İşletme

Sizi Arayalım!

Bölüm Hakkında

İşletme; değer maksimizasyonu amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir. Günümüzde küresel alanda meydana gelen değişiklikler ve artan rekabet ortamına karşı işletmelerin ayakta kalabilmeleri için bilgili ve donanımlı yöneticilere duydukları ihtiyaç da artmaktadır.

İSTÜN İşletme Bölümünün amacı; alanında iyi eğitim almış, küresel, ekonomik, teknolojik ve çevresel boyutta meydana gelen değişikleri kolaylıkla kavrayan ve uyum sağlayabilen, stratejik düşünebilen ve uygulamaya geçirebilen, takım çalışmasına yatkın, küresel boyutlarda analiz yapabilen, stratejik plan ve proje üretebilen, mesleki açıdan gerekli İngilizce ve bilgisayar kullanım becerileri ile donatılmış, etik değerlere saygılı, güçlü liderler yetiştirmektir.

Akademik Olanaklar

İşletme Bölümü'nde eğitim öğretim "Türkçe ve İngilizce" olmak üzere iki ayrı programda yürütülmektedir.

Eğitimleri boyunca öğrencilerimize Ekonomi, Temel İşletme, İstatistik, Muhasebe, Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları, Yönetim ve Organizasyon, İşletme ve Ekonomi Hesabı gibi zorunlu derslerin yanı sıra farklı disiplinlerden sunulan seçmeli dersler sayesinde disiplinler arası akademik çalışma yapabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler de kazandırılacaktır. Öğrencilerimizin aldıkları dersler; proje ve bitirme tezleri ile desteklenerek araştırma ve uygulama yetenekleri geliştirilecektir. Öğrenci odaklı eğitim ilkesini benimsemiş olan üniversitemiz akademisyenleri, öğrencilerimize mesleki danışmanlık ve mentorlük desteği vererek kariyerlerini yönlendirmelerine yardımcı olacaklardır. Eğitimleri süresince, öğrencilerimiz takım çalışmalarına yönlendirilerek, liderlik vasıflarının gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz; sektörün ve endüstrinin ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan teorik eğitimlerinin yanında akademik- sanayi iş birliklerimiz sayesinde aldıkları pratik eğitimleri ile sektöre çok daha hazır şekilde mezun olacaklardır. Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlamaları durumunda çift ana dal ve yan dal yapma imkânına sahiptirler.

İngilizce İşletme bölümünde eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler İngilizce düzey belirleme sınavına girmek zorundadır. Sınavda başarılı olan öğrenciler; İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulurlar ve bölüme birinci sınıftan kaydolma hakkını elde ederler. Söz konusu sınavda başarılı olamayan öğrenciler, zorunlu İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırırlar. Bölüm öğrencileri, çift ana dal veya yan dal yapma imkânlarına sahiptirler.

Kariyer Olanakları

Bölüm mezunları hemen her sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kurumları, bankalar, sigorta şirketleri, pazarlama ve satış firmaları, finans kuruluşları, medya sektörü, turizm sektörü, havayolu şirketleri, muhasebe, finans ve denetim alanlarında çalışabilirler. Mezunlar gerekli şartları sağlamaları durumunda mali müşavir ve idari hâkim olarak da görev yapabilirler. Ayrıca bölüm mezunları yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederken üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilirler.

Puan Türü: EA

Eğitim Süresi: 4 Yıl

Eğitim Dili: Türkçe/ İngilizce

Hazırlık Sınıfı: İngilizce İşletme Programında Var


Dr. Öğr. Üyesi Ali Orhan Yalçınkaya İşletme Bölümü

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel