Burslar / İndirimler 2021 - 2022

Burslar / İndirimler

YKS Giriş Bursu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunda belirtilmiş olan burslu ve indirimli programlarına yerleştirilen öğrencilere verilen, öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. İlgili burs, İngilizce hazırlık sınıfı ve normal eğitim öğretim süresi dahil olmak üzere sadece eğitim- öğretim ücretini kapsar. Yaz okulunu kapsamaz. Herhangi bir burslu programda okumakta iken çift ana dal (ÇAP) programına devam eden öğrencilerin, burs süreleri içinde birinci veya ikinci ana dal ders yükümlülüklerinden herhangi birini tamamlamış olmaları durumunda burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bölümlerine YKS burslu/ indirimli olarak yerleştirilen öğrenciler üniversitenin başka bir bölümüne yatay geçiş yaptıklarında tercih indirimi hariç, YKS burs/ indirim haklarından feragat etmiş olurlar.

YKS Başarı Bursu

Yerleştirmede Kullanılan Başarı Sıralaması;
 • 1 ila 100 arasında olanlara aylık 6.000 TL
 • 101 ila 500 arasında olanlara aylık 4.500 TL
 • 501 ila 1000 arasında olanlara aylık 4.000 TL
 • 1001 ile 2.000 arasında olanlara aylık 3.500 TL tutarında aylık eğitim bursu ile ücretsiz yemek olanağı verilecektir. 9 ay boyunca devam eder.

YKS Başarı Bursu, normal eğitim süresini kapsar. Her yıl 9 ay süre ile ödenen başarı bursu İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde normal öğrenim süresi içerisinde olmak üzere, öğrenimine devam etmesi ve genel not ortalaması şartlarını karşılaması gerekir.

Yıl sonu genel ağırlıklı not ortalaması, dört üzerinden üçün (3.00/4.00) altına düşen öğrencinin başarı bursu, yılsonu ortalamasını tekrar bu seviyeye yükseltinceye kadar kesilir. Yılsonu genel not ortalamasının dört üzerinden üçün (3.00/4.00) üstüne çıktığı dönemi izleyen dönemin başında öğrenci tekrar burs almaya hak kazanır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında kayıt donduran öğrencilere, izinli oldukları sürelerde başarı bursu ödenmez. Ancak, yurt dışında belirli bir süre öğrenim görmek amacı ile izin alan öğrencilerin burs ödemesi, öğrenim belgesini (öğrencinin akademik amaç ile gittiği üniversitede tam zamanlı eğitim gördüğünü kanıtlayabilecek, üniversiteden aldığı, orijinal ve imzalı kayıt belgesi) beyan etmesi koşulu ile kayıt yaptırmış olduğu dönemin sonunda iki taksitte ödenir.

Daha önce bir üniversiteden mezun olup üniversitemizi tercih eden veya başka bir üniversitede öğrenim görmekte iken kaydını sildirmeksizin üniversitemizi tercih eden öğrencilere burs verilip verilmemesi hususu Mütevelli Heyetin onayına sunulur.

Akademik Başarı Bursu

Her akademik yılın sonunda, ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencinin o yılki akademik durumuna bakılarak, bir sonraki eğitim-öğretim yılında geçerli olmak kaydıyla, akademik başarı bursu aşağıda belirtilen koşulları sağlayan öğrencilere uygulanır.

Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı oldukları ilk iki yarıyılı (60 AKTS) tamamlamış olmak,

 • GANO’su 3,50 – 3,75 arasında olan öğrenciye %10
 • GANO’su 3,75 – 4,00 arasında olan öğrenciye %20 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim uygulanır.
 • Akademik başarı bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz.

Üniversitemize yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile gelen öğrencilerin akademik başarı bursundan yararlanabilmesi için işbu maddenin (1) bendindeki başarı koşullarını birlikte sağlıyor olması gerekir.

Bu burs/indirim için değerlendirme her akademik yılın sonunda yapılır ve bir sonraki akademik yıl için uygulanır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Tercih Bursu

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde yerleştiği lisans programına ilk üç tercihinin içinde yer veren öğrencilere sağlanan indirimdir. Öğrencinin ödemesi gereken tutar üzerinden %50 oranında ek indirim sağlanır.

Verilen indirim oranları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.

Tıp Fakültesi (İngilizce), Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce), Eczacılık Fakültesi (İngilizce), İşletme (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümlerinde "Hazırlık Sınıfı" eğitim ücreti için "Tercih İndirimi" geçerli değildir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Eğitimci ve Sağlık Personeli İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen eğitimciler (öğretmen, öğretim elemanları), tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

 • İndirimden yararlanabilmek için ilgili kurumlarca verilmiş belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Verilen indirim oranları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.
 • İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Bu indirim hazırlık sınıfı için geçerli değildir.

Personel İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen İstanbul Sağlık ve Teknoloji Sağlık Grubu ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi çalışanları ile bu kişilerin eş ve çocuklarına %10 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Sağlık Grubu ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nden ilişiği kesilen çalışan veya bu kişilerin eş ve çocuklarının İstanbul Sağlık ve Teknoloji Kurumsal İndirim hakları, kurumdan ilişiğin kesildiği eğitim-öğretim yılı sonunda sona erer.

Verilen indirim oranları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Bu indirim hazırlık sınıfı için geçerli değildir.

Kardeş İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi olan her bir kardeş için beraber okudukları her yıl için % 5 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır. Bu indirim, normal eğitim-öğrenim süresi içinde geçerlidir.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Bu indirim hazırlık sınıfı için geçerli değildir.

Şehit ve Gazi Malul İndirimi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlara yerleşen şehit ve gazi çocuklarına %20 oranında ödeyecekleri ücret üzerinden indirim imkânı sağlanır.

İndirimden yararlanabilmek için resmi kurumlarca verilmiş şehit veya gazi belgesinin ibraz edilmesi gerekir.

Verilen indirim oranları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Bu indirim hazırlık sınıfı için geçerli değildir.

Uluslararası Başarı İndirimi

IB, Abitur, Fransız Bakaloryası, Avusturya ve İtalyan Matura diplomalarına sahip adaylara Mütevelli Heyetinin mülakat yaparak vereceği indirimdir.

Öğrencinin GANO’sunun 4,00 üzerinden 2.50’ın altına düşmesi durumunda uluslararası başarı indirim devam edip etmeyeceği Mütevelli Heyetin kararı ile belirlenir.

Verilen indirim onları öğrencilerin normal öğrenim süreci boyunca kesintisiz devam eder ancak normal öğrenim süresinin aşılması durumunda indirim imkânından yararlanılamaz.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirim hariç) burs ve indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrencilerin toplam alacağı burs ve indirim oranı %50’yi geçemez.

Bu indirim Bu indirim hazırlık sınıfı için geçerli değildir..

Bursların ve İndirimlerin Kapsamı ve Kesilme Koşulları

 • 1. Öğrencilerin bursları ve indirimleri kesintisiz alabilmeleri için derslere kayıtlı olması ve derslere devam koşulunu yerine getirmesi şarttır.
 • 2. İndirimler bir eğitim öğretim yılına ilişkin olup her yıl Mütevelli Heyeti tarafından yeniden değerlendirilir. Öğrencinin yılsonu ağırlıklı genel not ortalaması esas alınarak yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunmaları halinde ve öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresince devam eder. Mütevelli Heyeti tarafından verilen burs ve indirimler üniversitenin eğitim verdiği dokuz aylık süreci kapsar.
 • 3. Öğrencinin uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması durumunda öğrencinin bursu veya indirimi derhal kesilir. Üniversiteden ilişik kesme cezası verilen öğrenciye daha sonra herhangi bir şekilde üniversiteye devam hakkı kazansa bile burs/ indirim verilmez.
 • 4. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından sağlanan (YKS burs/indirimi hariç) burs/ indirimlerden birden fazlasını hak kazanan öğrenciler bu burs/indirimlerden en yüksek olanından yararlanır.
 • 5. Sağlık durumu heyet raporu ile tespit edilerek izinli sayılan veya üniversitenin onayı ile en fazla bir yarıyıl kayıt donduran öğrencilerin bursları izinli oldukları süre kadar eğitim- öğretim süresine eklenir.
 • 6. Burslu ya da indirimli olup değişim programı kapsamında başka üniversitede öğretim gören öğrencilerin bursları aynen devam eder.
 • 7. Daha önce bir üniversiteden mezun olup üniversitemizi tercih eden veya başka bir üniversitede öğrenim görmekte iken kaydını sildirmeksizin üniversitemizi tercih eden öğrenciler bu yönergede belirtilen burs/ indirim imkânlarından faydalanamaz.
 • 8. Burslar/ indirimler sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup diğer ücretlerde indirim yapılmaz.
 • 9. Mütevelli Heyeti burada yazılanlar haricinde burs ve indirim tanımlamaya yetkilidir.
 • 10. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi bölümlerine burslu veya öğrenim ücreti indirimli olarak yerleştirilen öğrenciler üniversitenin başka bir bölümüne yatay geçiş yaptıklarında burs veya öğrenim ücreti indirimi hakları devam eder.
 • 11. Üniversitemizde öğrenim gören bir öğrencinin, yeniden sınava girerek aynı/ farklı programa yerleşmesi durumunda, devam eden tüm burs ve indirimleri kesilir.
 • 12. Sınıf tekrarı durumunda, öğrencilerin Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından verilen burs/ indirimleri kesilir.

Canlı Görüşme Mesaj Bırakın
Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel