TL)
  • Materyalin iade tarihi geçmiş ise: Gecikme cezası + Materyal fiyatının iki katı + İşlem bedeli (20 TL)
 • Yurt dışından temin edilmiş yayınların ücretleri hesaplanırken Merkez Bankası tarafından o gün ilan edilen kur üzerinden hesaplama yapılır.
 • Mezuniyete hak kazanan öğrenciler ile herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılan öğrenci ve personelin Kütüphane ile ilişiğini kesmesi gerekir. Bu durumda olan kullanıcıların Kütüphane hesaplarında ödünç alınmış yayın veya gecikme cezası olmaması gerekir. Üniversite ile ilişiğini kesmek durumunda olan personel üzerindeki yayınları iade etmez ise bu yayınların güncel tutarı ilgili personele yapılacak ilk ödemeden tahsil edilir.

Kütüphane gecikme bedeli veya kayıp materyal bedeli, internet bankacılığından, ATM’den veya banka şubesinden Yapı Kredi Bankası, IBAN: TR260006701000000076426900 hesabına ödenebilir.

Ödeme dekontu kütüphaneye elden teslim edebilir veya kutuphane@istun.edu.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.

Yapı Kredi Bankası Hesap Bilgileri

IBAN: TR260006701000000076426900

Hesap Numarası: 76426900

Hesap No: 69403411

Hesap Adı: İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel