İSTÜN Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

T.C.
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ  ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
20.03.2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde aşağıda birim ve kadro unvanı belirtilen öğretim görevlisi kadrolarına yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10. Maddesi gereğince ön değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, ön değerlendirme sonuçları aşağıda verilmiştir.
YABANCI DİLLER YÜKSKEOKULU BÖLÜM: YABANCI DİLLER 
KADRO ÜNVANI: ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADRO SAYISI: 4
RESMİ GAZETE TARİHİ: 20.03.2021 RESMİ GAZETE SAYISI: 31429
İLAN ÖZEL ŞART: İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili Eğitimi, Çeviribilim, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Yabancı Diller Eğitimi, İngilizce Dil Eğitimi bölümlerinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinden Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.
Sıra No Adı Soyadı Başvurduğu Bölüm  ALES PUANI ALES PUANI (%60) YABANCI DİL PUANI YABANCI DİL PUANI                    (%40) TOPLAM PUANI AÇIKLAMA
1 Rabia Büşra ÇEMÇ Yabancı Diller Bölümü 89,29582 53,58 96,25 38,50 92,08 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
2 Halilcan KOÇAK Yabancı Diller Bölümü 80,29905 48,18 100 40,00 88,18 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
3 Funda AKKAYA Yabancı Diller Bölümü 79,15596 47,49 93,75 37,50 84,99 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
4 Hakan AYDOĞAN Yabancı Diller Bölümü 70 42,00 95 38,00 80,00 Giriş Sınavına Alınması Uygundur.
SINAV TARİHİ : 08.04.2021 Perşembe
SINAV SAATİ   : 15.00
SINAV YERİ     : İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Merkez Yerleşkesi   A Blok / 3. Kat 301 No'lu Salonlar
Dikkat Edilecek Hususlar
* Adaylar Covid-19 Pandemisi önlemleri kapsamında HES kodları ile sınava alınacaklardır.
* Adayların maske takması zorunludur.
* Adaylara sınav öncesi ateş ölçümü yapılacaktır.

Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel