Çift Anadal/Yandal Bilgileri


Çift Anadal

Öğrencinin, kayıtlı bulunduğu lisans ya da önlisans diploma programı kapsamında, başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans ya da önlisans diploma programına “Çift Anadal Programı” denir.

Öğrencilerimiz çift anadal programına;

  • 2 yıllık anadal önlisans diploma programında en erken 2. yarıyılın başında, en geç 3.yarıyılın başında,
  • 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç  5. yarıyılın başında,
  • 5 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 7.yarıyılın başında,
  • 6 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 9. yarıyılın başında, başvurabilirler.

Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler. Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

Öğrencinin çift anadal programından  mezun olabilmesi için GNO’ nun  en az 4 üzerinden 2,72 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin GNO bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50'ye kadar düşebilir. GNO ikinci kez 4 üzerinden 2,50'in altına düşen öğrencinin çift anadal olarak okuduğu program diploma programından kaydı silinir.

Yan Dal

Öğrencinin, anadal programı dışında başka bir lisans  programı kapsamında belirli bir konuya yönelik izlediği derslerden oluşan sertifika programına “yandal programı” denir.

Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması gerekir.

Yan dal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, ana dal programındaki mezuniyet kredisine ek olarak ve ortak dersler dışında, en az 30 AKTS kredilik ders almak ve bu dersleri başarmak zorundadır.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel