Diş Hekimliği Fakültesi

Fakülte Hakkında

Fakültemiz, 2020- 2021 Eğitim Öğretim yılında 60 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır. Fakültemizde eğitim öğretim "Türkçe ve İngilizce" olmak üzere iki ayrı programda yürütülmektedir.

Türkiye’de diş hekimliği eğitimine yeni ve farklı bir görüş getirmek amacıyla kurulan fakültemiz, seçilmiş öğretim kadrosuyla; araştırmayı, bilgi üretmeyi ve toplum sağlığına hizmet etmeyi ön planda tutan ve diş hekimliği alanında yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, evrensel standartlarda bir eğitim ve sağlık kuruluşu olmayı hedeflemektedir.

Henüz yeni kurulmuş bir fakülte olmamıza rağmen en büyük amacımız bilimsel üretkenliği fazla, toplum ağız diş sağlığı alanında gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde saygın ve nitelikli insanlar yetiştirmektedir. Ayrıca gerek yurt içi gerekse yurt dışı öğrencilerine, güçlü bir akademik kadro ile Türkiye’nin en iyi diş hekimliği eğitiminin verilmesi amacımızdır.

Lisans eğitim programı 5 yıl mesleki eğitimini kapsamaktadır. Mesleki eğitimin ilk iki yılında öğrenciler temel tıp ve diş hekimliği derslerinin yanı sıra mesleki becerilerini geliştirici klinik öncesi (Pre- Klinik ve Fantom Simülasyon Laboratuvarları) meslek derslerini alırlar. 3. sınıfın bahar yarıyılından itibaren kliniğe giren öğrenciler, pratik tecrübenin çok önem taşıdığı diş hekimliğinde klinik uygulamalara adapte olabilmek açısından gözlemci öğrenci statüsünde eğitim alırlar. 4. ve 5. sınıflar klinik uygulamaların ağırlıklı olarak verildiği, bunun yanında diş hekimliği meslek dersleri ve tıp derslerinin alındığı sınıflardır. Fakültemizde sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. 

 

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel