Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk’ün Makalesi Journal of Art History Dergisinde Yayımlandı.

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölüm Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadi Ardatürk’ün “Günümüzde Mobilya Zanaatına Bir Bakış; “Gönen Mobilya" Örneği” başlıklı makalesi Web of Science, EBSCO Art&Architecture, SOBIAD, ESCI ve MIAR indeksli Journal of Art History dergisinde yayımlandı.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/std/issue/75063/1098698


Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel