Eczacılık Fakültesi

Sevgili Öğrenciler,

Eczacılar ilaçlarla ilgili tüm alanlarda bilgi sahibi olan, halka en yakın sağlık danışmanlarıdır. Hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan her türlü ilacın geliştirilmesi, hazırlanması ve hastaya sunulması; toplumun ilaçlar konusunda en doğru biçimde bilgilendirilmesi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması gibi ilaca ilişkin tüm faaliyetlerde etkin görev alırlar.

Eczacılık lisans eğitiminin temel amacı; eczacılık ve sağlık sektörünün, eczacılara gereksinim duyduğu her alanda nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İSTÜN Eczacılık Fakültesi olarak misyonumuz; eczacılığın farklı alanlarında görev yapabilecek, halk sağlığını ve kamu yararını önemseyen, lider, karar veren, araştıran, iyi iletişim ve öğretme yeteneğine sahip, yaşam boyu öğrenen, mesleki etik ve sorumluluk bilinci taşıyan, çağdaş eczacılar yetiştirmektir.

Fakültemiz yetkin ve dinamik akademik kadrosu, uluslararası kalite standartları ile uyumlu, mesleğin getirdiği yenilikler içeren eğitim programı, donanımlı laboratuvarları ve mevcut üniversite-ilaç endüstrisi iş birliği ile ülke ve toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde mezun yetiştirme potansiyeline sahiptir. Ayrıca İSTÜN bünyesinde kurulan “İlaç Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü” tarafından yürütülmekte olan üniversite-sanayi iş birliği odaklı projelerde öğrencilerimizin de yer almalarını sağlayarak mesleki alandaki bilgi birikimlerini artırmak en önemli hedeflerimizdendir.

Birey ve toplum sağlığında son derece önemli görev ve sorumluluk üstlenen eczacılık mesleğini tercih ettiğiniz için sizleri kutluyor, sağlık, huzur ve başarı ile geçireceğiniz bir eğitim hayatı diliyorum. 

Prof. Dr. Buket Alpertunga
Dekan V.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel