İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü
İSTÜN İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, üniversitemizin misyon ve vizyonunu destekleyecek şekilde akademi sanayi iş birliği odaklı çalışmalar gerçekleştirerek, öğrencilerimizin küresel çapta değer üretecek projelerin içerisinde yer alamalarını sağlayacaktır. Öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca edindikleri yetileri sektör temsilcileriyle bir araya gelecekleri projelerde pekiştirme imkânı bularak, henüz eğitim hayatları devam ederken iş hayatına kısa sürede adapte olmalarını sağlayacak bilgi birikime sahip olacaklardır.

Programlar Hakkında Genel Bilgi
Dünya ekonomisine yüksek katma değeri ile öne çıkan ilaç endüstrisi, Ar-Ge ağırlıklı bir sektör olarak tanımlanmaktadır. Hedefimiz, uluslararası ilaç Ar-Ge uygulamaları ve ülkemizdeki ilaç Ar-Ge ekosistemi ile örtüşen, güncel bilimsel ve regülatif gelişmeleri takip eden, zengin ilaç Ar-Ge deneyimi ve ilaç endüstrisi uygulamalarında bilgi sahibi akademik kadromuz ile ilaç Ar-Ge süreçleri hakkında donanımlı ve yetkin profesyonel nitelikleri kazandırmaktır.

İlaç Ar-Ge süreci yaşayan bir süreç olup, güncel bilimsel gelişmeler ışığında Ar-Ge gereklilikleri ve hedefleri değişmekte ve gelişmektedir. Türkiye’de alanında ilklerden olan İSTÜN İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, geleceğin inşa edildiği bir bilim merkezi olma özelliği ile ön plana çıkıyor. Mezunlarımızın, güncel gelişmeleri de yakından takip edecek bilgiyi arayıp doğru bilgiye ve deney tasarımına ulaşmalarını sağlamak önceliğimiz.

İlaç Ar-Ge süreçlerinde, proje fizibilite aşamasında önemli rol oynayan fikri mülkiyet hakları değerlendirmesi, farmakoekonomik değerlendirme, üretime uygulanabilirlik ve yatırım ihtiyacının belirlenmesini de içeren bütünleşik bir bakış açısı verilmesi önemsenmektedir.

Kazanımlar

  • Güncel endüstriyel ilaç Ar-Ge vaka örnekleri üzerinden başarı ve başarısızlık hikayeleri ve güncel bilimsel proje senaryolarında yol haritasının belirlenmesinde güvenilir ön görülere ulaşılması için yöntemlerin gösterimi, karşılaştırmalı değerlendirmesi, başarıyı garanti altına alacak yaklaşımların değerlendirilmesi.
  • Bilimsel ve endüstriyel partnerler ile iletişim, kamu- üniversite- sanayi paydaşları ile yurt içi ve/veya yurt dışı destekli maliyet ve zaman etkin proje yönetimi.
  • İlaç endüstrisinde güncel katma değeri yüksek tedavi alanlarındaki yönelimler: biyoteknolojik ilaçlar, yeni molekül keşfine yönelik çalışmalar, yeni sabit doz kombinasyonu geliştirilmesine yönelik çalışmalar, biyobenzer ilaçlar, eşdeğer ilaçlar, bioüstün ilaçlar, biyoyararlanımı artırılmış formülasyonlar ile daha düşük dozda mevcut ruhsatlı ürün ile aynı terapötik etkinin sağlanması , bilinen moleküllerin yeni bir endikasyonda konumlandırılması (drug repositining), bilinen moleküllerin çabuk salımlı dozaj formlarından hareketle modifiye salımlı dozaj formlarının geliştirilmesi, ürün ömür döngüsünün yönetimi (life cycle management), ürün portföyünün zenginleştirilmesi (line extension).
  • İlaç Ar-Ge çalışmalarının, ekonomik değere sahip ticari ürün ve ürün platformuna, yeni bir ilaç teknoloji platformuna evrilecek şekilde planlanması önceliklendirilmesi.
  • İleri teknolojik uygulamalar: hedeflendirilmiş ilaçlar, nanoteknolojik ilaçlar, lipozomal ilaç uygulamaları, kişiye özgü ilaç uygulamaları vaka özelinde gösterilmesi.
  • Tıbbi cihaz formundaki ürünlere yönelik araştırmalar.
  • Kozmetik ürün geliştirmesine yönelik çalışmalar.
  • Bitkisel ilaç ürünleri, ara ürün, besin desteği ürünler, multivitamin ve multimineral destekleri geliştirilmesine yönelik çalışmalar.

Programlar

İlaçta Ar-Ge Tezli Yüksek Lisans Programı
İlaçta Ar-Ge Doktora Programı
İlaçta Ar-Ge Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Hazırlık aşamasında)

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel