Eczacılık Fakültesi

Fakülte Hakkında

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (İSTÜN) Eczacılık Fakültesi 2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlamıştır. “Türkçe Eczacılık” ve “İngilizce Eczacılık” olmak üzere iki ayrı programı bulunmaktadır. Eczacılık; ilaç hammadde üretiminden başlayıp çeşitli konvansiyonel ve inovatif farmasötik dozaj şekilleri ile ilaç ürünlerinin hazırlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda görev alma ve kontrol yetkisine sahip tek meslek grubudur.

Eczacılar, ilaçların farmakolojik etkileri ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında diğer sağlık meslek mensupları ve hastalara danışmanlık hizmeti sunarlar ve hastanın tedaviye uyumunun artırılması ve hedeflenen tedaviden mümkün olan en iyi cevabın alınabilmesi konularında önemli rol oynarlar. Eczacılık lisans eğitiminin temel amacı; eczacılık ve sağlık sektörünün, eczacılara gereksinim duyduğu her alanda nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. İSTUN Eczacılık Fakültesinin temel misyonu da bu hizmetleri toplumumuza en iyi şekilde sağlayabilecek nitelikli eczacılar yetiştirmektir.

Eczacılık eğitimi programımız; Türkiye’deki Eczacılık Fakültelerinin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için belirlenmiş olan gereklilikleri kapsayan, eczacılık eğitiminin ulusal ölçekte çerçevesini çizen ve temel dayanaklarını sıralayan ana program olan “Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP)’’e uyumlu olarak yapılandırılmıştır. Eğitim süresi 5 yıldır. Bu süreç tıp, kimya, yaşam ve meslek bilimlerini kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar dersleri staj uygulamaları ve bitirme tezi aşamalarından oluşmaktadır.

Mezunlarımız serbest ve hastane eczanelerinin yanı sıra, ilaç endüstrisinin çeşitli alanlarında (AR-GE, kalite kontrol, üretim, patent, ruhsatlandırma, klinik araştırmalar, farmakovijilans, pazarlama, pazara erişim, iş geliştirme, ihracat), araştırma merkezlerinde ve resmî kurumlarda (Sağlık Bakanlığı, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, vb.) çalışabilme imkânı bulabilirler. Diğer taraftan Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı (EUS) ile ülkemizde klinik eczacılık uzmanlık eğitiminin uygulamaya girmesi eczacılar için yeni bir alan yaratmıştır. Akademik kariyerlerine devam etmek isteyen mezunlar ise, tercih edecekleri yüksek lisans ve doktora programlarına katılabilir, akademisyen olarak çalışma fırsatı bulabilirler.

Fakültemiz yetkin ve dinamik akademik kadrosu, uluslararası akademik kalite standartları ile uyumlu, güncel mesleki yenilikleri kapsayan eğitim programı, donanımlı laboratuvarları ve mevcut üniversite-ilaç endüstrisi iş birliği ile ülke ve toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde eczacı yetiştirme potansiyeline sahiptir.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel