Ergoterapi

Sevgili Öğrenciler,

Ergoterapistlik mesleği dünyada 100 yıldan fazla geçmişe dayanan ve ülkemizde de yeni gelişen bir meslek ve iş alanıdır. Temelini bilimsellikten alan, sevgi, saygı ve sabır ile beslenen ergoterapistler; kazalar, hastalıklar ve nörogelişimsel bozukluklar gibi sağlık sorunları nedeniyle vücut yapı ve fonksiyonları kısıtlanmış bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel yeteneklerinin geliştirerek günlük yaşam aktivitelerine katılmasını sağlar.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji üniversitesi, Ergoterapi Bölümü olarak amacımız, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri sentezleyebilen, kişi merkezli ergoterapi değerlendirme ve müdahalelerini planlayıp uygulayabilen, kişilerin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırarak toplumsal katılımlarını sağlayan araştırmacı ve vizyon sahibi ergoterapistler yetiştirmektir. Ergoterapi Bölümü Müfredat Programımız, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecekleri kapsamdadır.

Mezunlarımız “Ergoterapist” unvanı ile hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, huzurevlerinde, üniversitelerde, özel kliniklerde, okullarda, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, gündüz bakım evlerinde, fabrikalarda, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezlerinde, rehberlik araştırma merkezlerinde (RAM) ve daha birçok alanda her yaş grubuna hizmet verecek şekilde çalışabileceklerdir. Ergoterapinin yeni gelişen bir meslek olması yanında mezun sayısının az olması nedeniyle de oldukça avantajlı durumdadır. Ayrıca mezuniyet sonrası eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler akademisyen olarak bilim dünyasına katkıda bulunabileceklerdir.

4 yıllık eğitim sonunda etik prensiplerden ödün vermeksizin mesleki bilgi ve birikimi en üst düzeyde uygulayan, sorumluluk bilincinde olan, insanı seven, araştırmacı, yeni fikirler geliştirebilen, alanındaki gelişmeleri takip eden ergoterapistler yetiştirmek bizlerin en büyük mutluluğudur.

Dr. Öğr. Üyesi Emine AYTİŞ

Ergoterapi Bölüm Başkanı

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel