Bağış

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi, Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren, Üniversitede yapılan eğitim ve öğretimi desteklemek, araştırmalara katkıda bulunmak ve kullanıcıların kültürel gereksinimleri doğrultusunda kütüphane koleksiyonunu geliştirmek amacı ile bağış yayın kabul etmektedir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bağış yapılan kaynakların koleksiyon geliştirme ilkelerine uygunluğuna gerekli durumlarda ilgili uzmanlardan görüş alınarak karar vermektedir. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi, bağış yapılan kaynaklardan hangilerinin koleksiyona ekleneceğine karar verme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

 • Bağış yapmak isteyen kişi ve kurumların bağış yayınların bilgilerini (kitap adı, yazar adı, ISBN, yayın yılı, yayınevi, bağışlayan ve bağış tarihi) içeren bir listeyi önceden kütüphanemize e-posta ile göndermesi gerekmektedir.
 • Kütüphane bağış yapılan materyallerin duyurulmasından ve listelenmesinden sorumlu değildir.
 • Bağışlanmak istenen kütüphane materyalleri, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi’nin koleksiyon oluşturma temel ilkelerine uygun olmalıdır. Yayınların;
  • Kaynağın içeriğinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Yasalara ve Yüksek Öğretim Kanununa uygun olması,
  • Kaynağın dil ve içeriğinin İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi eğitim ve araştırma programlarına uygun olması,
  • Kaynağın fiziki kondisyonunun uygun olması,
  • Basım / Yayım tarihinin güncel olması (Ders kitaplarının en yeni baskıları),
  • Çok ciltli eserlerde cilt bütünlüğünün olması,
  • Materyallerin orijinal ve hasarsız olması,
  • Süreli yayınsa, mevcut koleksiyondaki eksik sayıları tamamlıyor olması önemlidir.
 • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi, bağışı kabul ettikten sonra; bu materyalleri dijitalleştirme, koleksiyona dahil edip etmeme, nerede ve nasıl sergileneceği, nasıl kataloglayacağı, kütüphane kullanıcılarına hangi şartlarda yararlanma hakkı tanıyacağı ve ödünç verme işlemini nasıl yapacağı vb. konularda karar verme hakkına sahiptir.
 • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi, gereksinimlerine ve hizmet politikasına uymayan materyalleri kullanmama, deposunda saklama, başka kurumlara bağışlama veya imha hakkına sahiptir. Bağışçılar, şartları kabul ettiğine dair "Kütüphane Bağış Formu" doldurur.
 • Bağış yapmak isteyen kişi/kurum, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi’nin koleksiyonda değerlendiremeyeceği materyalleri geri alma tercihi belirtmişse, bu materyalleri geri alma yükümlülüğü kendisine aittir.
 • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi, özel işlem gerektiren materyalleri almama hakkına veya konservasyon işlemi yaptırma hakkına sahiptir.
 • Bağış yapılan materyal için kütüphane içerisinde ayrı bir bölüm düzenlenmez. Genel koleksiyon içerisinde sınıflama numarasına göre yerleştirilir.
 • Posta yoluyla gelen yayınlar bağış politikası kapsamında değerlendirilerek işleme alınır.
 • Materyallerin koleksiyona eklenme önceliği Kütüphane Sağlama Politikası kapsamında satın alınan kaynaklara aittir. Bağış gelen kitap vb. materyaller bu bağlamda işleme alınmakta ve teknik işlemlerinin tamamlanmasının ardından koleksiyona eklenmektedir.
 • Bağış yapmak isteyen kişilerden “Kütüphane Bağış Formu”nu doldurmaları istenir. “Kütüphane Bağış Politikası”nın kopyası verilir.
 • Bağış yapan gerçek veya tüzel kişiler, Kütüphane Bağış Yönetmeliği’nde belirtilen hususları kabul etmiş olarak, söz konusu bağış işlemini gerçekleştirmiş olurlar.
 • Gazeteler, gazete promosyonları, broşür vb. yayınlar, fiziksel açıdan temiz kullanılmamış, sayfaları yırtık ve eksik, yazılmış/karalanmış yayınlar, tek veya seri bütünlüğü olmayan dergiler, eğitim bütünlüğüne aykırı konudaki materyaller, ilköğretim, lise ders kitapları, teksir, ders notları, fotokopi ile çoğaltılmış vb. özellikler gösteren yayınlar istisnai durumlar hariç kütüphane koleksiyonuna bağış olarak kabul edilmez.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel