Eğitim

Eğitim Hakkında

Tıp Eğitimi Hakkında

Tıp eğitimi, geleneksel eğitim modelinden çıkarak günümüzde entegre eğitim modeline dönüşmüştür. Dünya Sağlık Örgütü hekimlerde olması gereken özellikleri; yüksek nitelikte bakım sağlayan, sadece hastalığın iyileştirilmesi değil, sağlığın korunmasına da hizmet eden, iletişim yetenekleri güçlü, güvenilir ve ekibi ile uyum içinde çalışan adil yönetici olarak belirtir. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesinde hedefimiz bu sıfatları taşıyan hekimler yetiştirmektir.

Tıp Eğitimi programımız, Tıp Dekanlar Konseyi tarafından oluşturulan uluslararası tıp eğitimi ilke ve yaklaşımları doğrultusunda belirlenen Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ve Tıp Eğitimi Geliştirme Derneği’nin (TEGED) hazırlamış olduğu Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi (MOTE) ulusal standartları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Fakültemizde kanıta dayalı tıp, probleme dayalı öğretim, iyi hekimlik uygulamalarını kapsayan entegre tıp eğitim modeli uygulanacaktır.

Birinci sınıfta öğrencilerimiz hücre bilimleri ve tıbbi bilimlere giriş ile iletişim becerileri derslerini; ikinci sınıfta organ sistemleri, yoğun laboratuvar uygulamaları derslerini; üçüncü sınıfta klinik bilimler dersleri ile birlikte araştırma dersini alacaklar. Araştırma dersi sürecinde araştırma yöntemleri ve istatistik teorik dersleri ardından, araştırma konusunun seçimi, etik kurul başvurusu, kongre tebliği ve yayına dönüştürme aşamalarının tamamı öğrenciler tarafından yürütülecektir. Bu şekilde öğrencilerimizin, henüz öğrenciyken araştırma ve yayın faaliyetlerine başlayarak ilk bilimsel yayınlarına sahip olmaları hedeflenmektedir. İlk üç sınıfta mesleki derslerin yanı sıra, öğrencilerimiz kişisel gelişimlerine yönelik ilgi alanlarını geliştirebilecekleri seçmeli dersler de görecekler.

Dördüncü ve beşinci sınıflarda klinik stajlar ise teorik dersler ve 3-5 kişilik küçük gruplarla hasta başı uygulamaları şeklinde üniversitemize ait hastanede yapılacaktır.

Altıncı sınıf ise (intörnlük), birebir hasta takibinin yapıldığı dönem olacaktır.

Prof. Dr. Fatma Töre
Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel