Ergoterapi

Dünya Ergoterapi Federasyonuna (WFOT) göre Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ülkemizde, Ergoterapi olarak adlandırılan bu sağlık hizmeti alanı yurt dışında “Occupational Therapy”, “Ergotherapy” veya “Ergothérapie” olarak adlandırılmaktadır.

Ergoterapinin odak noktası aktivitelere katılımı sağlamaktır. Ergoterapistler bu amacı, bireylerle ve topluluklarla çalışarak, onların istedikleri, ihtiyaç duydukları ve onlardan beklenen aktivitelere katılımı sağlayarak ya da aktivite veya çevreyi uyarlayarak gerçekleştirirler. Bireyler, gruplar veya topluluklarla iş birliği içerisinde çalışabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranışının kazandırıldığı tıbbi, sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve mesleki alanlarda çok geniş bir eğitim alırlar. Bireyin yetenekleri, aktivitelerin özellikleri, bağlam ve çevrenin, katılımı destekleyebileceği ya da kısıtlayabileceğine inanırlar. Bu nedenle ergoterapi uygulamaları katılımını artırmak için bireylerin kişi, çevre, aktivite veya bunların kombinasyonunda değişiklik oluşturabilmesine odaklanır.

Lisans programının amacı, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri sentezleyebilen, kişi merkezli ergoterapi değerlendirme ve müdahalelerini planlayıp uygulayabilen, kişilerin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini artırarak toplumsal katılımlarını sağlayan ergoterapistler yetiştirmektir. Ergoterapi Bölümü Müfredat Programı, öğrencilerin dört yıl boyunca edindikleri teorik ve pratik bilgileri sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecekleri kapsamda eğitim sunmaktadır.

Mezun olduğunuzda Ergoterapist unvanı ile hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde huzurevlerinde, üniversitelerde, özel kliniklerde, okullarda, toplum ruh sağlığı merkezlerinde, gündüz bakım evlerinde, fabrikalarda, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezlerinde, rehberlik araştırma merkezlerinde (RAM) ve daha birçok alanda her yaş grubuna hizmet verecek şekilde çalışabileceksiniz. İsterseniz Ergoterapi lisansüstü programlarına devam edip akademisyen olma yolunda ilerleyebilirsiniz.


Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel