Etik İlkeler


Gizlilik: İSTÜN Engelli Öğrenci Birimi, engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumunu, kendisinin izni alınmadan, kimliğini ortaya çıkartacak bir biçimde, başka kimse ve kurumlarla paylaşmaz.

Gönüllülük: İSTÜN Engelli Öğrenci Birimi, öğrencilerin engellerini beyan edebilmeleri için fırsatlar tanır, ancak birime başvurmak ve hizmet almak konusunda öğrencilerizorlamaz.

Saygı: İSTÜN Engelli Öğrenci Birimi, bireylerin ihtiyaç ve yeterliliklerinin farklı olabileceğini göz önünde bulundurarak, engelli öğrencilerin bireysel farklılıklarına saygı duyarak hizmet verir.

Akademik fırsat eşitliği: İSTÜN Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin akademik sorumluluklarını yerine getirme sürecinde, öğrencinin engel durumuna göre uyarlanmış öğrenme ve değerlendirme yöntemleri sunulması için gereken çalışmaları ilgili kişi ve birimlerle birlikte yürütür.

Erişilebilirlik: İSTÜN Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin üniversite yaşantısını fiziksel, akademik ve sosyal bakımlardan erişilebilir kılmak için, üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte çalışır.

Geri bildirime açıklık: İSTÜN Engelli Öğrenci Birimi, geri bildirime açıktır; öğrencilerden, akademik ve idari personelden aldığı geri bildirimleri daha iyi hizmet verebilmek içinbir fırsat olarak değerlendirir.

Sorumluluk: İSTÜN Engelli Öğrenci Birimi,, engelli öğrencilerin gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturma konusunda hizmet vermekle sorumlu olduğu kadar birime başvuran öğrenci de sürecin işlemesinde bireysel sorumluluklara sahiptir.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel