Eczacılık Fakültesi

Eczacılık, hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmeti olarak tanımlanmaktadır.

Eczacılık eğitimi Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ile Eczacılık Teknolojisi bölümlerinden oluşmaktadır. Temel Eczacılık Bilimleri bölümünde Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalları; Eczacılık Meslek Bilimleri bölümünde Farmakoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Toksikoloji, Farmakognozi Anabilim Dalları; Eczacılık Teknolojisi bölümünde de Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı bulunmaktadır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak Eczacılık programımızın hedefi eczacılığın farklı alanlarında etkin rol alabilecek ve eczacılığın geleceğine yön verebilecek niteliklere, bilgi ve beceri düzeyine sahip, ayrıca günümüzün teknolojik değişkenlerine uyum sağlayabilen eczacılar yetiştirmektir.

Bölüm mezunları, serbest eczane açabildikleri gibi, hastanelerde, ilaç endüstrisinde, ecza depolarında, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki kurumlar ve İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde çalışabilmektedir. Ayrıca mezun eczacılar Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı’nı (EUS) kazanarak, 3 yıl süren bir eğitimden sonra klinik eczacı ve fitofarmasi alanında uzman eczacı olarak çalışabilmektedir.

Gelişmekte olan çalışma alanları arasında; adli eczacılık, onkoloji eczacılığı, spor eczacılığı, hava ve uzay eczacılığı, integratif eczacılık, girişimci eczacılık da sayılabilir

Prof. Dr. Sıdıka Sungur

2020 - 2021 Kontenjanlar

Program Puan Türü Burs / İndirim Oranı Kontenjan
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi SAY Tam Burslu 10
Eczacılık Fakültesi SAY %50 İndirimli 20
Eczacılık Fakültesi SAY Ücretli 30
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel