Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ  ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

31.03.2021 tarih ve 31440 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı belirtilen araştırma görevlisi kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince ön değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, ön değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM: ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 
KADRO ÜNVANI: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADRO SAYISI: 1
RESMİ GAZETE TARİHİ: 31.03.2021 RESMİ GAZETE SAYISI: 31440
İLAN ÖZEL ŞART: Endüstri Müh., Endüstriyel Tasarım Müh, Endüstriyel Tasarım, İşletme Mühendisliği, alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ilgili alanların birinden Tezli Yüksek Lisans Mezunu veya Öğrencisi olmak.
Sıra No Adı Soyadı Başvurduğu Bölüm  ALES PUANI ALES PUANI (%60) YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI
(%40)
TOPLAM PUANI AÇIKLAMA
1 FATMA BETÜL BAĞLAN ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 91,96539 55,18 78,75 31,50 86,68 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
2 OSMAN ÖMER GÜNER ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 83,98468 50,39 82,5 33,00 83,39 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
3 RAMAZAN SEYHAN ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 85,55576 51,33 78,75 31,50 82,83 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
4 GÜLSELİ İŞLER ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 88,36418 53,02 72,5 29,00 82,02 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
5 SERDAR ÇELİK ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 81,48611 48,89 65 26,00 74,89 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
6 YELİZ KAHRİMAN ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 85,09134 51,05 55 22,00 73,05 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
7 EDA TUNÇ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 71,06176 42,64 71,25 28,50 71,14 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
8 CANSU KARDAŞ ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ 78,50258 47,10 58,75 23,50 70,60 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
SINAV TARİHİ : 19.04.2021 Pazartesi
SINAV SAATİ   : 11.00
SINAV YERİ     : İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Merkez Yerleşkesi   A Blok / 3. Kat 301 No'lu Salon
   
Dikkat Edilecek Hususlar
* Adaylar Covid-19 Pandemisi önlemleri kapsamında HES kodları ile sınava alınacaklardır.
* Adayların maske takması zorunludur.
* Adaylara sınav öncesi ateş ölçümü yapılacaktır.

Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel