Eczacılık Fakültesi

Fakülte Hakkında

İSTÜN Eczacılık Fakültesi 2020- 2021 eğitim- öğretim yılında eğitime başlamıştır. “Türkçe Eczacılık” ve “İngilizce Eczacılık” olmak üzere iki ayrı programı bulunmaktadır.

Eczacılık; hastalıkların teşhisinde, tedavisinde ve hastalıklardan korunmada kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden hareketle; değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanmasını, ilaçların analiz yöntemlerini, farmakolojik etkisinin devamlılığını, ilacın hastaya sunulmasını, emniyet, etkinlik ve maliyet bakımından en iyi biçimde kullanılması amacıyla gözetimini, ilaç kullanımı sonucu gerek birey gerekse toplum ölçeğinde ortaya çıkan çok yönlü sorunlara çözüm getirilmesinin esaslarını belirleyen önemli bir meslek dalıdır. Eczacılık lisans eğitiminin temel amacı; eczacılık ve sağlık sektörünün, eczacılara gereksinim duyduğu her alanda nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Eczacılık hizmetleri, ilacı hastalara sunmanın yanında; sağlığın geliştirilmesi ve hastalığın rehabilite edilmesi noktasındaki tüm görev, yetki, sorumluluk ve işlevlerdir. Dünya Sağlık Örgütü eczacılık hizmetleri için dört ayrı işlev tanımlamaktadır. Bunlar; ilaçların hazırlanması, üretimi, kalite kontrolü; ilaçların temin edilmesi, depolanması ve dağıtımı (hastaya ulaştırılması); ilaçların akılcı kullanımının sağlanması ve ilaçların epidemiyolojisi ile istenmeyen etkilerinin izlenmesidir. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin temel misyonu da bu hizmetleri toplumumuza en iyi şekilde sağlayabilecek nitelikli eczacıları yetiştirmektir.

Eczacılık eğitimi programımız; Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belirlenmiş olan asgari gereklilikleri kapsayan, eczacılık eğitiminin ulusal ölçekte çerçevesini çizen ve temel dayanaklarını sıralayan ana program olan “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP)” ve Ulusal EczÇEP Revizyon Komisyonunun 2019 yılında hazırlamış olduğu “Mezuniyet Öncesi Eczacılık Eğitimi” ulusal standartları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu kapsamda fakültemizde; Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği eczacı özelliklerine (iletişimci, lider, bakım verici, girişimci, yönetici, takım oyuncusu, hayat boyu öğrenen, karar alan, öğretici) uygun eczacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel