Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ  ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı belirtilen araştırma görevlisi kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince ön değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, ön değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM: YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
KADRO ÜNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO SAYISI: 1
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.03.2021 RESMİ GAZETE SAYISI: 31440
İLAN ÖZEL ŞART: Bilgisayar Müh., Yazılım Müh, Bilişim Sistemleri Müh, Bilgisayar Yazılımı, Bilgi Teknolojileri alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ilgili alanların birinden Tezli Yüksek Lisans Mezunu veya Öğrencisi olmak.
Sıra No Adı Soyadı Başvurduğu Bölüm  ALES PUANI ALES PUANI (%60) YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI
(%40)
TOPLAM PUANI AÇIKLAMA
1 MUHAMMED BİLAL KAMBUROĞLU YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ 94,53138 56,72 71,25 28,50 85,22 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
SINAV TARİHİ : 19.04.2021 Pazartesi
SINAV SAATİ   : 11.00
SINAV YERİ     : İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Merkez Yerleşkesi   A Blok / 3. Kat 301 No'lu Salon
   
Dikkat Edilecek Hususlar
* Adaylar Covid-19 Pandemisi önlemleri kapsamında HES kodları ile sınava alınacaklardır.
* Adayların maske takması zorunludur.
* Adaylara sınav öncesi ateş ölçümü yapılacaktır.

Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel