Program Başkanın Mesajı


Sevgili Gençler,

Günümüzde bilim hızla geliştiği, her gün çokça bilimsel araştırma ve çalışmaların yapıldığı hatta bazen doğru bildiklerimizin yanlış çıktığı çok değişken bir süreç yaşanmaktadır. Bu şartlar akademisyenlerin kendilerini devamlı güncellemeleri ve yeni bilgilerle donatmaları zorunluluğunu getirmiştir. Sağlık çalışanlarının ise yaptıkları işler karmaşıklaşmış ve birçok alanda bilgi ve beceri ile donanmış olmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Anestezi Teknikerleri, profesyonel eğitimine katkıda bulunan çoklu bilim disiplinlerini yorumlayabilmeli, bir ekibin parçası olarak uyum içinde çalışabilmelidir. Gelişmiş anestezi uygulamalarının karmaşıklığı bu entegrasyonu gerekli kılmaktadır.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programı olarak amacımız; alanında yetkin, güncel bilgilerle donanmış, mesleğinin gerektirdiği tüm işlem ve girişimleri başarı ile yapabilecek özgüvenli ve etik değerlere önem veren ekip liderleri yetiştirmektir.

Topluma karşı sorumluluğumuz, meslek hedeflerini desteklemek için paha biçilmez bir kaynak görevi görecek anestezi teknikleri yetiştirmektir. Mesleğe karşı yükümlülüğümüz ise mezunların toplumun ve sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya hazırlayacak bir eğitim prpgramı oluşturup uygulamaktır. Mezunlarımız "Anestezi Teknikeri" unvanı alarak kamu ya da özel sektöre ait sağlık kuruluşlarında bulunan ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çalışabilme olanağına sahiptir. Ayrıca mezuniyet sonrası Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taksdirde lisnas tamamlama haklarına sahip olabileceklerdir.

Bize Sorun!
İSTÜN

* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Gerekli
* Opsiyonel