İSTÜN Engelli Öğrenci Birimi olarak hedeflerimiz, Üniversitemizde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, engelli öğrencilerin öğrenimleri süresince çeşitli alanlardaki (akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal) ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirleyerek Üniversite’nin olanak ve hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak, eğitim, öğretim ve sınav ortamlarının özel gereksinimli bireyler için uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, üniversite bünyesinde engelliliğe yönelik faaliyetler, girişimler ve işbirlikleri yapmak, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere, özel gereksinimli bireylerin katılımını sağlamak ve desteklemek, erişilebilir üniversite olmak için fiziksel, dijital ve teknolojik alt yapı sağlamak.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel